Księga Przysłów 4: tekst

Księga Przysłów 4:1

Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca i zważajcie na to, abyście poznali roztropność;

Czytaj także: Jeśli  przyjmiesz moje słowa i  zachowasz  u siebie moje przykazania

Księga Przysłów 4:2

Bo daję wam dobrą naukę, nie porzucajcie mego prawa.

Księga Przysłów 4:3

Byłem bowiem synem mego ojca i miłym jedynakiem w oczach mojej matki.

Księga Przysłów 4:4

On mnie uczył, mówiąc mi: Niech twoje serce zachowa moje słowa; strzeż moich przykazań, a będziesz żył.

Księga Przysłów 4:5

Zdobywaj mądrość, zdobywaj roztropność; nie zapominaj i nie odstępuj od słów moich ust.

Księga Przysłów 4:6

Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; ukochaj ją, a zachowa cię.

Księga Przysłów 4:7

Podstawą wszystkiego jest mądrość; zdobywaj mądrość i za cały swój majątek zdobywaj roztropność.

Księga Przysłów 4:8

Wywyższaj ją, a ona wywyższy ciebie, rozsławi cię, gdy ją przyjmiesz.

Księga Przysłów 4:9

Wdzięczną ozdobę włoży ci na głowę, obdarzy cię koroną chwały.

Księga Przysłów 4:10

Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a pomnożą się lata twojego życia.

Księga Przysłów 4:11

Nauczyłem cię drogi mądrości, po ścieżkach prawości cię wiodłem;

Księga Przysłów 4:12

Gdy nimi pójdziesz, twoje kroki nie będą skrępowane; a jeśli pobiegniesz, nie potkniesz się.

Księga Przysłów 4:13

Trzymaj się karności, nie opuszczaj jej, strzeż jej, bo ona jest twoim życiem.

Księga Przysłów 4:14

Nie chodź ścieżką niegodziwych i nie wchodź na drogę złych ludzi.

Księga Przysłów 4:15

Unikaj jej, nie chodź po niej; odwróć się od niej i omiń ;

Księga Przysłów 4:16

Bo oni nie zasną, dopóki nie zrobią czegoś złego; sen ich odleci, aż przywiodą kogoś do upadku;

Księga Przysłów 4:17

Jedzą bowiem chleb nieprawości i piją wino przemocy.

Księga Przysłów 4:18

Ale ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego.

Księga Przysłów 4:19

  Droga niegodziwych jest jak ciemność; nie wiedzą, o co mogą się potknąć. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  1 Samuela 2:9; Hioba 5:14; Hioba 12:25; Hioba 18:5-6; Hioba 18:18; Izajasza 59:9-10; Jeremiasza 13:16; Jeremiasza 23:12; Mateusza 7:23; Mateusza 15:14; Jana 12:35; 1 Jana 2:11
Powiązane artykuły * „dwie drogi” w Biblii oraz w Didache
* Didache 1:1

Księga Przysłów 4:20

Synu mój, zważaj na moje słowa; ku moim naukom nakłoń swe ucho.

Księga Przysłów 4:21

Niech nie schodzą ci z oczu, zachowaj je w głębi twego serca.

Księga Przysłów 4:22

 bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.

Księga Przysłów 4:23

Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie.

Księga Przysłów 4:23

Księga Przysłów 4:23

Księga Przysłów 4:24

Odsuń od siebie przewrotność ust, oddal od siebie złośliwe wargi.

Księga Przysłów 4:25

Niech twoje oczy patrzą na wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone przed siebie.

Księga Przysłów 4:26

Uważaj na ścieżkę twoich nóg, aby wszystkie twoje drogi były pewne.

Księga Przysłów 4:27

Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo; odwróć twoją nogę od zła.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały