Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

List do Rzymian 14:1

A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii.

List do Rzymian 14:2

Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny.

List do Rzymian 14:3

Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął.

List do Rzymian 14:4

Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada.
Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić.

List do Rzymian 14:5

Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo.
Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle.

List do Rzymian 14:6

Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega.
Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu.

List do Rzymian 14:7

Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera.

List do Rzymian 14:8

Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy.
Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana.

List do Rzymian 14:9

Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi.

List do Rzymian 14:10

Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa.

List do Rzymian 14:11

Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga.

List do Rzymian 14:12

Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu.

List do Rzymian 14:13

A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku.

List do Rzymian 14:14

Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste.
Tylko dla tego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste.

List do Rzymian 14:15

Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością.
Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus.

List do Rzymian 14:16

Niech więc wasze dobro nie będzie bluźnione.

List do Rzymian 14:17

Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.

List do Rzymian 14:18

Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi.

List do Rzymian 14:19

Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu.

List do Rzymian 14:20

 Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego.
Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem.

List do Rzymian 14:21

Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie.

List do Rzymian 14:22

Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem.
Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre.

List do Rzymian 14:23

Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie je z wiary.
Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj