Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

1 Księga Samuela 6: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Filistyni zwracają Arkę

1 Księga Samuela 6:1

I arka PANA przebywała w ziemi Filistynów przez siedem miesięcy.

1 Księga Samuela 6:2

Wtedy Filistyni zwołali kapłanów i wróżbitów i zapytali: Co mamy zrobić z arką PANA? Powiedzcie nam, jak mamy ją odesłać na swoje miejsce?

1 Księga Samuela 6:3

Ci odpowiedzieli: Jeśli odsyłacie arkę Boga Izraela, nie odsyłajcie jej z niczym, lecz koniecznie oddajcie mu ofiarę za grzech: wtedy będziecie uzdrowieni i dowiecie się, czemu jego ręka nie odstąpiła od was.

1 Księga Samuela 6:4

I powiedzieli: Jaką ofiarę za grzech mamy mu złożyć? Odpowiedzieli: Według liczby książąt filistyńskich pięć wrzodów złotych i pięć myszy złotych. Ta sama bowiem plaga dotknęła was wszystkich i waszych książąt.

1 Księga Samuela 6:5

I sporządzicie podobizny waszych wrzodów i podobizny waszych myszy, które niszczą ziemię, i oddacie chwałę Bogu Izraela. Może odejmie swoją rękę od was, waszych bogów i waszej ziemi.

1 Księga Samuela 6:6

Dlaczego zatwardzacie swoje serca tak, jak Egipcjanie i faraon zatwardzali swoje serca? Czy nie dopiero wtedy, gdy czynił wśród nich cudowne rzeczy, wypuścili ich, aby wyszli?

1 Księga Samuela 6:7

Teraz więc przygotujcie nowy wóz, weźcie dwie mleczne krowy, na które nie nałożono jarzma, i zaprzęgnijcie te krowy do wozu, a ich cielęta odprowadźcie od nich do domu.

1 Księga Samuela 6:8

Weźcie też arkę PANA i włóżcie ją na wóz; a złote przedmioty, które oddajecie jako ofiarę za grzech, włóżcie do skrzynki obok niej. Po czym puśćcie go i niech jedzie.

1 Księga Samuela 6:9

Wtedy patrzcie – jeśli pojedzie drogą własnej granicy do Bet-Szemesz 1, to PAN wyrządził nam to wielkie zło. Lecz jeśli nie, to będziemy wiedzieli, że to nie jego ręka nas dotknęła, ale to, co nas spotkało, było przypadkiem.

1 Księga Samuela 6:10

I ci ludzie tak uczynili: wzięli dwie mleczne krowy i zaprzęgli je do wozu, a ich cielęta zamknęli w domu.

1 Księga Samuela 6:11

Potem włożyli arkę PANA na wóz oraz skrzynkę ze złotymi myszami i z podobiznami swoich wrzodów.

1 Księga Samuela 6:12

I krowy poszły prostą drogą ku Bet-Szemesz. Szły jednym gościńcem, a idąc, ryczały i nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. A książęta filistyńscy szli za nimi aż do granicy Bet-Szemesz.

1 Księga Samuela 6:13

W tym czasie mieszkańcy Bet-Szemesz żęli pszenicę w dolinie, a gdy podnieśli swe oczy, zobaczyli arkę i uradowali się na jej widok.

1 Księga Samuela 6:14

Wóz zaś dotarł na pole Jozuego z Bet-Szemesz i tam się zatrzymał, tam też był wielki kamień. Wtedy porąbali drewno z tego wozu i złożyli PANU krowy na ofiarę całopalną.

1 Księga Samuela 6

1 Księga Samuela 6

1 Księga Samuela 6:15

Lewici zdjęli arkę PANA oraz skrzynkę obok niej, w której były złote przedmioty, i postawili to na tym wielkim kamieniu. Ludzie zaś z Bet-Szemesz w tym dniu złożyli PANU całopalenia i ofiary.

Przekład interlinearny
1 Księga Samuela 6:15: przekład interlinearny

I Lewici zdjęli arkę JHWH i skrzynię, która była wraz z nią, a w której znajdowały się złote przedmioty. I postawili na wielkim kamieniu, a mężczyźni z Bet Szemesz spalali ofiary spalane i ofiarowali ofiary rzeźne dla JHWH.

הָאַרְגַּ֤ז וְאֶת־ יְהוָ֗ה אֲר֣וֹן אֶת־ הוֹרִ֣ידוּ וְהַלְוִיִּ֞ם
hāʾargaz wǝʾeṯ- JHWH ʾărôn ʾeṯ- hôrîḏû wǝhalǝwijjim
skrzynię i JHWH arkę zdjęli I Lewici
וַיָּשִׂ֖מוּ זָהָ֔ב כְלֵֽי־ בּ֣וֹ אֲשֶׁר־ אִתּוֹ֙ אֲשֶׁר־
wajjāśimû zāhāḇ ḵǝlê- ʾăšer- ʾittô ʾăšer-
i postawili złote przedmioty w której z nią która
הֶעֱל֨וּ שֶׁ֗מֶשׁ בֵֽית־ וְאַנְשֵׁ֣י הַגְּדוֹלָ֑ה הָאֶ֣בֶן אֶל־
heʿĕlû šemeš ḇêṯ- wǝʾanšê haggǝḏôlâ hāʾeḇen ʾel-
składali ofiarę spalaną słońca domu a mężczyźni wielkim kamieniu na
לַֽיהוָֽה הַה֖וּא בַּיּ֥וֹם זְבָחִ֛ים וַֽיִּזְבְּח֧וּ עֹל֜וֹת
la-JHWH hahûʾ bajjôm zǝḇāḥîm wajjizbǝḥû ʿōlôṯ
JHWH tamtym w dniu ofiary rzeźne i składali ofiarę rzeźną ofiary spalane
1 Księga Samuela 6:34: audio

1 Księga Samuela 6:16

Gdy pięciu książąt filistyńskich zobaczyło to wszystko, tego samego dnia powrócili do Ekronu.

1 Księga Samuela 6:17

A oto złote wrzody, które Filistyni oddali PANU jako ofiarę za grzech: za Aszdod – jeden, za Gazę – jeden, za Aszkelon – jeden, za Gat – jeden i za Ekron – jeden.

1 Księga Samuela 6:18

Dodatkowo złote myszy według liczby wszystkich miast filistyńskich należących do pięciu książąt, zarówno warownych miast, jak i wiosek bez muru, i aż do tego wielkiego kamienia, na którym postawili arkę PANA. Znajduje się aż do dziś na polu Jozuego z Bet-Szemesz.

1 Księga Samuela 6:19

Lecz PAN wytracił spośród ludzi z Bet-Szemesz, ponieważ zaglądali do arki PANA, zabił z ludu pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt osób. I lud ich opłakiwał, ponieważ PAN zadał ludowi wielką klęskę.

1 Księga Samuela 6:20

Ludzie z Bet-Szemesz mówili: Któż zdoła ostać się przed tym świętym PANEM Bogiem? I do kogo on pójdzie od nas?

1 Księga Samuela 6:21

Wyprawili więc posłańców do mieszkańców Kiriat-Jearim z wiadomością: Filistyni zwrócili arkę PANA. Przyjdźcie i zabierzcie ją do siebie.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

1 Księga Samuela 6: komentarze / przypisy

Przypisy

  1. dosłownie: Dom (Świątynia) Słońca