Plan czytania Biblii. Pismo Święte w rok

Plan czytania Biblii. Pismo Święte w rok

Poniższy plan umożliwi Państwu przeczytanie w rok raz całego Starego Testamentu i dwukrotnie Nowego Testamentu.

Autorem planu jest Robert Roberts, który zamieścił swój plan w „Bible Companion”. Źródłem poniższego jest Daily Bible Readings.

* – rozdziały oznaczone „gwiazdką” zawierają krótkie komentarze przy wersetach.

Roczny plan czytania Biblii: styczeń

Motto: „Pochodnią nóg moich jest Twoje słowo, światłem na mojej drodze” (Psalm 119:15)

1 stycznia 2 stycznia 3 stycznia 4 stycznia 5 stycznia 6 stycznia 7 stycznia
* Rodzaju 1
* Rodzaju 2
* Psalm 1*
* Psalm 2
* Mateusza 1
* Mateusza 2
* Rodzaju 3
* Rodzaju 4
* Psalm 3
* Psalm 4
* Psalm 5
* Mateusza 3
* Mateusza 4
* Rodzaju 5
* Rodzaju 6
* Psalm 6
* Psalm 7
* Psalm 8
* Mateusza 5
* Rodzaju 7
Rodzaju 8
* Psalm 9
* Psalm 10
* Mateusza 6
* Rodzaju 9
* Rodzaju 10
* Psalm 11
* Psalm 12
* Psalm 13
* Mateusza 7
* Rodzaju 11
* Rodzaju 12
* Psalm 14
* Psalm 15
* Psalm 16
* Mateusza 8
* Rodzaju 13
* Rodzaju 14
* Psalm 17
* Mateusza 9
8 stycznia 9 stycznia 10 stycznia 11 stycznia 12 stycznia 13 stycznia 14 stycznia
* Rodzaju 15
* Rodzaju 16
* Psalm 18
* Mateusza 10
* Rodzaju 17
* Rodzaju 18
* Psalm 19
* Psalm 20
* Psalm 21
* Mateusza 11
* Rodzaju 19
* Psalm 22
* Mateusza 12
* Rodzaju 20
* Rodzaju 21
* Psalm 23
* Psalm 24
* Psalm 25
* Mateusza 13
* Rodzaju 22
* Rodzaju 23
* Psalm 26
* Psalm 27
* Psalm 28
* Mateusza 14
* Rodzaju 24
* Psalm 29
* Psalm 30
* Mateusza 15
* Rodzaju 25
* Rodzaju 26
* Psalm 31
* Mateusza 16
15 stycznia 16 stycznia 17 stycznia 18 stycznia 19 stycznia 20 stycznia 21 stycznia
* Rodzaju 27
* Psalm 32
* Mateusza 17
* Rodzaju 28
* Rodzaju 29
* Psalm 33
* Mateusza 18
* Rodzaju 30
* Psalm 34
* Mateusza 19
* Rodzaju 31
* Psalm 35
* Mateusza 20
* Rodzaju 32
* Rodzaju 33
* Psalm 36
* Mateusza 21
* Rodzaju 34
* Rodzaju 35
* Psalm 37
* Mateusza 22
* Rodzaju 36
* Psalm 38
* Mateusza 23
22 stycznia 23 stycznia 24 stycznia 25 stycznia 26 stycznia 27 stycznia 28 stycznia
* Rodzaju 37
* Psalm 39
* Psalm 40
* Mateusza 24
* Rodzaju 38
* Psalm 41
* Psalm 42
* Psalm 43
* Mateusza 25
* Rodzaju 39
* Rodzaju 40
* Psalm 44
* Mateusza 26
* Rodzaju 41
* Psalm 45
* Mateusza 27
* Rodzaju 42
* Rodzaju 43
* Psalm 46
* Psalm 47
* Psalm 48
* Mateusza 28
* Rodzaju 44
* Rodzaju 45
* Psalm 49
* Rzymian 1
* Rzymian 2
* Rodzaju 46
* Rodzaju 47
* Psalm 50
* Rzymian 3
* Rzymian 4
29 stycznia 30 stycznia 31 stycznia
* Rodzaju 48
* Rodzaju 49
* Rodzaju 50
* Psalm 51
* Psalm 52
* Rzymian 5
* Rzymian 6
* Wyjścia 1
* Wyjścia 2
* Psalm 53
* Psalm 54
* Psalm 55
* Rzymian 7
* Rzymian 8
* Wyjścia 3
* Wyjścia 4
* Psalm 56
* Psalm 57
* Rzymian 9

Roczny plan czytania Biblii: luty

1 lutego 2 lutego 3 lutego 4 lutego 5 lutego 6 lutego 7 lutego
* Wyjścia 5
* Wyjścia 6
* Psalm 58
* Psalm 59
* Rzymian 10
* Rzymian 11
* Wyjścia 7
* Wyjścia 8
* Psalm 60
* Psalm 61
* Rzymian 12
* Wyjścia 9
* Psalm 62
* Psalm 63
* Rzymian 13
* Rzymian 14
* Wyjścia 10
* Psalm 64
* Psalm 65
* Rzymian 15
* Rzymian 16
* Wyjścia 11
* Wyjścia 12
* Psalm 66
* Psalm 67
* Marka 1
* Wyjścia 13
* Wyjścia 14
* Psalm 68
* Marka 2
* Wyjścia 15
* Psalm 69
* Marka 3
8 lutego 9 lutego 10 lutego 11 lutego 12 lutego 13 lutego 14 lutego
* Wyjścia 16
* Psalm 70
* Psalm 71
* Marka 4
* Wyjścia 17
* Wyjścia 18
* Psalm 72
* Marka 5
* Wyjścia 19
* Wyjścia 20
* Psalm 73
* Marka 6*
* Wyjścia 21
* Psalm 74
* Marka 7
* Wyjścia 22
* Psalm 75
* Psalm 76
* Marka 8
* Wyjścia 23
* Psalm 77
* Marka 9
* Wyjścia 24
* Wyjścia 25
* Psalm 78
* Marka 10
15 lutego 16 lutego 17 lutego 18 lutego 19 lutego 20 lutego 21 lutego
* Wyjścia 26
* Psalm 79
* Psalm 80
* Marka 11
* Wyjścia 27
* Psalm 81
* Psalm 82
* Marka 12
* Wyjścia 28
* Psalm 83
* Psalm 84
* Marka 13
* Wyjścia 29
* Psalm 85
* Psalm 86
* Marka 14
* Wyjścia 30
* Psalm 87
* Psalm 88
* Marka 15
* Marka 16
* Wyjścia 31
* Wyjścia 32
* Psalm 89
* 1 Koryntian 1
* 1 Koryntian 2
* Wyjścia 33
* Wyjścia 34
* Psalm 90
* Psalm 91
* 1 Koryntian 3
22 lutego 23 lutego 24 lutego 25 lutego 26 lutego 27 lutego 28 lutego
* Wyjścia 35
* Psalm 92
* Psalm 93
* 1 Koryntian 4
* 1 Koryntian 5
* Wyjścia 36
* Psalm 94
* Psalm 95
* 1 Koryntian 6
* Wyjścia 37
* Psalm 96
* Psalm 97
* Psalm 98
* Psalm 99
* 1 Koryntian 7
* Wyjścia 38
* Psalm 100
* Psalm 101
* 1 Koryntian 8
* 1 Koryntian 9
* Wyjścia 39
* Wyjścia 40
* Psalm 102
* 1 Koryntian 10
* Kapłańska 1
* Kapłańska 2
* Psalm 103
* 1 Koryntian 11
* Kapłańska 3
* Kapłańska 4
* Psalm 104
* 1 Koryntian 12
* 1 Koryntian 13

Roczny plan czytania Biblii: marzec

1 marca 2 marca 3 marca 4 marca 5 marca 6 marca 7 marca
* Kapłańska 5
* Kapłańska 6
* Psalm 105
* 1 Koryntian 14
* Kapłańska 7
* Psalm 106
* 1 Koryntian 15
* Kapłańska 8
* Psalm 107
* 1 Koryntian 16
* Kapłańska 9
* Kapłańska 10
* Psalm 108
* Psalm 109
* 2 Koryntian 1
* 2 Koryntian 2
* Kapłańska 11
* Psalm 110
* Psalm 111
* Psalm 112
* 2 Koryntian 3
* 2 Koryntian 4
* Kapłańska 12
* Kapłańska 13
* Psalm 113
* Psalm 114
* 2 Koryntian 5
* 2 Koryntian 6
* 2 Koryntian 7
* Kapłańska 14
* Psalm 115
* Psalm 116
* 2 Koryntian 8
* 2 Koryntian 9
8 marca 9 marca 10 marca 11 marca 12 marca 13 marca 14 marca
* Kapłańska 15
* Psalm 117
* Psalm 118
* 2 Koryntian 10
* 2 Koryntian 11
* Kapłańska 16
* Psalm 119
(do wersetu 40)

* 2 Koryntian 12
* 2 Koryntian 13
* Kapłańska 17
* Kapłańska 18
* Psalm 119
(wersety 41-80)

* Łukasza 1
* Kapłańska 19
* Psalm 119
(wersety 81-128)

* Łukasza 2
* Kapłańska 20
* Psalm 119
(wersety 129-176)

* Łukasza 3
* Kapłańska 21
* Psalm 120
* Psalm 121
* Psalm 122
* Psalm 123
* Psalm 124
* Łukasza 4
* Kapłańska 22
* Psalm 125
* Psalm 126
* Psalm 127
* Łukasza 5
15 marca 16 marca 17 marca 18 marca 19 marca 20 marca 21 marca
* Kapłańska 23
* Psalm 128
* Psalm 129
* Psalm 130
* Łukasza 6
* Kapłańska 24
* Psalm 131
Psalm 132
* Psalm 133
* Psalm 134
* Łukasza 7
* Kapłańska 25
* Psalm 135
* Psalm 136
* Łukasza 8
* Kapłańska 26
* Psalm 137
* Psalm 138
* Psalm 139
* Łukasza 9
* Kapłańska 27
* Psalm 140
* Psalm 141
* Psalm 142
* Łukasza 10
* Liczb 1
* Psalm 143
* Psalm 144
* Łukasza 11
* Liczb 2
* Psalm 145
* Psalm 146
* Psalm 147
* Łukasza 12
22 marca 23 marca 24 marca 25 marca 26 marca 27 marca 28 marca
* Liczb 3
* Psalm 148
* Psalm 149
* Psalm 150
* Łukasza 13
* Łukasza 14
* Liczb 4
* Przysłów 1
* Łukasza 15
* Liczb 5
* Przysłów 2
* Łukasza 16
* Liczb 6
* Przysłów 3
* Łukasza 17
* Liczb 7
* Przysłów 4
* Łukasza 18
* Liczb 8
* Liczb 9
* Przysłów 5
* Łukasza 19
* Liczb 10
* Przysłów 6
* Łukasza 20
29 marca 30 marca 31 marca
* Liczb 11
* Przysłów 7
* Łukasza 21
* Liczb 12
* Liczb 13
* Przysłów 8
* Przysłów 9
* Łukasza 22
* Liczb 14
* Przysłów 10
* Łukasza 23

Roczny plan czytania Biblii: kwiecień

1 kwietnia 2 kwietnia 3 kwietnia 4 kwietnia 5 kwietnia 6 kwietnia 7 kwietnia
* Liczb 15
* Przysłów 11
* Łukasza 24
* Liczb 16
* Przysłów 12
* Galacjan 1
* Galacjan 2
* Liczb 17
* Liczb 18
* Przysłów 13
* Galacjan 3
* Galacjan 4
* Liczb 19
* Przysłów 14
* Galacjan 5*
* Galacjan 6
* Liczb 20
* Liczb 21
* Przysłów 15
* Efezjan 1
* Efezjan 2
* Liczb 22
* Liczb 23
* Przysłów 16
* Efezjan 3
* Efezjan 4
* Liczb 24
* Liczb 25
* Przysłów 17
* Efezjan 5*
* Efezjan 6
8 kwietnia 9 kwietnia 10 kwietnia 11 kwietnia 12 kwietnia 13 kwietnia 14 kwietnia
* Liczb 26
* Przysłów 18
* Filipian 1
* Filipian 2
 * Liczb 27
* Przysłów 19
* Filipian 3
* Filipian 4
* Liczb 28
* Przysłów 20
* Jana 1*
* Liczb 29
* Liczb 30
* Przysłów 21
* Jana 2
* Jana 3
* Liczb 31
* Przysłów 22
* Jana 4
* Liczb 32
* Przysłów 23
* Jana 5*
* Liczb 33
* Przysłów 24
* Jana 6
15 kwietnia 16 kwietnia 17 kwietnia 18 kwietnia 19 kwietnia 20 kwietnia 21 kwietnia
* Liczb 34
* Przysłów 25
* Jana 7
* Liczb 35
* Przysłów 26
* Jana 8*
* Liczb 36
* Przysłów 27
* Jana 9
* Jana 10
* Powtórzonego Prawa 1
* Przysłów 28
* Jana 11*
* Powtórzonego Prawa 2
* Przysłów 29
* Jana 12
* Powtórzonego Prawa 3
* Przysłów 30
* Jana 13
* Jana 14
* Powtórzonego Prawa 4
* Przysłów 31
* Jana 15
* Jana 16
22 kwietnia 23 kwietnia 24 kwietnia 25 kwietnia 26 kwietnia 27 kwietnia 28 kwietnia
* Powtórzonego Prawa 5
* Koheleta 1
* Jana 17
* Jana 18
* Powtórzonego Prawa 6
* Powtórzonego Prawa 7
* Koheleta 2
* Jana 19
* Powtórzonego Prawa 8
* Powtórzonego Prawa 9
* Koheleta 3
* Jana 20
* Jana 21
* Powtórzonego Prawa 10
* Powtórzonego Prawa 11
* Koheleta 4
* Dzieje 1
* Powtórzonego Prawa 12
* Koheleta 5
* Dzieje 2
* Powtórzonego Prawa 13
* Powtórzonego Prawa 14
* Koheleta 6
* Dzieje 3
* Dzieje 4
* Powtórzonego Prawa 15
* Koheleta 7
* Dzieje 5
* Dzieje 6
29 kwietnia 30 kwietnia
* Powtórzonego Prawa 16
* Koheleta 8
* Dzieje 7
* Powtórzonego Prawa 17
* Koheleta 9
* Dzieje 8

Roczny plan czytania Biblii: maj

1 maja 2 maja 3 maja 4 maja 5 maja 6 maja 7 maja
* Powtórzonego Prawa 18
* Koheleta 10
* Dzieje 9
* Powtórzonego Prawa 19
* Koheleta 11
* Dzieje 10
* Powtórzonego Prawa 20
* Koheleta 12
* Dzieje 11
* Dzieje 12
* Powtórzonego Prawa 21
* Pieśń nad Pieśniami 1
* Dzieje 13
* Powtórzonego Prawa 22
* Pieśń nad Pieśniami 2
* Dzieje 14
* Dzieje 15
* Powtórzonego Prawa 23
* Pieśń nad Pieśniami 3
* Dzieje 16
* Dzieje 17
* Powtórzonego Prawa 24
* Pieśń nad Pieśniami 4
* Dzieje 18
* Dzieje 19
8 maja 9 maja 10 maja 11 maja 12 maja 13 maja 14 maja
* Powtórzonego Prawa 25
* Pieśń nad Pieśniami 5
* Dzieje 20
* Powtórzonego Prawa 26
* Pieśń nad Pieśniami 6
* Dzieje 21
* Dzieje 22
* Powtórzonego Prawa 27
* Pieśń nad Pieśniami 7
* Dzieje 23
* Dzieje 24
* Powtórzonego Prawa 28
* Pieśń nad Pieśniami 8
* Dzieje 25
* Dzieje 26
* Powtórzonego Prawa 29
* Izajasza 1
* Dzieje 27
* Powtórzonego Prawa 30
* Izajasza 2
* Dzieje 28
* Powtórzonego Prawa 31
* Izajasza 3
* Izajasza 4
* Kolosan 1
15 maja 16 maja 17 maja 18 maja 19 maja 20 maja 21 maja
* Powtórzonego Prawa 32
* Izajasza 5
* Kolosan 2
 * Powtórzonego Prawa 33
* Powtórzonego Prawa 33
* Izajasza 6
* Kolosan 3
* Kolosan 4
* Jozuego 1
* Izajasza 7
* 1 Tesaloniczan 1
* 1 Tesaloniczan 2
* Jozuego 2
* Izajasza 8
* 1 Tesaloniczan 3
* 1 Tesaloniczan 4
* Jozuego 3
* Jozuego 4
* Izajasza 9
* 1 Tesaloniczan 5
* Jozuego 5
* Jozuego 6
* Izajasza 10
* 2 Tesaloniczan 1
* 2 Tesaloniczan 2
* Jozuego 7
* Izajasza 11
* 2 Tesaloniczan 3
22 maja 23 maja 24 maja 25 maja 26 maja 27 maja 28 maja
* Jozuego 8
* Izajasza 12
* 1 Tymoteusza 1
* 1 Tymoteusza 2
* 1 Tymoteusza 3
* Jozuego 9
* Izajasza 13
* 1 Tymoteusza 4
* 1 Tymoteusza 5
 * Jozuego 10
* Izajasza 14
* 1 Tymoteusza 6
* Jozuego 11
* Izajasza 15
* 2 Tymoteusza 1
* Jozuego 12
* Izajasza 16
* 2 Tymoteusza 2
* Jozuego 13
* Izajasza 17
* Izajasza 18
* 2 Tymoteusza 3
* 2 Tymoteusza 4
* Jozuego 14
* Izajasza 19
* Tytusa 1
* Tytusa 2
* Tytusa 3
29 maja 30 maja 31 maja
* Jozuego 15
* Izajasza 20
* Izajasza 21
* Filemona 1
* Jozuego 16
* Izajasza 22
* Hebrajczyków 1
* Hebrajczyków 2
* Jozuego 17
* Izajasza 23
* Hebrajczyków 3
* Hebrajczyków 4
* Hebrajczyków 5

Roczny plan czytania Biblii: czerwiec

1 czerwca 2 czerwca 3 czerwca 4 czerwca 5 czerwca 6 czerwca 7 czerwca
* Jozuego 18
* Izajasza 24
* Hebrajczyków 6
* Hebrajczyków 7
* Jozuego 19
* Izajasza 25
* Hebrajczyków 8
* Hebrajczyków 9
* Jozuego 20
* Jozuego 21
* Izajasza 26
* Izajasza 27
* Hebrajczyków 10
* Jozuego 22
* Izajasza 28
* Hebrajczyków 11
* Jozuego 23
* Jozuego 24
* Izajasza 29
* Hebrajczyków 12
* Sędziów 1
* Izajasza 30
* Hebrajczyków 13
 * Sędziów 2
* Sędziów 3
* Izajasza 31
* Jakuba 1
8 czerwca 9 czerwca 10 czerwca 11 czerwca 12 czerwca 13 czerwca 14 czerwca
* Sędziów 4 / Sędziów 5
* Izajasza 32
* Jakuba 2
* Sędziów 6
* Izajasza 33
* Jakuba 3
* Jakuba 4
* Sędziów 7
* Sędziów 8
* Izajasza 34
* Jakuba 5
* Sędziów 9
* Izajasza 35
* 1 Piotra 1
* Sędziów 10
* Sędziów 11
* Izajasza 36
* 1 Piotra 2
* Sędziów 12
* Sędziów 13
* Izajasza 37
* 1 Piotra 3
* 1 Piotra 4
* 1 Piotra 5
* Sędziów 14
* Sędziów 15
* Izajasza 38
* 2 Piotra 1
* 2 Piotra 2
15 czerwca 16 czerwca 17 czerwca 18 czerwca 19 czerwca 20 czerwca 21 czerwca
* Sędziów 16
* Izajasza 39
* 2 Piotra 3
* Sędziów 17
* Sędziów 18
* Izajasza 40
* 1 Jana 1
* 1 Jana 2
* Sędziów 19
* Izajasza 41
* 1 Jana 3
* 1 Jana 4
* Sędziów 20
* Izajasza 42
* 1 Jana 5
* Sędziów 21
* Izajasza 43
* 2 Jana 1
* 3 Jana 1
* Rut 1
* Rut 2
* Izajasza 44
* Judy 1
* Rut 3
* Rut 4
* Izajasza 45
* Objawienia 1
* Objawienia 2
22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca
* 1 Samuela 1
* Izajasza 46
* Izajasza 47
* Objawienia 3
* Objawienia 4
* 1 Samuela 2
* Izajasza 48
* Objawienia 5
* Objawienia 6
* 1 Samuela 3
* Izajasza 49
* Objawienia 7
* Objawienia 8
* Objawienia 9
* 1 Samuela 4
* Izajasza 50
* Objawienia 10
* Objawienia 11
* 1 Samuela 5
* 1 Samuela 6
* Izajasza 51
* Objawienia 12
* Objawienia 13
* 1 Samuela 7
* 1 Samuela 8
* Izajasza 52
* Objawienia 14
* 1 Samuela 9
* Izajasza 53
* Objawienia 15
* Objawienia 16
29 czerwca 30 czerwca
* 1 Samuela 10
* Izajasza 54
* Objawienia 17
* Objawienia 18
* 1 Samuela 11
* 1 Samuela 12
* Izajasza 55
* Objawienia 19
* Objawienia 20

