Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

2 Księga Kronik 3: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Salomon buduje świątynię

2 Księga Kronik 3:1

Wtedy Salomon zaczął budować dom PANA w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana Dawidowi, jego ojcu, na miejscu, które Dawid przygotował na klepisku Ornana Jebusyty.

2 Księga Kronik 3:2

A zaczął go budować w drugim miesiącu, drugiego dnia, w czwartym roku swojego panowania.

2 Księga Kronik 3:3

Takie są wymiary, według których Salomon zbudował dom Boży: długość – sześćdziesiąt łokci, w łokciach według miary dawnej, szerokość – dwadzieścia łokci.

2 Księga Kronik 3:4

Przedsionek zaś, który był przed domem i odpowiadał jego szerokości, miał dwadzieścia łokci długości i sto dwadzieścia łokci wysokości. Wewnątrz pokrył go szczerym złotem.

2 Księga Kronik 3:5

wnętrze wielkiego domu wyłożył drzewem cyprysowym i pokrył czystym złotem, a na wierzchu przyozdobił je palmami i łańcuchami.

2 Księga Kronik 3:6

Pokrył też dom drogocennymi kamieniami dla ozdoby, a złoto było złotem z Parwaim.

2 Księga Kronik 3:7

Ponadto złotem pokrył dom, belki, odrzwia, jego ściany i jego drzwi, a na ścianach wyrzeźbił cherubiny.

2 Księga Kronik 3:8

Zbudował też dom najświętszy, którego długość odpowiadała szerokości domu – dwadzieścia łokci, a jego szerokość – dwadzieścia łokci; i pokrył go czystym złotem o wadze sześciuset talentów.

2 Księga Kronik 3:9

Gwoździe ważyły pięćdziesiąt syklów złota. Górne sale także pokrył złotem.

2 Księga Kronik 3:10

Wykonał też w domu najświętszym dwa cherubiny misternie rzeźbione i pokrył je złotem.

2 Księga Kronik 3:11

 A skrzydła cherubinów były długie na dwadzieścia łokci. Skrzydło jednego, na pięć łokci, sięgało ściany domu, a drugie skrzydło, także na pięć łokci, sięgało skrzydła drugiego cherubina.

2 Księga Kronik 3:12

Także skrzydło drugiego cherubina, na pięć łokci, sięgało ściany domu, a drugie skrzydło, na pięć łokci, sięgało skrzydła drugiego cherubina.

2 Księga Kronik 3:13

W ten sposób skrzydła tych cherubinów rozciągały się na dwadzieścia łokci. Stały one na swoich nogach, a ich twarze były zwrócone ku domowi.

2 Księga Kronik 3:14

Wykonał też zasłonę z błękitu, purpury, karmazynu i bisioru oraz wyhaftował na niej cherubiny.

2 Księga Kronik 3:15

Uczynił też przed domem dwie kolumny wysokie na trzydzieści pięć łokci, a głowice, które były na ich wierzchach miały po pięć łokci.

2 Księga Kronik 3:16

Zrobił też łańcuszki, jak w Miejscu Najświętszym, a umieścił je na wierzchołkach tych kolumn, wykonał też sto jabłek granatu, które zawiesił na tych łańcuszkach.

2 Księga Kronik 3:17

Wzniósł te kolumny przed świątynią, jedną po prawej, a drugą po lewej stronie; prawą nazwał Jakin, a lewą – Boaz.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

2 Księga Kronik 3: komentarze

Oparte m.in. na komentarzach DailyReadings.co.uk

2 Kronik 3:1

treść wersetu: 2 Kronik 3:1
Wtedy Salomon zaczął budować dom PANA w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana Dawidowi, jego ojcu, na miejscu, które Dawid przygotował na klepisku Ornana Jebusyty.
Moria to miejsce znane z faktu, że to właśnie tu Abraham mógł złożyć ofiarę ze swojego syna (udał się do ziemi Moria – Rodzaju 22:2; zobacz porównanie: Moria jako typ Golgoty), później miejsce (klepisko Ornana Jebusyty) pojawienie się anioła, który miał dotknąć Jerozolimę plagą (2 Samuela 24:16). To wtedy Dawid wyznał swoją winę, wołając:

To ja jestem winien i ja zgrzeszyłem. A te owce cóż uczyniły? Niech więc Twoja ręka zwróci się przeciwko mnie i mojej rodzinie! (2 Samuela 24:17)

Tak więc miejsce budowy świątyni było głęboko symboliczne.

2 Kronik 3:2

treść wersetu: 2 Kronik 3:2
A zaczął go budować w drugim miesiącu, drugiego dnia, w czwartym roku swojego panowania.

