Psalm 124: tekst

Psalm 124:1

<Pieśń stopni Dawida>
Gdyby PAN nie był z nami, niech powie teraz Izrael;

Psalm 124:2

Gdyby PAN nie był z nami, gdy ludzie powstawali przeciwko nam;

Psalm 124:3

Wtedy połknęliby nas żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam;

Psalm 124:4

Wtedy wody zalałyby nas, a potok porwałby nasze dusze;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 124:5

Wtedy  gwałtowne  wody porwałyby nasze dusze.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 gwałtowne…  Psalm 93:3-4; Hioba 38:11; Jeremiasza 5:22

Psalm 124:6

Błogosławiony PAN, który nas nie wydał na pastwę ich zębom.

Psalm 124:7

Nasza dusza umknęła jak ptak z sideł ptaszników; sidła się podarły, a my uciekliśmy.

Psalm 124:8

Nasza pomoc jest w imieniu PANA, który stworzył niebo i ziemię.

Psalm 124:8

Psalm 124:8

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Psalm 124: znaczenie

Psalm akcentuje wagę relacji Boga JHWH z Izraelem w kolejnych wersetach, np.:
* Bóg jest po naszej stronie (w. 1-2)
* Bóg nie zostawił swojego ludu w obliczu ataku wroga (w. 6)
* to imię (wszystko, co reprezentuje sobą Bóg) jest tarczą w obliczu przeciwności