Roczny plan czytania Biblii: lipiec

1 lipca 2 lipca 3 lipca 4 lipca 5 lipca 6 lipca 7 lipca
* 1 Samuela 13
* Izajasza 56
* Izajasza 57
* Objawienia 21
* Objawienia 22
* 1 Samuela 14
* Izajasza 58
Mateusza 1
* Mateusza 2
* 1 Samuela 15
* Izajasza 59
Mateusza 3
* Mateusza 4
* 1 Samuela 16
* Izajasza 60
* Mateusza 5
* 1 Samuela 17
* Izajasza 61
* Mateusza 6
* 1 Samuela 18
* Izajasza 62
Mateusza 7
* 1 Samuela 19
* Izajasza 63
Mateusza 8
8 lipca 9 lipca 10 lipca 11 lipca 12 lipca 13 lipca 14 lipca
* 1 Samuela 20
* Izajasza 64
Mateusza 9
* 1 Samuela 21
* 1 Samuela 22
* Izajasza 65
* Mateusza 10
* 1 Samuela 23
* Izajasza 66
Mateusza 11
* 1 Samuela 24
* Jeremiasza 1
Mateusza 12
* 1 Samuela 25
* Jeremiasza 2
* Mateusza 13
* 1 Samuela 26
* 1 Samuela 27
* Jeremiasza 3
* Mateusza 14
* 1 Samuela 28
* Jeremiasza 4
* Mateusza 15
15 lipca 16 lipca 17 lipca 18 lipca 19 lipca 20 lipca 21 lipca
* 1 Samuela 29
* 1 Samuela 30
* Jeremiasza 5
* Mateusza 16
* 1 Samuela 31
* Jeremiasza 6
* Mateusza 17
* 2 Samuela 1
* Jeremiasza 7
* Mateusza 18
* 2 Samuela 2
* Jeremiasza 8
* Mateusza 19
* 2 Samuela 3
* Jeremiasza 9
* Mateusza 20
* 2 Samuela 4
* 2 Samuela 5
* Jeremiasza 10
* Mateusza 21
* 2 Samuela 6
* Jeremiasza 11
* Mateusza 22
22 lipca 23 lipca 24 lipca 25 lipca 26 lipca 27 lipca 28 lipca
* 2 Samuela 7
* Jeremiasza 12
* Mateusza 23
* 2 Samuela 8
* 2 Samuela 9
* Jeremiasza 13
* Mateusza 24
* 2 Samuela 10
* Jeremiasza 14
* Mateusza 25
* 2 Samuela 11
* Jeremiasza 15
* Mateusza 26
* 2 Samuela 12
* Jeremiasza 16
* Mateusza 27
* 2 Samuela 13
* Jeremiasza 17
* Mateusza 28
* 2 Samuela 14
* Jeremiasza 18
Rzymian 1
* Rzymian 2
29 lipca 30 lipca 31 lipca
* 2 Samuela 15
* Jeremiasza 19
* Rzymian 3
* Rzymian 4
* 2 Samuela 16
* Jeremiasza 20
* Rzymian 5
* Rzymian 6
* 2 Samuela 17
* Jeremiasza 21
* Rzymian 7
* Rzymian 8

