Psalm 91:1

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie.

Psalm 91:2

Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał.

Psalm 91:3

Zaprawdę, on wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy.

Psalm 91:4

Okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny; jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem.

Psalm 91:5

Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia;

Psalm 91:6

Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe.

Psalm 91:7

 Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie.

Psalm 91:8

Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym.

Psalm 91:9

Ponieważ PANA, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem;

Psalm 91:10

Nie spotka cię nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu.

Psalm 91:11

Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.

Psalm 91:12

Na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień.

Psalm 91:13

Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i smoka podepczesz.

Psalm 91:14

Wybawię go, bo mnie umiłował; wywyższę go, bo poznał moje imię.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
„umiłował” Psalm 91:9; 1 Kronik 29:3; Jana 14:23; Jana 16:27; Rzymian 8:28; Jakuba 1:12; Jakuba 2:5
„wywyższę” Psalm 59:1; Psalm 89:16-17; Izajasza 33:16; Filipian 2:9-11
„poznał” Psalm 9:10; Jana 17:3; Galacjan 4:9
Powiązane artykuły Dlaczego Jezus zasiada po prawicy Boga?

Psalm 91:15

Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham; będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą.

Psalm 91:16

Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie.

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj