Psalm 1: tekst

Psalm 1:1

 Błogosławiony  człowiek, który nie  idzie  za  radą  niegodziwych, nie  stoi  na  drodze  grzeszników i nie  zasiada  w gronie  szyderców ;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety (TSK)
 błogosławiony.. .” Psalm 2:12; Psalm 32:1,2; Psalm 34:8; Psalm 84:12; Psalm 106:3; Psalm 112:1; Psalm 115:12-15; Psalm 119:1,2; Psalm 144:15; Psalm 146:5; Powtórzonego Prawa 28:2-68; Powtórzonego Prawa 33:29; Jeremiasza 17:7; Mateusza 16:17; Łukasza 11:28; Jana 13:17; Jana 20:29; Objawienia 22:14
 idzie  Psalm 81:12; Rodzaju 5:24; Kapłańska 26:27,28; 1 Królewska 16:31; Hioba 31:5; Przysłów 1:15; Przysłów 4:14,15; Przysłów 13:20; Ezechiela 20:18; 1 Piotra 4:3
 radą  Psalm 64:2; Rodzaju 49:6; 2 Kronik 22:3; Hioba 10:3; Hioba 21:16; Łukasza 23:51
 stoi  Psalm 26:12; Rzymian 5:2; Efezjan 6:13
 drodze  Psalm 1:6; Psalm 36:4; Psalm 146:9; Przysłów 2:12; Przysłów 4:19; Przysłów 13:15; Mateusza 7:13,14
 zasiada  Psalm 26:4,5; Psalm 119:115; Jeremiasza 15:17
 szyderców  Przysłów 1:22; Przysłów 3:34; Przysłów 9:12; Przysłów 19:29
Przekład interlinearny

Psalm 1:1: przekład interlinearny

וּבְדֶ֣רֶךְ רְשָׁ֫עִ֥ים בַּעֲצַ֪ת הָלַךְ֮ לֹ֥א אֲשֶׁ֤ר הָאִ֗ישׁ אַ֥שְֽׁרֵי־
ûḇǝḏereḵ rǝšāʿîm baʿăṣaṯ hālaḵ lōʾ ʾăšer hāʾîš ʾašrê
i na drodze niegodziwych za radą poszedł nie który człowiek błogosławiony
H1870 H7563 H6098 H1980 H3808 H834 H376 H835
יָשָֽׁב לֹ֣א לֵ֝צִ֗ים וּבְמוֹשַׁ֥ב עָמָ֑ד לֹ֥א חַ֭טָּאִים
jāšāḇ lōʾ lēṣîm ûḇǝmôšaḇ ʿāmāḏ lōʾ ḥaṭṭāʾîm
zasiadł nie szyderców i na miejscu stanął nie grzeszników
H3427 H3808 H3887 H4186 H5975 H3808 H2400

Psalm 1:2

 Lecz ma upodobanie  w prawie PANA i nad jego prawem  rozmyśla   we dnie  i w nocy.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Lecz ma upodobanie  Psalm 40:8; Psalm 112:1; Psalm 119:11,35,47,48,72,92; Hioba 23:12; Jeremiasza 15:16; Rzymian 7:22; 1 Jana 5:3
 rozmyśla  Psalm 104:34; Psalm 119:11,15,97-99; Jozuego 1:8; 1 Tymoteusza 4:15
 we dnie  Psalm 88:1; Łukasza 2:37; Łukasza 18:7; 1 Tesaloniczan 2:9; 2 Tymoteusza 1:3

Psalm 1:3

Podobny jest do drzewa, co nad wodą płynącą owoc wydaje we właściwym czasie, a liście jego nigdy nie więdną. Taki co zacznie, kończy szczęśliwie.

Psalm 1:4

Nie tak niegodziwi; oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Psalm 1:5

Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.

Psalm 1:6

 PAN bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie.

źródło: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Psalm 1: komentarze

Psalm 1:3: Człowiek a drzewo

treść wersetu: Psalm 1:3
Podobny jest do drzewa, co nad wodą płynącą owoc wydaje we właściwym czasie, a liście jego nigdy nie więdną. Taki co zacznie, kończy szczęśliwie.

Porównanie czynione między człowiekiem a drzewem – zobacz także: Ezechiela 17:24; Jeremiasza 17:8; Psalm 148:9; Mateusza 3:10