Księga Przysłów 2: tekst

Księga Przysłów 2:1

Synu mój,  jeśli  przyjmiesz moje słowa i  zachowasz  u siebie moje przykazania;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „jeśli…”  Przysłów 1:3; Przysłów 4:1; Przysłów 7:1; Jana 12:47-48; 1 Tymoteusza 1:15
 „zachowasz…”  Przysłów 3:1; Przysłów 4:20-22; Przysłów 6:21; Powtórzonego Prawa 6:6-9; Hioba 23:12; Psalm 119:9-11; Mateusza 13:44; Łukasza 2:19; Łukasza 2:51; Łukasza 9:44
Powiązane artykuły * Zachowywanie Bożych skarbów

Księga Przysłów 2:2

Nadstawiając swego ucha na mądrość i nakłaniając swe serce ku rozumowi;

Księga Przysłów 2:3

Tak, jeśli przywołasz roztropność i swoim głosem wezwiesz rozum;

Księga Przysłów 2:4

Jeśli będziesz jej szukać jak srebra i poszukiwać jej jak ukrytych skarbów;

Księga Przysłów 2:5

Wtedy zrozumiesz bojaźń PANA i dojdziesz do poznania Boga.

Księga Przysłów 2:6

PAN bowiem daje mądrość, z jego ust pochodzi wiedza i rozum.

Księga Przysłów 2:6

Księga Przysłów 2:6

Księga Przysłów 2:7

On zachowuje prawdziwą mądrość dla prawych; on jest tarczą dla tych, którzy postępują uczciwie;

Księga Przysłów 2:8

Strzeże ścieżek sądu i chroni drogę swoich świętych.

Księga Przysłów 2:9

Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, sąd, prawość i wszelką dobrą ścieżkę.

Księga Przysłów 2:10

Gdy mądrość wejdzie do twojego serca i wiedza będzie miła twojej duszy;

Księga Przysłów 2:11

Wtedy rozwaga będzie cię strzegła i rozum cię zachowa.

Księga Przysłów 2:12

By uwolnić cię od złej drogi i od człowieka, który mówi przewrotnie;

Księga Przysłów 2:13

Od tych, którzy opuszczają ścieżki prawości, żeby chodzić drogami ciemności;

Księga Przysłów 2:14

Którzy się radują, gdy czynią zło, a cieszą się w złośliwej przewrotności;

Księga Przysłów 2:15

Których ścieżki są kręte i sami są przewrotni na swoich drogach;

Księga Przysłów 2:16

Aby cię uwolnić od cudzej kobiety, od obcej, która pochlebia łagodnymi słowami;

Księga Przysłów 2:17

Która opuszcza przewodnika swojej młodości i zapomina o przymierzu swojego Boga;

Księga Przysłów 2:18

Bo jej dom chyli się ku śmierci, a jej ścieżki ku umarłym;

Księga Przysłów 2:19

Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca ani nie trafia na ścieżkę życia;

Księga Przysłów 2:20

Abyś chodził drogą dobrych i przestrzegał ścieżek sprawiedliwych.

Księga Przysłów 2:21

Prawi bowiem będą mieszkali na ziemi i nienaganni na niej pozostaną;

Księga Przysłów 2:22

Ale niegodziwi będą wykorzenieni z ziemi i przewrotni będą z niej wyrwani.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały