Księga Psalmów rozdział 1 [UBG]

Psalm 1:1

 Błogosławiony  człowiek, który nie  idzie  za  radą  niegodziwych, nie  stoi  na  drodze  grzeszników i nie  zasiada  w gronie  szyderców ;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety (TSK)
 błogosławiony.. .” Psalm 2:12; Psalm 32:1,2; Psalm 34:8; Psalm 84:12; Psalm 106:3; Psalm 112:1; Psalm 115:12-15; Psalm 119:1,2; Psalm 144:15; Psalm 146:5; Powtórzonego Prawa 28:2-68; Powtórzonego Prawa 33:29; Jeremiasza 17:7; Mateusza 16:17; Łukasza 11:28; Jana 13:17; Jana 20:29; Objawienia 22:14
 idzie  Psalm 81:12; Rodzaju 5:24; Kapłańska 26:27,28; 1 Królewska 16:31; Hioba 31:5; Przysłów 1:15; Przysłów 4:14,15; Przysłów 13:20; Ezechiela 20:18; 1 Piotra 4:3
 radą  Psalm 64:2; Rodzaju 49:6; 2 Kronik 22:3; Hioba 10:3; Hioba 21:16; Łukasza 23:51
 stoi  Psalm 26:12; Rzymian 5:2; Efezjan 6:13
 drodze  Psalm 1:6; Psalm 36:4; Psalm 146:9; Przysłów 2:12; Przysłów 4:19; Przysłów 13:15; Mateusza 7:13,14
 zasiada  Psalm 26:4,5; Psalm 119:115; Jeremiasza 15:17
 szyderców  Przysłów 1:22; Przysłów 3:34; Przysłów 9:12; Przysłów 19:29

Psalm 1:2

 Lecz ma upodobanie  w prawie PANA i nad jego prawem  rozmyśla   we dnie  i w nocy.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Lecz ma upodobanie  Psalm 40:8; Psalm 112:1; Psalm 119:11,35,47,48,72,92; Hioba 23:12; Jeremiasza 15:16; Rzymian 7:22; 1 Jana 5:3
 rozmyśla  Psalm 104:34; Psalm 119:11,15,97-99; Jozuego 1:8; 1 Tymoteusza 4:15
 we dnie  Psalm 88:1; Łukasza 2:37; Łukasza 18:7; 1 Tesaloniczan 2:9; 2 Tymoteusza 1:3

Psalm 1:3

Podobny jest do drzewa, co nad wodą płynącą owoc wydaje we właściwym czasie, a liście jego nigdy nie więdną. Taki co zacznie, kończy szczęśliwie.

Psalm 1:4

Nie tak niegodziwi; oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Psalm 1:5

Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.

Psalm 1:6

 PAN bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie.

Biblia Warszawsko-Praska

Literacka parafraza Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski i Psalm 1. Psałterz Dawidowy. ,,Szczęśliwy, który nie był miedzy złymi w radzie…”

Psalm 1 w wykonaniu Stanisława Soyki