Roczny plan czytania Biblii: sierpień

1 sierpnia 2 sierpnia 3 sierpnia 4 sierpnia 5 sierpnia 6 sierpnia 7 sierpnia
* 2 Samuela 18
* Jeremiasza 22
* Rzymian 9
* 2 Samuela 19
* Jeremiasza 23
* Rzymian 10
* Rzymian 11
* 2 Samuela 20
* 2 Samuela 21
* Jeremiasza 24
* Rzymian 12
* 2 Samuela 22
* Jeremiasza 25
* Rzymian 13
* Rzymian 14
* 2 Samuela 23
* Jeremiasza 26
* Rzymian 15
* Rzymian 16
* 2 Samuela 24
* Jeremiasza 27
* Marka 1
* 1 Królewska 1
* Jeremiasza 28
* Marka 2
8 sierpnia 9 sierpnia 10 sierpnia 11 sierpnia 12 sierpnia 13 sierpnia 14 sierpnia
* 1 Królewska 2
* Jeremiasza 29
* Marka 3
* 1 Królewska 3
* Jeremiasza 30
* Marka 4
* 1 Królewska 4
* 1 Królewska 5
* Jeremiasza 31
* Marka 5
* 1 Królewska 6
* Jeremiasza 32
* Marka 6*
* 1 Królewska 7
* Jeremiasza 33
* Marka 7
* 1 Królewska 8
* Jeremiasza 34
* Marka 8
* 1 Królewska 9
* Jeremiasza 35
* Marka 9
15 sierpnia 16 sierpnia 17 sierpnia 18 sierpnia 19 sierpnia 20 sierpnia 21 sierpnia
* 1 Królewska 10
* Jeremiasza 36
* Marka 10
* 1 Królewska 11
* Jeremiasza 37
* Marka 11
* 1 Królewska 12
* Jeremiasza 38
* Marka 12
* 1 Królewska 13
* Jeremiasza 39
* Marka 13
* 1 Królewska 14
* Jeremiasza 40
* Marka 14
* 1 Królewska 15
* Jeremiasza 41
* Marka 15
* 1 Królewska 16
* Jeremiasza 42
* Marka 16
22 sierpnia 23 sierpnia 24 sierpnia 25 sierpnia 26 sierpnia 27 sierpnia 28 sierpnia
* 1 Królewska 17
* Jeremiasza 43
* 1 Koryntian 1
* 1 Koryntian 2
* 1 Królewska 18
* Jeremiasza 44
* 1 Koryntian 3
* 1 Królewska 19
* Jeremiasza 45
* Jeremiasza 46
* 1 Koryntian 4
* 1 Koryntian 5
* 1 Królewska 20
* Jeremiasza 47
* 1 Koryntian 6
* 1 Królewska 21
* Jeremiasza 48
* 1 Koryntian 7
* 1 Królewska 22
* Jeremiasza 49
* 1 Koryntian 8
* 1 Koryntian 9
* 2 Królewska 1
* 2 Królewska 2
* Jeremiasza 50
* 1 Koryntian 10
29 sierpnia 30 sierpnia 31 sierpnia
* 2 Królewska 3
* Jeremiasza 51
* 1 Koryntian 11
* 2 Królewska 4
* Jeremiasza 52
* 1 Koryntian 12
* 1 Koryntian 13
* 2 Królewska 5
* Lamentacje 1
* 1 Koryntian 14

Roczny plan czytania Biblii: wrzesień

1 września 2 września 3 września 4 września 5 września 6 września 7 września
* 2 Królewska 6
* Lamentacje 2
* 1 Koryntian 15
* 2 Królewska 7
* Lamentacje 3
* 1 Koryntian 16
* 2 Królewska 8
* Lamentacje 4
* 2 Koryntian 1
* 2 Koryntian 2
* 2 Królewska 9
* Lamentacje 5
* 2 Koryntian 3
* 2 Koryntian 4
* 2 Królewska 10
* Ezechiela 1
* 2 Koryntian 5
* 2 Koryntian 6
* 2 Koryntian 7
* 2 Królewska 11
* 2 Królewska 12
* Ezechiela 2
* 2 Koryntian 8
* 2 Koryntian 9
* 2 Królewska 13
* Ezechiela 3
* 2 Koryntian 10
* 2 Koryntian 11
8 września 9 września 10 września 11 września 12 września 13 września 14 września
* 2 Królewska 14
* Ezechiela 4
* 2 Koryntian 12
* 2 Koryntian 13
* 2 Królewska 15
* Ezechiela 5
* Łukasza 1
* 2 Królewska 16
* Ezechiela 6
* Łukasza 2
* 2 Królewska 17
* Ezechiela 7
* Łukasza 3
* 2 Królewska 18
* Ezechiela 8
* Łukasza 4
* 2 Królewska 19
* Ezechiela 9
* Łukasza 5
* 2 Królewska 20
* Ezechiela 10
* Łukasza 6
15 września 16 września 17 września 18 września 19 września 20 września 21 września
* 2 Królewska 21
* Ezechiela 11
* Łukasza 7
* 2 Królewska 22
* 2 Królewska 23
* Ezechiela 12
* Łukasza 8
* 2 Królewska 24
* 2 Królewska 25
* Ezechiela 13
* Łukasza 9
* 1 Kronik 1
* Ezechiela 14
* Łukasza 10
* 1 Kronik 2
* Ezechiela 15
* Łukasza 11
* 1 Kronik 3
* Ezechiela 16
* Łukasza 12
* 1 Kronik 4
* Ezechiela 17
* Łukasza 13
* Łukasza 14
22 września 23 września 24 września 25 września 26 września 27 września 28 września
* 1 Kronik 5
* Ezechiela 18
* Łukasza 15
* 1 Kronik 6
* Ezechiela 19
* Łukasza 16
* 1 Kronik 7
* Ezechiela 20
* Łukasza 17
* 1 Kronik 8
* Ezechiela 21
* Łukasza 18
* 1 Kronik 9
* Ezechiela 22
* Łukasza 19
* 1 Kronik 10
* Ezechiela 23
* Łukasza 20
* 1 Kronik 11
* Ezechiela 24
* Łukasza 21
29 września 30 września
* 1 Kronik 12
* Ezechiela 25
* Łukasza 22
* 1 Kronik 13
* 1 Kronik 14
* Ezechiela 26
* Łukasza 23

Roczny plan czytania Biblii: październik

1 października 2 października 3 października 4 października 5 października 6 października 7 października
* 1 Kronik 15
* Ezechiela 27
* Łukasza 24
* 1 Kronik 16*
* Ezechiela 28
* Galacjan 1
* Galacjan 2
* 1 Kronik 17
* Ezechiela 29*
* Galacjan 3
* Galacjan 4
* 1 Kronik 18
* 1 Kronik 19
* Ezechiela 30
* Galacjan 5*
* Galacjan 6
* 1 Kronik 20*
* 1 Kronik 21
* Ezechiela 31
* Efezjan 1
* Efezjan 2
* 1 Kronik 22
* Ezechiela 32*
* Efezjan 3
* Efezjan 4
* 1 Kronik 23
* Ezechiela 33
* Efezjan 5* 
* Efezjan 6
8 października 9 października 10 października 11 października 12 października 13 października 14 października
* 1 Kronik 24*
* 1 Kronik 25
* Ezechiela 34
* Filipian 1
* Filipian 2
* 1 Kronik 26
* Ezechiela 35*
* Filipian 3
* Filipian 4
* 1 Kronik 27
* Ezechiela 36
* Jana 1*
* 1 Kronik 28*
* Ezechiela 37
* Jana 2
* Jana 3
* 1 Kronik 29
* Ezechiela 38*
* Jana 4
 * 2 Kronik 1
* 2 Kronik 2
* Ezechiela 39
* Jana 5*
* 2 Kronik 3*
* 2 Kronik 4
* Ezechiela 40
* Jana 6
15 października 16 października 17 października 18 października 19 października 20 października 21 października
* 2 Kronik 5
* 2 Kronik 6
* Ezechiela 41
* Jana 7
* 2 Kronik 7
* Ezechiela 42
* Jana 8*
* 2 Kronik 8*
* Ezechiela 43
* Jana 9
* Jana 10
* 2 Kronik 9
* Ezechiela 44
* Jana 11*
* 2 Kronik 10
* 2 Kronik 11
* Ezechiela 45
* Jana 12
* 2 Kronik 12
* 2 Kronik 13
* Ezechiela 46
* Jana 13
* Jana 14
* 2 Kronik 14
* 2 Kronik 15
* Ezechiela 47
* Jana 15
* Jana 16
22 października 23 października 24 października 25 października 26 października 27 października 28 października
* 2 Kronik 16
* 2 Kronik 17
* Ezechiela 48
* Jana 17
* Jana 18
* 2 Kronik 18
* 2 Kronik 19
* Daniela 1
* Jana 19
* 2 Kronik 20
* Daniela 2
* Jana 20
* Jana 21
* 2 Kronik 21
* 2 Kronik 22
* Daniela 3
* Dzieje 1
* 2 Kronik 23
* Daniela 4
* Dzieje 2
* 2 Kronik 24
* Daniela 5
* Dzieje 3
* Dzieje 4
* 2 Kronik 25
* Daniela 6
*  Dzieje 5
* Dzieje 6
29 października 30 października 31 października
* 2 Kronik 26
* 2 Kronik 27
* Daniela 7
* Dzieje 7
* 2 Kronik 28
* Daniela 8
* Dzieje 8
* 2 Kronik 29
* Daniela 9
* Dzieje 9

Roczny plan czytania Biblii: listopad

1 listopada 2 listopada 3 listopada 4 listopada 5 listopada 6 listopada 7 listopada
* 2 Kronik 30
* Daniela 10
* Dzieje 10
* 2 Kronik 31
* Daniela 11
* Dzieje 11
* Dzieje 12
* 2 Kronik 32
* Daniela 12
* Dzieje 13
* 2 Kronik 33
* Ozeasza 1
* Dzieje 14
* Dzieje 15
* 2 Kronik 34
* Ozeasza 2
* Dzieje 16
* Dzieje 17
* 2 Kronik 35
* Ozeasza 3
* Dzieje 18
* Dzieje 19
* 2 Kronik 36
* Ozeasza 4
* Dzieje 20
8 listopada 9 listopada 10 listopada 11 listopada 12 listopada 13 listopada 14 listopada
* Ezdrasza 1
* Ezdrasza 2
* Ozeasza 5
* Dzieje 21
* Dzieje 22
* Ezdrasza 3
* Ezdrasza 4
* Ozeasza 6
* Dzieje 23
* Dzieje 24
* Ezdrasza 5
* Ezdrasza 6
* Ozeasza 7
* Dzieje 25
* Dzieje 26
* Ezdrasza 7
* Ozeasza 8
* Dzieje 27
* Ezdrasza 8
* Ozeasza 9
* Dzieje 28
* Ezdrasza 9
* Ozeasza 10
* Kolosan 1
* Ezdrasza 10
* Ozeasza 11
* Kolosan 2
15 listopada 16 listopada 17 listopada 18 listopada 19 listopada 20 listopada 21 listopada
* Nehemiasza 1*
* Nehemiasza 2
* Ozeasza 12
* Kolosan 3
* Kolosan 4
* Nehemiasza 3
* Ozeasza 13
* 1 Tesaloniczan 1
* 1 Tesaloniczan 2
* Nehemiasza 4
* Ozeasza 14
* 1 Tesaloniczan 3
* 1 Tesaloniczan 4
* Nehemiasza 5
* Nehemiasza 6
* Joela 1
* 1 Tesaloniczan 5
* Nehemiasza 7
* Joela 2
* 2 Tesaloniczan 1
* 2 Tesaloniczan 2
* Nehemiasza 8
* Joela 3
* 2 Tesaloniczan 3
* Nehemiasza 9
* Amosa 1
* 1 Tymoteusza 1
* 1 Tymoteusza 2
* 1 Tymoteusza 3
22 listopada 23 listopada 24 listopada 25 listopada 26 listopada 27 listopada 28 listopada
* Nehemiasza 10
* Amosa 2
* 1 Tymoteusza 4
* 1 Tymoteusza 5
 * Nehemiasza 11
* Amosa 3
* 1 Tymoteusza 6
* Nehemiasza 12
* Amosa 4
* 2 Tymoteusza 1
* Nehemiasza 13
* Amosa 5
* 2 Tymoteusza 2
* Estery 1
* Amosa 6
* 2 Tymoteusza 3
* 2 Tymoteusza 4
* Estery 2
* Amosa 7
* Tytusa 1
* Tytusa 2
* Tytusa 3
* Estery 3
* Estery 4
* Amosa 8
* Filemona 1
29 listopada 30 listopada
* Estery 5
* Estery 6
* Amosa 9
* Hebrajczyków 1
* Hebrajczyków 2
* Estery 7
* Estery 8
* Obadiasza 1
* Hebrajczyków 3
* Hebrajczyków 4
* Hebrajczyków 5

Roczny plan czytania Biblii: grudzień

1 grudnia 2 grudnia 3 grudnia 4 grudnia 5 grudnia 6 grudnia 7 grudnia
* Estery 9
* Estery 10
* Jonasza 1
* Hebrajczyków 6
* Hebrajczyków 7
* Hioba 1
* Hioba 2
* Jonasza 2
* Jonasza 3
* Hebrajczyków 8
* Hebrajczyków 9
* Hioba 3
* Hioba 4
* Jonasza 4
* Hebrajczyków 10
* Hioba 5
* Micheasza 1
* Hebrajczyków 11
* Hioba 6
* Hioba 7
* Micheasza 2
* Hebrajczyków 12
* Hioba 8
* Micheasza 3
* Micheasza 4
* Hebrajczyków 13
* Hioba 9
* Micheasza 5
* Jakuba 1
8 grudnia 9 grudnia 10 grudnia 11 grudnia 12 grudnia 13 grudnia 14 grudnia
* Hioba 10
* Micheasza 6
* Jakuba 2
* Hioba 11
* Micheasza 7
* Jakuba 3
* Jakuba 4
* Hioba 12
* Nahuma 1
* Nahuma 2
* Jakuba 5
* Hioba 13
* Nahuma 3
* 1 Piotra 1
* Hioba 14
* Habakuka 1
* 1 Piotra 2
* Hioba 15
* Habakuka 2
* 1 Piotra 3
* 1 Piotra 4
* 1 Piotra 5
* Hioba 16
* Hioba 17
* Habakuka 3
* 2 Piotra 1
* 2 Piotra 2
15 grudnia 16 grudnia 17 grudnia 18 grudnia 19 grudnia 20 grudnia 21 grudnia
* Hioba 18
* Hioba 19
* Sofoniasza 1
* 2 Piotra 3
* Hioba 20
* Sofoniasza 2
* 1 Jana 1
* 1 Jana 2
* Hioba 21
* Sofoniasza 3
* 1 Jana 3
* 1 Jana 4
* Hioba 22
* Aggeusza 1
* Aggeusza 2
* 1 Jana 5
* Hioba 23
* Hioba 24
* Zachariasza 1
* 2 Jana 1
* 3 Jana 1
* Hioba 25
* Hioba 26
* Hioba 27
* Zachariasza 2
* Zachariasza 3
* Judy 1
* Hioba 28
* Zachariasza 4
* Zachariasza 5
* Objawienia 1
* Objawienia 2
22 grudnia 23 grudnia 24 grudnia 25 grudnia 26 grudnia 27 grudnia 28 grudnia
* Hioba 29
* Hioba 30
* Zachariasza 6
* Zachariasza 7
* Objawienia 3
* Objawienia 4
* Hioba 31
* Hioba 32
* Zachariasza 8
* Objawienia 5
* Objawienia 6
* Hioba 33
* Zachariasza 9
* Objawienia 7
* Objawienia 8
* Objawienia 9
* Hioba 34
* Zachariasza 10
* Objawienia 10
* Objawienia 11
* Hioba 35
* Hioba 36
* Zachariasza 11
* Objawienia 12
* Objawienia 13
* Hioba 37
* Zachariasza 12
* Objawienia 14
* Hioba 38
* Zachariasza 13
* Zachariasza 14
* Objawienia 15
* Objawienia 16
29 grudnia 30 grudnia 31 grudnia
* Hioba 39
* Malachiasza 1
* Objawienia 17
* Objawienia 18
* Hioba 40
* Malachiasza 2
* Objawienia 19
* Objawienia 20
* Hioba 41
* Hioba 42
* Malachiasza 3
* Malachiasza 4
* Objawienia 21
* Objawienia 22