Księga Przysłów 11: tekst

Księga Przysłów 11:1

 Fałszywa waga  budzi odrazę w PANU, ale podobają mu się  uczciwe odważniki .

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Fałszywa waga”  hebr. odważniki oszustwa; Przysłów 16:11; Przysłów 20:10; Przysłów 20:23; Kapłańska 19:35-36; Powtórzonego Prawa 25:13-16; Ozeasza 12:7; Amosa 8:5-6; Micheasza 6:10-11
 „uczciwe odważniki”  hebr. doskonały kamień”; Przysłów 16:11; Ezechiela 45:10-12

Księga Przysłów 11:2

Za pychą przychodzi hańba, a u pokornych jest mądrość.

Księga Przysłów 11:3

Uczciwość prawych poprowadzi ich, lecz grzeszników zgubi ich przewrotność.

Księga Przysłów 11:3

Księga Przysłów 11:3

Księga Przysłów 11:4

Bogactwa nie pomogą w dniu gniewu, ale sprawiedliwość ocala od śmierci.

Księga Przysłów 11:5

Sprawiedliwość nienagannego toruje mu drogę, a niegodziwy upadnie przez swoją niegodziwość.

Księga Przysłów 11:6

Sprawiedliwość prawych ocali ich, a przewrotni będą schwytani w swojej przewrotności.

Księga Przysłów 11:7

Gdy umiera niegodziwy, ginie jego nadzieja, a oczekiwanie niesprawiedliwych znika.

Księga Przysłów 11:8

Sprawiedliwy bywa wybawiony z ucisku, a na jego miejsce przychodzi niegodziwy.

Księga Przysłów 11:9

Obłudnik ustami niszczy swego bliźniego, a sprawiedliwi bywają wybawieni dzięki wiedzy.

Księga Przysłów 11:9

Księga Przysłów 11:9

Księga Przysłów 11:10

Gdy sprawiedliwym się powodzi, miasto się cieszy, a gdy giną niegodziwi, panuje radość.

Księga Przysłów 11:11

Dzięki błogosławieństwu prawych wznosi się miasto, a usta niegodziwych je burzą.

Księga Przysłów 11:12

Nierozumny gardzi swym bliźnim, a człowiek roztropny milczy.

Księga Przysłów 11:13

Plotkarz wyjawia tajemnice, ale człowiek wiernego serca ukrywa powierzoną sprawę.

Księga Przysłów 11:14

Gdzie nie ma dobrej rady, lud upada, a gdzie wielu radców, tam jest wybawienie.

Księga Przysłów 11:15

Bardzo sobie szkodzi, kto ręczy za obcego, a kto nienawidzi poręki, jest bezpieczny.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Przysłów 11:16

Miła kobieta dostępuje chwały, a mocarze zdobywają bogactwa.

Księga Przysłów 11:17

Człowiek miłosierny czyni dobrze swej duszy, a okrutnik dręczy własne ciało.

Księga Przysłów 11:18

Niegodziwy czyni zwodnicze dzieło, a kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę pewną.

Księga Przysłów 11:19

Jak sprawiedliwość prowadzi do życia, tak do śmierci zmierza ten, kto naśladuje zło.

Księga Przysłów 11:20

Ludzie przewrotnego serca budzą odrazę w PANU, a podobają mu się ci, których droga jest prawa.

Księga Przysłów 11:21

Zły nie uniknie kary, choćby innych wezwał na pomoc, a potomstwo sprawiedliwych będzie ocalone.

Księga Przysłów 11:22

Czym złoty kolczyk w ryju świni, tym piękna kobieta pozbawiona roztropności.

Księga Przysłów 11:23

Pragnieniem sprawiedliwych jest tylko dobro, oczekiwaniem zaś niegodziwych – gniew.

Księga Przysłów 11:24

Jeden hojnie rozdaje, a jednak mu przybywa, drugi nad miarę skąpi, a ubożeje.

Księga Przysłów 11:24

Księga Przysłów 11:24

Księga Przysłów 11:25

Człowiek szczodry będzie bogatszy, a kto innych syci, sam też będzie nasycony.

Księga Przysłów 11:26

Kto zatrzymuje zboże, tego lud przeklnie, a błogosławieństwo będzie nad głową tego, który je sprzedaje.

Księga Przysłów 11:27

Kto pilnie szuka dobrego, zdobędzie przychylność, lecz kto szuka zła, przyjdzie ono na niego.

Księga Przysłów 11:28

Kto ufność pokłada w swych bogactwach, ten upadnie, a sprawiedliwi będą zielenić się jak latorośl.

Księga Przysłów 11:29

Kto niepokoi swój dom, odziedziczy wiatr, a głupi będzie sługą mądrego.

Księga Przysłów 11:30

Owoc sprawiedliwego jest drzewem życia; a kto zyskuje dusze, jest mądry.

Księga Przysłów 11:31

Jeśli sprawiedliwy otrzyma zapłatę na ziemi, to tym bardziej niegodziwy i grzesznik.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały