Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Jozuego 10: podsumowanie

Zanim przeczytasz rozdział, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
Pięciu królów amoryckich (Jerozolimy, Hebronu, Jarmutu, Lakisz i Eglonu) sprzymierza się przeciw Gibeonowi, który zawarł pokój z Izraelem (Jozuego 10:1-5). Mieszkańcy Gibeonu proszą więc Jozuego o pomoc. Jozue wyrusza z Gilgal z całym wojskiem i atakuje Amorytów pod Gibeonem. JHWH pomaga Izraelowi poprzez sprowadzenie gradobicia i zatrzymanie słońca i księżyca (Jozuzego 10:6-14). Pięciu królów amoryckich ucieka i ukrywa się w jaskini Makkedy. Jozue każe ich strzec i kontynuuje pościg za wrogami. Zabija wielu Amorytów i zdobywa ich miasta. Następnie wraca do Makkedy i każe powiesić na drzewach, by potem pochować ich w jaskini.

Księga Jozuego 10: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Izrael walczy z koalicją króla Amorytów

Księga Jozuego 10:1

A gdy  Adonisedek , król Jerozolimy, usłyszał, że Jozue zdobył Aj i zburzył je – bo  jak uczynił  z Jerychem i jego królem, tak uczynił z Aj i jego królem – i  że  mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z Izraelem i mieszkają wśród nich;

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Adonisedek  Rodzaju 14:18; Hebrajczyków 7:1
 „jak uczynił…”  Jozuego 6:21; Jozuego 8:2; Jozuego 8:22-29
 „że…”  Jozuego 9:15-27; Jozuego 11:19-20
Księga Jozuego 10 - mapa / freebibleimages.org / (CC BY-SA 3.0)

Księga Jozuego 10 – mapa / freebibleimages.org / (CC BY-SA 3.0)

Księga Jozuego 10:2

Bardzo  się przestraszył , ponieważ Gibeon był wielkim miastem, jak jedno z  miast królewskich , i ponieważ był większy niż Aj, a wszyscy jego mężczyźni byli waleczni.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 „przestraszył się…”  Jozuego 2:9-13; Jozuego 2:24; Wyjścia 15:14-16; Powtórzonego Prawa 11:25; Powtórzonego Prawa 28:10; Psalm 48:4-6; Przysłów 1:26-27; Przysłów 10:24; Hebrajczyków 10:27; Hebrajczyków 10:31; Objawienia 6:15-17
 „miast królewskich…”  1 Samuela 27:5; 2 Samuela 12:26

Księga Jozuego 10:3

Adonisedek, król Jerozolimy, posłał więc wezwanie do Hohama, króla Hebronu, do Pirama, króla Jarmutu, do Jafii, króla Lakisz, i do Debira, króla Eglonu:

Księga Jozuego 10:4

Przyjdźcie do mnie i pomóżcie mi, abyśmy zwalczyli Gibeonitów, ponieważ zawarli pokój z Jozuem i synami Izraela.

Księga Jozuego 10:5

Zebrało się więc i wyruszyło pięciu królów amoryckich: król Jerozolimy, król Hebronu, król Jarmutu, król Lakisz, król Eglonu, oni sami i całe ich wojska, rozbili obóz naprzeciwko Gibeonu i uderzyli na niego.

Księga Jozuego 10:6

Wtedy mieszkańcy Gibeonu posłali prośbę do Jozuego i do obozu w Gilgal: Nie cofaj swej ręki od swych sług. Przybądź do nas szybko, wybaw nas i pomóż nam, gdyż zebrali się przeciwko nam wszyscy królowie amoryccy, którzy mieszkają w górach.

Księga Jozuego 10:7

Wyruszył więc Jozue z Gilgal, on i wszyscy wojownicy z nim, i wszyscy dzielni wojownicy.

Księga Jozuego 10:8

I PAN powiedział do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż oddałem ich w twoje ręce i żaden z nich nie ostoi się przed tobą.

Księga Jozuego 10:9

Jozue uderzył więc na nich znienacka – całą noc ciągnął z Gilgal.

Księga Jozuego 10:10

I PAN rozgromił ich przed Izraelem, który zadał im wielką klęskę w Gibeonie, i ścigał ich drogą wznoszącą się do Bet-Choron, i bił ich aż do Azeki i Makkedy.

Księga Jozuego 10:11

A gdy uciekali przed Izraelem i zbiegali do Bet-Choron, PAN zrzucał na nich z nieba wielkie kamienie aż do Azeki, i umarli. Więcej ich zginęło od kamieni gradowych niż tych, których synowie Izraela zabili mieczem.

Słońce zatrzymuje się

Księga Jozuego 10:12

Tego dnia, kiedy PAN oddał Amorytów w ręce synów Izraela, Jozue powiedział do PANA na oczach Izraela: Słońce, zatrzymaj się nad Gibeonem, a ty, księżycu, w dolinie Ajjalonu!

Księga Jozuego 10:13

I zatrzymało się słońce, i księżyc stanął, aż zemścił się lud na swych wrogach. Czy nie jest to napisane w księdze Jaszara? Zatrzymało się więc słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się zachodzić niemal przez cały dzień.

Księga Jozuego 10:14

I nie było podobnego dnia, w którym PAN wysłuchał głosu człowieka, ani przedtem, ani potem. PAN bowiem walczył za Izraela.

Pięciu królów zabitych

Księga Jozuego 10:15

Potem Jozue wrócił wraz z całym Izraelem do obozu w Gilgal.

Księga Jozuego 10:16

A tych pięciu królów uciekło i skryło się w jaskini w Makkedzie.

Księga Jozuego 10:17

I doniesiono o tym Jozuemu: Znaleziono pięciu królów, którzy się ukryli w jaskini w Makkedzie.

Księga Jozuego 10:18

I Jozue powiedział: Zatoczcie wielkie kamienie do wejścia jaskini i postawcie przy niej ludzi, aby ich strzegli.

Księga Jozuego 10:19

Wy zaś nie zatrzymujcie się, ścigajcie waszych wrogów i uderzcie na nich od tyłu. Nie pozwólcie im uciec do swoich miast. PAN bowiem, wasz Bóg, oddał ich w wasze ręce.

Księga Jozuego 10:20

A gdy Jozue i synowie Izraela zadali im wielką klęskę, wytracając ich doszczętnie, wtedy ci, którzy pozostali przy życiu, uciekli do warownych miast.

Księga Jozuego 10:21

Wtedy cały lud wrócił bezpiecznie do obozu, do Jozuego w Makkedzie. Nikt nie odważył się nawet ust otworzyć przeciw synom Izraela.

Księga Jozuego 10:22

Potem Jozue powiedział: Otwórzcie wejście do jaskini i wyprowadźcie do mnie tych pięciu królów z jaskini.

Księga Jozuego 10:23

I uczynili tak, i wyprowadzili do niego tych pięciu królów z jaskini: króla Jerozolimy, króla Hebronu, króla Jarmutu, króla Lakisz i króla Eglonu.

Księga Jozuego 10:24

A gdy wyprowadzili tych królów do Jozuego, Jozue zwołał wszystkich mężczyzn Izraela i powiedział do dowódców wojowników, którzy mu towarzyszyli: Zbliżcie się i postawcie swoje nogi na karkach tych królów. Zbliżyli się więc i postawili swoje nogi na ich karkach.

Księga Jozuego 10:25

Wtedy Jozue powiedział do nich: Nie bójcie się ani nie lękajcie, wzmocnijcie się i bądźcie mężni. Tak bowiem uczyni PAN wszystkim waszym wrogom, z którymi będziecie walczyć.

Księga Jozuego 10:26

Potem Jozue uderzył ich, zabił i powiesił na pięciu drzewach. I wisieli na drzewach aż do wieczora.

Księga Jozuego 10:27

A gdy zaszło słońce, Jozue rozkazał, aby zdjęto ich z drzew i wrzucono do jaskini, w której się ukrywali, a wejście do jaskini zawalono wielkimi kamieniami, które są tam aż do dziś.

Księga Jozuego 10:28

Tego samego dnia Jozue zdobył Makkedę i pobił ją ostrzem miecza; zabił też jej króla oraz wszelką duszę, która tam była. Nikogo nie pozostawił przy życiu i uczynił z królem Makkedy tak, jak uczynił z królem Jerycha.

Jozue rozpoczyna kampanię na wschodzie Kanaanu

Księga Jozuego 10:29

Potem Jozue wraz z całym Izraelem wyruszył z Makkedy do Libny i walczył przeciw Libnie.

Księga Jozuego 10:30

A PAN także i ją oraz jej króla oddał w ręce Izraela, i pobił ją ostrzem miecza, i wszelką duszę, która w niej była. Nikogo w niej nie pozostawił przy życiu i uczynił z jej królem tak, jak uczynił z królem Jerycha.

Księga Jozuego 10:31

Potem Jozue wraz z całym Izraelem wyruszył z Libny do Lakisz, obległ je i walczył przeciw niemu.

Księga Jozuego 10:32

I PAN oddał Lakisz w ręce Izraela, i zdobył je na drugi dzień, i pobili je ostrzem miecza, a także wszelką duszę, która w nim była, tak samo jak uczynił w Libnie.

Księga Jozuego 10:33

Wtedy Horam, król Gezer, przybył na ratunek Lakisz, ale Jozue pobił go i jego lud, tak że nikogo w nim nie pozostawił przy życiu.

Księga Jozuego 10:34

Potem Jozue wraz z całym Izraelem wyruszył z Lakisz do Eglonu; oblegli go i walczyli przeciwko niemu;

Księga Jozuego 10:35

I zdobyli go tego samego dnia, i pobili go ostrzem miecza. Wszelką duszę, która w nim była, zabił tego samego dnia, tak samo jak uczynił w Lakisz.

Księga Jozuego 10:36

Potem Jozue wraz z całym Izraelem wyruszył z Eglonu do Hebronu i walczyli przeciwko niemu;

Księga Jozuego 10:37

I zdobyli go, i pobili ostrzem miecza wraz z jego królem, wszystkie jego miasta, a także wszelką duszę, która w nim była. Nikogo nie pozostawił przy życiu, tak samo jak uczynił w Eglonie. Wytracił go oraz wszelką duszę, która w nim była.

Księga Jozuego 10:38

Stamtąd Jozue wraz z całym Izraelem wrócił do Debiru i walczył przeciwko niemu.

Księga Jozuego 10:39

I zdobył go, jego króla i wszystkie jego miasta; pobili go ostrzem miecza i wytracili wszystkie dusze, które w nim były. Nikogo nie pozostawił przy życiu; jak uczynił z Hebronem, tak uczynił z Debirem i jego królem, i jak przedtem uczynił z Libną i jej królem.

Księga Jozuego 10:40

W ten sposób Jozue pobił całą ziemię górną i południową, i polną, i podgórną oraz wszystkich ich królów. Nikogo nie pozostawił przy życiu, ale wytracił wszystkie dusze, tak jak mu rozkazał PAN, Bóg Izraela.

Księga Jozuego 10:41

I Jozue pobił ich od Kadesz-Barnea aż do Gazy oraz całą ziemię Goszen aż do Gibeonu.

Księga Jozuego 10:42

A wszystkich tych królów oraz ich ziemie Jozue zdobył za jednym razem, gdyż PAN, Bóg Izraela, walczył za Izraela.

Księga Jozuego 10:43

Potem Jozue wrócił wraz z całym Izraelem do obozu w Gilgal.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Jozuego 10: komentarze

Księga Jozuego 10:1: inne spojrzenie autora Księgi

Księga Jozuego 10

Księga Jozuego 10

Miejsce zdarzeń Jozuego 10 jest położone na południu Kanaanu. Gibeon było miastem leżącym około 9 km na północny zachód od Jerozolimy (40 stadiów na północ od Jerozolimy, wg Józefa Flawiusza). Było to ważne centrum handlowe i kultowe.

Bet-Choron była nazwą dwóch miast: Bet-Choron Górny i Bet-Choron Dolny. Leżały one na strategicznym szlaku łączącym góry judzkie z równiną nadmorską. Były to miejsca wielkich bitew w historii Izraela (1 Kronik 14:16; 1 Machabejska 3:13-24; 1 Machabejska 7:39-50).

Makkeda była miastem leżącym około 25 km na południowy zachód od Jerozolimy. Była to stolica jednego z królestw amoryckich.