Ewangelia Mateusza 2

Rozdział 2 [czytamy: 1 stycznia / 2 lipca]

Mędrcy odwiedzają dzieciątko Jezus

Mateusza 2:1

A kiedy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni Heroda – króla, astrolodzy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc:

Mateusza 2:2

Gdzie jest ten, który się narodził, Król Żydów? Ponieważ widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

3. A kiedy król Herod usłyszał to, zaniepokoił się, a cała Jerozolima wraz z nim.

4. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i uczonych w piśmie ludu, wypytywał ich, gdzie Chrystus ma się narodzić.

5. I powiedzieli mu: w Betlejem w Judei. Ponieważ tak jest napisane przez proroka:

6. A ty Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsza spośród książąt Judy. Ponieważ z ciebie wyjście Władca, który będzie pasterzem Mojego ludu Izraela.

7. Wtedy Herod potajemnie wezwał Magów i dowiedział się od nich dokładnie, kiedy ukazała się gwiazda.

8. I posłał ich do Betlejem, mówiąc: Idźcie i poszukajcie dokładnie małego dziecka, a kiedy je znajdziecie, donieście mi o tym, abym mógł i ja przyjść i oddać mu pokłon.

9. A oni, usłyszawszy króla, odeszli swoją drogą; i gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie, posuwała się przed nimi, dopóki nie doszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie znajdowało się dziecko.

10. A kiedy zobaczyli gwiazdę, ucieszyli się bardzo wielką radością.

11. A kiedy weszli do domu i zobaczyli małe dziecko z Marią, jego matką, upadli i oddali mu pokłon, a otworzywszy swoje skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadziło i mirrę.

12. A będąc ostrzeżeni we śnie, że nie powinni wracać do Heroda, udali się do swojego kraju inną drogą.

13. A kiedy odeszli, anioł Pana ukazał się Józefowi we śnie, mówiąc: Powstań i weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. I zostań tam, dopóki nie powiem ci, ponieważ Herod będzie szukał dziecka, aby je zgładzić.

14. Wstał i wziął w nocy dziecko i jego matkę. I udał się do Egiptu.

15. I pozostał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez Pana za pośrednictwem proroka, mówiącego: z Egiptu wezwałem mego syna.

16. Wtedy Herod, kiedy zobaczył, że został oszukany przez astrologów, wpadł we wściekłość i wysłał żołnierzy. I zamordował wszystkich chłopców, którzy byli w Betlejem i we wszystkich jego granicach, w wieku dwóch lat i młodszych, zgodnie z czasem, który został określony przez Magów.

17. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez Jeremiasza, proroka, mówiącego:

18. Głos został usłyszany w Ramie, płacz i wielkie zawodzenie, Rachela opłakująca swoje dzieci; i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.

19. Ale kiedy Herod umarł, anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc:

20. Powstań i weź dziecko oraz jego matkę i idź do ziemi Izraela, ponieważ umarli ci, którzy szukali życia dziecka.

21. Więc wstał i wziął dziecko oraz jego matkę i przyszedł do ziemi Izraela.

22. Ale kiedy usłyszał, że Achelaus panuje nad Judeą zamiast swojego ojca Heroda, bał się tam iść. A będąc ostrzeżony przez Boga we śnie, wycofał się w okolice Galilei
23. poszedł więc i zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Aby się mogło spełnić, co zostało powiedziane przez proroków, że będzie nazywany Nazarejczykiem.

Ew. Mateusza 2:23: poszedł więc i zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Aby się mogło spełnić, co zostało powiedziane przez proroków, że będzie nazywany Nazarejczykiem.

Ew. Mateusza 2:23: poszedł więc i zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Aby się mogło spełnić, co zostało powiedziane przez proroków, że będzie nazywany Nazarejczykiem.