Psalm 67 – przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

1. Przewodnikowi chóru, na Neginot. Psalm i pieśń. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i błogosławi nam, niech rozjaśni nad nami swoje oblicze. Sela.

2. Aby poznano na ziemi twoją drogę, wśród wszystkich narodów twoje zbawienie.

3. Niech cię wysławiają ludy, o Boże, niech cię wysławiają wszystkie ludy.

4. Niech narody się radują i wykrzykują, bo ty będziesz sądził ludy sprawiedliwie i rządzić będziesz narodami na ziemi. Sela.

5. Niech cię wysławiają ludy, o Boże, niech cię wysławiają wszystkie ludy.

6. Wtedy ziemia wyda swój plon i Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławić.

7. Niech nam Bóg błogosławi i niech się go boją wszystkie krańce ziemi.

Psalm 67: komentarze

Komentarz do Psalm 67:4 – ,,bo ty będziesz sądził ludy sprawiedliwie…” – słowa użyte w Dziejach Apostolskich 17:31 w kontekście sądu świata dokonanego przez Jezusa Chrystusa po Jego powrocie.

Psalm 67: chiazm

Więcej o chiazmie w Psalmie 67 tutaj.

psalm 67 (chiazm)

psalm 67 (chiazm)

Psalm 67: muzyka