Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Izajasza 14: podsumowanie

Zanim przeczytasz rozdział, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
W tym rozdziale prorok Izajasz przepowiada upadek Babilonu i Asyrii, które były wrogami Izraela. Prorok wyśmiewa pychę i okrucieństwo króla Babilonu, który chciał być równy Bogu. Prorok zapowiada też powrót Izraelitów z niewoli babilońskiej i ich radość z wyzwolenia.

Prorok używa wielu obrazów i metafor, takich jak syn jutrzenki czy miotła spustoszenia.

Księga Izajasza 14: tekst

PAN przywróci Jakuba

Księga Izajasza 14:1

PAN bowiem zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela, i osadzi ich w ich własnej ziemi. Cudzoziemcy przyłączą się do nich i przystaną do domu Jakuba.

Księga Izajasza 14:2

Wezmą ich narody i przyprowadzą do ich miejsca. A dom Izraela weźmie ich w posiadanie w ziemi PANA jako sługi i służące. I będą trzymać w niewoli tych, u których byli w niewoli, i będą panować nad swoimi ciemięzcami.

Przypowieść przeciw królowi Babilonu

Księga Izajasza 14:3

W tym dniu, kiedy PAN da ci odpoczynek po twojej udręce, po twoim strachu i po twojej ciężkiej niewoli, w którą zostałeś podbity;

Księga Izajasza 14:4

Podejmiesz tę przypowieść przeciw królowi Babilonu i powiesz: O jakże ustał ciemięzca! Jakże ustało złote miasto!

Księga Izajasza 14:5

PAN złamał kij niegodziwych i berło panujących;

Księga Izajasza 14:6

Tego, który smagał ludzi z wściekłością nieustannymi ciosami, który panował w gniewie nad narodami i dręczył bez litości.

Księga Izajasza 14:7

Teraz cała ziemia odpoczywa i jest spokojna, wszyscy głośno śpiewają;

Księga Izajasza 14:8

Nawet cyprysy radują się z powodu ciebie, a także cedry Libanu, mówiąc: Odkąd ległeś, żaden drwal nie powstał przeciwko nam.

Księga Izajasza 14:9

Piekło w dole poruszyło się przez ciebie, by wyjść ci na spotkanie; dla ciebie obudziło umarłych, wszystkich książąt ziemi; rozkazało wszystkim królom narodów powstać ze swoich tronów.

Księga Izajasza 14:10

Ci wszyscy odezwą się i powiedzą ci: Czyż zasłabłeś jak i my? Czy stałeś się podobny do nas?

Księga Izajasza 14:11

Strącono do piekła twój przepych i dźwięk twojej lutni. Twoim posłaniem jest robactwo, robactwo też jest twoim przykryciem.

Księga Izajasza 14:12

O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki! Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody!

Księga Izajasza 14:13

Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu: Wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy;

Księga Izajasza 14:14

Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy Najwyższemu.

Księga Izajasza 14:15

Lecz zostaniesz strącony aż do piekła, do krańców dołu.

Księga Izajasza 14:16

Ci, którzy cię ujrzą, będą patrzeć na ciebie i zastanawiać się nad tobą, mówiąc: Czy to ten, który wprawił w drżenie ziemię i trząsł królestwami?

Księga Izajasza 14:17

Ten, który świat zamienił w pustynię i zniszczył jego miasta, a swoich więźniów nie wypuścił z ciemnicy?

Księga Izajasza 14:18

Wszyscy królowie narodów, wszyscy oni spoczywają w chwale, każdy w swoim domu.

Księga Izajasza 14:19

Ale ty zostałeś wyrzucony ze swego grobu jak obrzydła latorośl, jak szata zabitych, których przeszyto mieczem, którzy zstępują do kamiennego dołu, zdeptani jak padlina.

Księga Izajasza 14:20

Nie będziesz uczestniczył wraz z nimi w pogrzebie, bo zniszczyłeś swoją ziemię i wymordowałeś swój lud. Potomstwo złoczyńców nie będzie wspominane na wieki.

Księga Izajasza 14:21

Przygotujcie rzeź dla jego synów z powodu nieprawości ich ojców, aby nie powstali ani nie odziedziczyli ziemi, ani nie pokryli powierzchni ziemi miastami.

Księga Izajasza 14:22

Powstanę bowiem przeciwko nim, mówi PAN zastępów, a zniszczę z Babilonu imię, resztkę, syna i wnuka, mówi PAN;

Księga Izajasza 14:23

I uczynię go siedliskiem bąków i stawami wodnymi. I wymiotę go miotłą spustoszenia, mówi PAN zastępów.

Proroctwo dotyczące Asyrii

Księga Izajasza 14:24

Przysiągł PAN zastępów, mówiąc: Zaprawdę, jak obmyśliłem, tak będzie, a jak postanowiłem, tak się stanie;

Księga Izajasza 14:25

Złamię Asyryjczyka w mojej ziemi i na moich górach zdepczę go. Wtedy spadnie z nich jego jarzmo i jego brzemię spadnie z ich ramion.

Księga Izajasza 14:26

To jest powzięty zamiar co do całej ziemi i to jest ręka wyciągnięta nad wszystkie narody.

Księga Izajasza 14:27

Skoro PAN zastępów postanowił, któż to udaremni? Jego ręka jest wyciągnięta, któż ją odwróci?

Księga Izajasza 14:28

W roku, w którym umarł król Achaz, stało się takie oto proroctwo:

Księga Izajasza 14:29

Nie raduj się, cała ziemio Filisteo, z tego, że został złamany kij tego, który cię bił, bo z korzenia węża wyjdzie żmija, jego płodem będzie ognisty smok latający.

Księga Izajasza 14:30

Pierworodni nędzarzy będą się paść, a ubodzy odpoczną bezpiecznie. Lecz twój korzeń wytępię głodem, a zabiję twoją resztkę.

Księga Izajasza 14:31

Zawódź, bramo! Krzycz, miasto! Ty, cała Filisteo, już się rozpłynęłaś. Od północy bowiem nadciąga dym i nikt nie będzie stronił od jego szeregów.

Księga Izajasza 14:32

I cóż odpowiedzieć posłom narodu? To, że PAN ugruntował Syjon i w nim będą się chronić ubodzy jego ludu.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Izajasza 14: komentarze

Księga Izajasza 14: tło kulturowe

Księga Izajasza 14

Księga Izajasza 14

Izajasz 14 jest częścią większego cyklu proroctw o Babilonie (Iz 13-14), który zapowiada upadek tego miasta i wyzwolenie Izraelitów z niewoli babilońskiej. Tło kulturowe rozdziału jest związane z sytuacją polityczną i religijną Izraela i jego sąsiadów w VIII i VII wieku p.n.e. Izrael był pod wpływem dwóch potężnych imperiów: Asyrii i Babilonu, które często go atakowały i ostatecznie zniszczyły. Prorok Izajasz przemawiał do ludu Izraela, aby nawrócił się do Boga i nie ufał sojuszom z ludzkimi królami.

Prorok zapowiadał też sąd Boży nad Asyrią i Babilonem, które były symbolem pychy, okrucieństwa i bałwochwalstwa. Prorok dawał też nadzieję na ocalenie i powrót z niewoli dla wiernych Izraelitów. Prorok pokazuje, że Bóg jest Panem historii i losów wszystkich ludów