Salomon czekał na rozpoczęcie budowy trzy lata (mimo że Dawid zgromadził materiały na budowę świątyni 1 Kronik 22:14, plany również były gotowe – 1 Kronik 28:11). Wiemy, że Jezus rozpoczął swoją służbę w wieku ok. 30 lat (Łukasza 3:23) – tak więc każde zamierzenie Boga wymaga odpowiedniego przygotowania.

2 Kronik 3:4
treść wersetu: 2 Kronik 3:4

Przedsionek zaś, który był przed domem i odpowiadał jego szerokości, miał dwadzieścia łokci długości i sto dwadzieścia łokci wysokości. Wewnątrz pokrył go szczerym złotem.

Mimo że świątynia miała być niezwykle okazała (1 Kronik 22:5), autor zauważa, że wnętrze zostaje pokryte złotem. Miała być więc podziwiana przez tych, którzy wielbią Boga, a nie przez przypadkowych podróżnych będących w Jerozolimie. Podobnie taki szczegół nakierowuje naszą uwagę na potrzebę intymnego kontaktu z Bogiem, a nie na pokaz.

2 Kronik 3:6

treść wersetu: 2 Kronik 3:6

Pokrył też dom drogocennymi kamieniami dla ozdoby, a złoto było złotem z Parwaim.

Parwaim – nieznany obecnie region, prawdopodobnie w Arabii, słynny z wydobycia złota.

2 Kronik 3:9

treść wersetu: 2 Kronik 3:9
Gwoździe ważyły pięćdziesiąt syklów złota. Górne sale także pokrył złotem.

Pięćdziesiąt odpowiada liczbie lat, po których obchodzono rok jubileuszowy (Kapłańska 25:10: „Poświęcicie pięćdziesiąty rok i ogłosicie wolność w ziemi wszystkim jej mieszkańcom. Będzie to dla was rok jubileuszowy”). Rok jubileuszowy może wskazywać proroczo na ostateczne wyzwolenie ziemi z pęt grzechu (rozpoczęcie panowania Chrystusa na ziemi)

2 Kronik 3:10

treść wersetu: 2 Kronik 3:10
Wykonał też w domu najświętszym dwa cherubiny misternie rzeźbione i pokrył je złotem.

Wydaje się to być odpowiedzią na powszechny w wielu religiach kult wizerunków. Cherubiny nie miały być czczone, ale stanowiły namiastkę tego, co Izraelici mogli obserwować w religiach narodów ościennych, mających panteony bóstw. W świątyni miały przypominać ludziom o wciąż możliwym powrocie do sytuacji z ogrodu Eden (wolność od przekleństwa grzechu) (por. Rodzaju 3:24: „postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia). Warunkiem było wypełnianie Bożych nakazów, czyli tego, czego nie dopełnił Adam.

Z kolejnych wersetów dowiadujemy się, jak duże miały być cherubiny (2 Kronik 3:11-13):

czytaj wersety
2 Kronik 3:11-13: A skrzydła cherubinów były długie na dwadzieścia łokci. Skrzydło jednego, na pięć łokci, sięgało ściany domu, a drugie skrzydło, także na pięć łokci, sięgało skrzydła drugiego cherubina. Także skrzydło drugiego cherubina, na pięć łokci, sięgało ściany domu, a drugie skrzydło, na pięć łokci, sięgało skrzydła drugiego cherubina. W ten sposób skrzydła tych cherubinów rozciągały się na dwadzieścia łokci. Stały one na swoich nogach, a ich twarze były zwrócone ku domowi.

W porównaniu z nimi arka przymierza była niewielka (Wyjścia 25:10: „Jej długość będzie na dwa i pół łokcia, jej szerokość – na półtora łokcia, a jej wysokość – na półtora łokcia”). Świątynia Boga była inna od swoich odpowiedników w innych religiach, gdzie posąg bóstwa jest najokazalszy.

2 Kronik 3:13

treść wersetu: 2 Kronik 3:13
W ten sposób skrzydła tych cherubinów rozciągały się na dwadzieścia łokci. Stały one na swoich nogach, a ich twarze były zwrócone ku domowi.

Nogi cherubinów to szczegół, którego nie ma w opisie Arki przymierza w Przybytku

2 Kronik 3:17

treść wersetu: 2 Kronik 3:17
Wzniósł te kolumny przed świątynią, jedną po prawej, a drugą po lewej stronie; prawą nazwał Jakin, a lewą – Boaz.

Dwie kolumny mogą sugerować obecność zarówno Żydów, jak i pogan, czczących Boga w przyszłej świątyni. Liczba "dwa" jest charakterystyczna - podobnie do Ziemi obiecanej wchodzi Jozue (hebrajski odpowiednik imienia Jezus) i Kaleb (imię oznaczające "pies").