Psalm 124: tekst

Psalm 124:1

< Pieśń stopni Dawida >
Gdyby  PAN  nie był z nami,  niech powie  teraz Izrael;

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Pieśń stopni Dawida  Psalm 120:1; Psalm 121:1; Psalm 122:1; Psalm 123:1; Psalm 125:1; Psalm 126:1; Psalm 127:1; Psalm 128:1; Psalm 129:1; Psalm 130:1; Psalm 131:1; Psalm 132:1; Psalm 133:1; Psalm 134:1
 PAN  Psalm 27:1; Psalm 46:7; Psalm 4611; Psalm 54:4; Psalm 56:9; Psalm 118:6-7; Wyjścia 15:1; Izajasza 8:9-10; Rzymian 8:31; Hebrajczyków 13:5-6
 niech powie  129:1

Psalm 124:2

Gdyby PAN nie był z nami, gdy ludzie powstawali przeciwko nam;

Psalm 124:3

Wtedy połknęliby nas żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam;

Psalm 124:4

Wtedy wody zalałyby nas, a potok porwałby nasze dusze;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 124:5

Wtedy  gwałtowne  wody porwałyby nasze dusze.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 gwałtowne…  Psalm 93:3-4; Hioba 38:11; Jeremiasza 5:22

Psalm 124:6

Błogosławiony PAN, który nas nie wydał na pastwę ich zębom.

Psalm 124:7

Nasza dusza umknęła jak ptak z sideł ptaszników; sidła się podarły, a my uciekliśmy.

Psalm 124:8

Nasza pomoc jest w imieniu PANA, który stworzył niebo i ziemię.

Psalm 124:8

Psalm 124:8

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Psalm 124: znaczenie

Psalm akcentuje wagę relacji Boga JHWH z Izraelem w kolejnych wersetach, np.:
* Bóg jest po naszej stronie (w. 1-2)
* Bóg nie zostawił swojego ludu w obliczu ataku wroga (w. 6)
* to imię (wszystko, co reprezentuje sobą Bóg) jest tarczą w obliczu przeciwności

Psalm 124: komentarze

Psalm 124: Uwagi ogólne

Psalm 124 jest w czytelny sposób kontynuacją Psalmu 121. Zwraca uwagę powtórzenie wersetu Psalmu 121:2 w wersecie Psalmu 124:8. Oba Psalmy łączy również ta sama liczba słów (54) i ta sama tematyka – opieka JHWH.  1

  1. Uwagi za analizą Caspera Labuschagne’a.