Księga Przysłów 18: tekst

Księga Przysłów 18:1

Samolub szuka tego, co mu się podoba, i wtrąca się w każdą sprawę.

Księga Przysłów 18:2

 Głupi  nie ma upodobania w rozumie,  lecz  w tym, co serce mu objawia.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Głupi…”  Przysłów 1:7; Przysłów 1:22; Przysłów 17:16; Psalm 1:1-2; Mateusza 8:34; 1 Koryntian 8:1
 „lecz…”  Liczb 24:15-16; 1 Koryntian 14:12; Filipian 1:15; 2 Piotra 2:15-19

Księga Przysłów 18:3

Gdy przychodzi niegodziwy, przychodzi też pogarda, a z hańbą urąganie.

Księga Przysłów 18:4

Słowa ust człowieka są jak głębokie wody, a źródło mądrości jak płynący potok.

Księga Przysłów 18:5

Niedobrze przez wzgląd na osobę niegodziwą krzywdzić sprawiedliwego w sądzie.

Księga Przysłów 18:6

Wargi głupiego wchodzą w spór, a jego usta wołają o razy.

Księga Przysłów 18:7

Usta głupiego  jego zgubą, a jego wargi sidłem jego duszy.

Księga Przysłów 18:8

Słowa plotkarza są jak rany i przenikają do głębi wnętrzności.

Księga Przysłów 18:9

Kto jest niedbały w pracy, jest bratem marnotrawcy.

Księga Przysłów 18:10

Imię PANA jest potężną wieżą, sprawiedliwy ucieka do niej i jest bezpieczny.

Księga Przysłów 18:11

Zamożność bogacza jest jego warownym miastem i jak wysoki mur w jego wyobrażeniu.

Księga Przysłów 18:12

Przed upadkiem serce człowieka jest wyniosłe, a chwałę poprzedza pokora.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Przysłów 18:13

Kto odpowiada, zanim wysłucha, ujawnia głupotę i ściąga na siebie hańbę.

Księga Przysłów 18:13

Księga Przysłów 18:13

Księga Przysłów 18:14

Duch człowieka zniesie jego chorobę, ale któż zniesie strapionego ducha?

Księga Przysłów 18:15

Serce rozumnego zdobywa wiedzę, a ucho mądrych szuka wiedzy.

Księga Przysłów 18:16

Dar człowieka toruje mu drogę i prowadzi go przed wielkich.

Księga Przysłów 18:17

Ten, który jest pierwszy w swojej sprawie, zdaje się sprawiedliwy, ale przychodzi jego bliźni i sprawdza go.

Księga Przysłów 18:18

Los kładzie kres sporom i rozstrzyga między możnymi.

Księga Przysłów 18:19

Brat obrażony trudniejszy do zdobycia niż warowne miasto, a spory są jak rygle w zamku.

Księga Przysłów 18:20

Owocem swoich ust nasyci człowiek swoje wnętrze, nasyci się plonem swych warg.

Księga Przysłów 18:21

Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc.

Księga Przysłów 18:22

Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i dostąpił łaski od PANA.

Księga Przysłów 18:23

Ubogi prosi pokornie, ale bogaty odpowiada surowo.

Księga Przysłów 18:24

Człowiek, który ma przyjaciół, musi obchodzić się z nimi po przyjacielsku, a jest przyjaciel, który przylgnie bardziej niż brat.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały