Księga Liczb 19:1

I PAN powiedział do Mojżesza i Aarona:

Księga Liczb 19:2

To jest  ustawa  prawa, którą nadał PAN: Powiedz synom Izraela, aby przyprowadzili do ciebie  czerwoną jałówkę , zdrową i  bez skazy ,  na której  jeszcze nie było jarzma.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „ustawa…”  Liczb 31:21; Hebrajczyków 9:10
 czerwoną jałówkę  W powyższym zarządzeniu osobliwe szczegóły zwracają uwagę:
1. To jałówka była wybierana na ofiarę, w przeciwieństwie do egipskiego przesądu, gdzie jałówka była uznawana za świętą i oddawano cześć bogini Izydzie pod tą postacią; i wydaje się to bardziej prawdopodobne, ponieważ jedynie męskie osobniki były wybierane na ofiarę. Tak więc jak mówi Herodot, tylko męskie osobniki były wybierane na ofiarę, zarówno stare, jak i młode, ale nie wolno im było ofiarować osobników żeńskich.
2. Miała to być czerwona jałówka, ponieważ Egipcjanie składali czerwone byki demonowi zła – Tyfonowi.
3. Miała być bez cętek, bez domieszki żadnego innego koloru. Plutarch twierdzi, że Egipcjanie składali w ofierze czerwone byki i wybierali je z tak szczególną skrupulatnością, że jeśli zwierzę miało pojedynczy czarny lub biały włosek, uznawali (athuton) je za nienadający się do złożenia w ofierze.
4. Bez skazy (zobacz komentarz do wersetu: Kapłańska 22:21).
5. Na której nie było jarzma: ponieważ zwierzę, które było używane do powszechnych celów, było uznawane za niewłaściwe do bycia złożonym w ofierze. Liczb 19:6, Kapłańska 14:6; Izajasza 1:18; Objawienia 1:5
 bez skazy  Wyjścia 12:5; Kapłańska 22:20-25; Malachiasza 1:13-14; Łukasza 1:35; Hebrajczyków 7:26; 1 Piotra 1:19; 1 Piotra 2:22
 „na której…”  Powtórzonego Prawa 21:3; 1 Samuela 6:7; Lamentacji 1:14; Jana 10:17-18; Filipian 2:6-8
Powiązane artykuły Jakich zwierząt używa Bóg?
Księga Liczb 19:2

Księga Liczb 19:2 / szczegóły zdjęcia: domena publiczna / czerwona jałówka – zdjęcie z modlitewnika świątecznego (machzor) na świąteczne szabaty, Paschę i Szawuot, ryt aszkenazyjski

Księga Liczb 19:3

Oddacie ją kapłanowi Eleazarowi, który ją wyprowadzi poza obóz, i zostanie przed nim zabita.

Księga Liczb 19:4

A kapłan Eleazar weźmie nieco z jej krwi na swój palec i pokropi nią siedem razy na wprost przed Namiotem Zgromadzenia.

Księga Liczb 19:5

Potem każe spalić jałówkę na swoich oczach: spali jej skórę, mięso, krew wraz z jej odchodami.

Księga Liczb 19:6

I kapłan weźmie drewno cedrowe, hizop i karmazyn i wrzuci to do ognia, w którym płonie jałówka.

Księga Liczb 19:7

Wtedy kapłan wypierze swoje szaty i umyje swoje ciało wodą; potem wejdzie do obozu i będzie nieczysty do wieczora.

Księga Liczb 19:8

Również ten, który ją będzie palić, wypierze swoje szaty w wodzie i umyje swoje ciało wodą, i będzie nieczysty do wieczora.

Księga Liczb 19:9

Człowiek czysty zbierze popiół tej jałówki i złoży go poza obozem na miejscu czystym; będzie on przechowywany dla zgromadzenia synów Izraela do wody oczyszczenia; jest to ofiara za grzech.

Księga Liczb 19:10

Ten, który zbierał popiół jałówki, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora.
Będzie to ustawa wieczysta dla synów Izraela i dla przybysza mieszkającego wśród was.

Księga Liczb 19:11

Kto dotknie jakiegokolwiek ludzkiego trupa, będzie nieczysty przez siedem dni.

Księga Liczb 19:12

Taki oczyści się tą wodą w trzecim i siódmym dniu i będzie czysty.
Jeśli jednak nie oczyści się w trzecim i siódmym dniu, będzie nieczysty.

Księga Liczb 19:13

Kto dotknie zwłok człowieka zmarłego, a nie oczyści się, ten zanieczyści przybytek PANA; ta dusza będzie wykluczona z Izraela.
Człowiek ten nie został bowiem pokropiony wodą oczyszczenia; będzie nieczysty, a jego nieczystość pozostanie na nim.

Księga Liczb 19:14

Taka jest ustawa, gdy człowiek umrze w namiocie: ktokolwiek wejdzie do tego namiotu i cokolwiek znajduje się w tym namiocie będzie nieczyste przez siedem dni.

Księga Liczb 19:15

Każde naczynie odkryte, które nie ma przymocowanej pokrywy, będzie nieczyste.

Księga Liczb 19:16

Kto dotknie na polu zabitego mieczem lub umarłego, lub kości ludzkich, lub grobu będzie nieczysty przez siedem dni.

Księga Liczb 19:17

Wezmą dla tego nieczystego nieco popiołu jałówki spalonej za grzech i na to wleją do naczynia źródlanej wody.

Księga Liczb 19:18

Człowiek czysty weźmie hizop, zmoczy go w tej wodzie i pokropi namiot oraz wszystkie naczynia i wszystkich ludzi, którzy tam byli, także tego, który dotknął kości lub zabitego, lub zmarłego, lub grobu.

Księga Liczb 19:19

Człowiek czysty pokropi nieczystego w trzecim i siódmym dniu, a gdy go oczyści w siódmym dniu, wypierze on swoje szaty i umyje się wodą, i wieczorem będzie czysty.

Księga Liczb 19:20

A człowiek, który stał się nieczysty, a nie oczyścił się, zostanie wykluczony spośród zgromadzenia, gdyż ta dusza zbezcześciła świątynię PANA.
Człowiek ten nie został pokropiony wodą oczyszczenia i jest nieczysty.

Księga Liczb 19:21

Będzie to dla nich ustawą wieczystą: kto skrapia wodą oczyszczenia, wypierze swoje szaty, a kto dotknie tej wody oczyszczenia, będzie nieczysty do wieczora.

Księga Liczb 19:22

Czegokolwiek dotknie nieczysty, będzie nieczyste; również człowiek, który tego dotknie, będzie nieczysty do wieczora.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj