Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok [1 Koryntian 12 czytamy 28 lutego i 30 sierpnia]

1 List do Koryntian 12: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Dary Ducha

1 List do Koryntian 12

1 List do Koryntian 12

1 List do Koryntian 12:1

A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy.

1 List do Koryntian 12:2

Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić.

1 List do Koryntian 12:3

Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego.

1 List do Koryntian 12:4

A różne są dary, lecz ten sam Duch.

1 List do Koryntian 12:5

Różne też są posługi, lecz ten sam Pan.

1 List do Koryntian 12:6

I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

1 List do Koryntian 12:7

A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku.

1 List do Koryntian 12:8

Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha;

1 List do Koryntian 12:9

Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu;

1 List do Koryntian 12:10

Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków.

1 List do Koryntian 12:11

 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.

Jedno ciało – wiele członków

1 List do Koryntian 12:12

Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus.

1 List do Koryntian 12:13

Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha.

1 List do Koryntian 12:14

Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma.

1 List do Koryntian 12:15

Gdyby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała?

1 List do Koryntian 12:16

A gdyby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała?

1 List do Koryntian 12:17

Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie?

1 List do Koryntian 12:18

Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. [koment.]

1 List do Koryntian 12:19

Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?

1 List do Koryntian 12:20

Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało.

1 List do Koryntian 12:21

Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.

1 List do Koryntian 12:22

Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze.

1 List do Koryntian 12:23

A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem, a nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie.

1 List do Koryntian 12:24

Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują.
Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku;

1 List do Koryntian 12:25

Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem.

1 List do Koryntian 12:26

Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki.

Zobacz także: Jesteśmy ciałem Chrystusa (komentarz do 1 Koryntian 12:26-27)

1 List do Koryntian 12:27

Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami.

1 List do Koryntian 12:28

A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki.

1 List do Koryntian 12:29

Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami? 

1 List do Koryntian 12:30

Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?

1 List do Koryntian 12:31

Starajcie się usilnie o lepsze dary; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

1 List do Koryntian 12: komentarze

1 Koryntian 12:18: to Bóg (nie Chrystus) stworzył człowieka

treść wersetu: 1 Koryntian 12:18
Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał.

Autor 1 Listu do Koryntian nie zna dużo późniejszej doktryny mówiącej, że to Chrystus był autorem stwarzania. Paweł pisze wprost, że „Bóg umieścił członki w ciele”, pisząc o fizycznym ciele (do którego porównane jest ciało Chrystusa). Swoją myśl kontynuuje w wersecie 24.

Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku (1 Koryntian 12:24)

Dlatego inny List Pawła – Kolosan i fragment 1:15-18 powinniśmy czytać również w tym świetle.