Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Izajasza 1: tekst

Wstęp

Księga Izajasza 1:1

 Widzenie  Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy, które  miał   za dni  Uzjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza – królów Judy.

Powiązane wersety / Przekład interlinearny / Audio

Księga Izajasza 1:1: powiązania

Powiązane wersety [TSK] Księga Izajasza 1:1
 „widzenie”  Izajasza 21:2; Liczb 12:6; Liczb 24:4,16; 2 Kronik 32:32; Psalm 89:19; Jeremiasza 23:16; Nahuma 1:1; Habakuka 2:2; Mateusza 17:9; Dzieje 10:17; Dzieje 26:19; 2 Koryntian 12:1
 „miał…”  Izajasza 2:1; Izajasza 13:1; 2 Piotra 1:21
 „za dni…”  Izajasza 6:1; 2 Kronik 26-32; Ozeasza 1:1; Amosa 1:1; Micheasza 1:1

Księga Izajasza 1:1: przekład interlinearny

uwaga: tekst czytamy od prawej do lewej strony

עַל־ חָזָ֔ה אֲשֶׁ֣ר אָמֹ֔וץ בֶן־ יְשַֽׁעְיָ֣הוּ חֲזֹון֙
ʿal- ḥāzâ ʾăšer ʾāmôṣ ḇen- jǝšaʿǝjāhû ḥăzôn
o widział które Amoca syna Jeszajahu widzenie
יְחִזְקִיָּ֖הוּ אָחָ֥ז יֹותָ֛ם עֻזִּיָּ֧הוּ בִּימֵ֨י וִירוּשָׁלִָ֑ם יְהוּדָ֖ה
jǝḥizkijjāhû ʾāḥāz jôṯām ʿūzzijjāhû bîmê wîrûšālāim jǝhûḏâ
Jechizkijahu Ahaza Jotama Uzzijahu w dniach Jeruszalaim Jehudzie
יְהוּדָֽה׃ מַלְכֵ֥י
jǝhûḏâ malḵê
Jehudy królów

Księga Izajasza 1:1: audio

Posłuszeństwo, nie ofiara

Księga Izajasza 1:2

 Słuchajcie , niebiosa, a ty, ziemio, nakłoń ucha.  PAN bowiem  przemówił:  Wychowałem  i wywyższyłem synów, ale  oni zbuntowali się  przeciw mnie.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK] Księga Izajasza 1:2
 „Słuchajcie”  Powtórzonego Prawa 4:26; Powtórzonego Prawa 30:19; Powtórzonego Prawa 32:1; Psalm 50:4; Jeremiasza 2:12; Jeremiasza 6:19; Jeremiasza 22:29; Ezechiela 36:4; Micheasza 1:2; Micheasza 6:1-2
 „PAN bowiem…”  Jeremiasza 13:15; Amosa 3:1; Micheasza 3:8; Dzieje 4:20
 „Wychowałem…”  Izajasza 5:1,2; Izajasza 46:3,4; Powtórzonego Prawa 1:31; Powtórzonego Prawa 4:7,8; Jeremiasza 31:9; Ezechiela 16:6-14; Ezechiela 20:5-32; Rzymian 3:1-2; Rzymian 9:4-5
 oni zbuntowali się…  Izajasza 63:9,10; Powtórzonego Prawa 9:22-24; Jeremiasza 2:5-13; Malachiasza 1:6
Przekład interlinearny/audio

Księga Izajasza 1:2: przekład interlinearny

דִּבֵּ֑ר  יְהוָ֖ה  כִּ֥י  אֶ֔רֶץ  וְהַאֲזִ֣ינִי  שָׁמַ֙יִם֙  שִׁמְע֤וּ 
dibbēr JHWH ʾereṣ wǝhaʾăzînî šāmajim šimʿû
przemówił JHWH bo ziemio nakłoń ucha niebiosa słuchajcie
בִֽי׃ פָּ֥שְׁעוּ  וְהֵ֖ם  וְרֹומַ֔מְתִּי  גִּדַּ֣לְתִּי  בָּנִים֙ 
ḇî pāšǝʿû wǝhēm wǝrômamtî giddaltî bānîm
przeciw mnie zbuntowali się a oni i wywyższyłem wychowałem synów

Księga Izajasza 1:2: audio

Księga Izajasza 1:3

Wół zna swojego gospodarza i osioł żłób swego pana, lecz Izrael mnie nie zna, mój lud się nie zastanawia.

Przekład interlinearny

Księga Izajasza 1:3: przekład interlinearny

יִשְׂרָאֵל֙ בְּעָלָ֑יו  אֵב֣וּס  וַחֲמֹ֖ור  קֹנֵ֔הוּ  שֹׁור֙ יָדַ֥ע
iiśrāʾēl bǝʿālājw ʾēḇûs waḥămôr kōnēhû šôr yāḏaʿ
Izrael swojego właściciela żłób i osioł swojego właściciela wół zna
הִתְבֹּונָֽן לֹ֥א  עַמִּ֖י  יָדַ֔ע  לֹ֣א 
hiṯbônān lōʾ ʿammî jāḏaʿ lōʾ
ma rozeznania nie mój lud zna nie

Księga Izajasza 1:4

Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu nieprawością, potomstwu złoczyńców, synom powodującym zepsucie! Opuścili PANA, pobudzili do gniewu Świętego Izraela, odwrócili się od niego.

Przekład interlinearny

Księga Izajasza 1:4: przekład interlinearny

זֶ֣רַע  עָוֹ֔ן  כֶּ֣בֶד  עַ֚ם  חֹטֵ֗א  גֹּ֣וי  הֹ֣וי ׀ 
zeraʿ ʿāwōn keḇeḏ ʿam ḥōṭēʾ gôj hôj
nasieniu nieprawością obciążonemu ludowi grzesznemu narodowi biada
נִֽאֲצ֛וּ  יְהוָ֗ה  אֶת־ עָזְב֣וּ  מַשְׁחִיתִ֑ים  בָּנִ֖ים  מְרֵעִ֔ים 
niʾăṣû JHWH ʾeṯ- ʿāzǝḇû mašḥîṯîm bānîm mǝrēʿîm
pogardzili JHWH opuścili powodujący zniszczenia synowie złoczyńców
אָחֹֽור׃ נָזֹ֥רוּ  יִשְׂרָאֵ֖ל קְדֹ֥ושׁ  אֶת־
ʾāḥôr nāzōrû Jiśrāʾēl kǝḏôš ʾeṯ-
tyłem odwrócili się Izraela świętym

Księga Izajasza 1:5

Po co was jeszcze bić, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce omdlałe.

Księga Izajasza 1:6

Od stopy aż do głowy nie ma w nim nic zdrowego; same rany i sińce, i gnijące rany; nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone olejkiem.

Księga Izajasza 1:7

Wasza ziemia jest spustoszona, wasze miasta – spalone ogniem. Waszą ziemię pożerają na waszych oczach cudzoziemcy i pustoszą, jak to zwykli czynić obcy.

Księga Izajasza 1:8

I córka Syjonu została jak szałas w winnicy, jak budka w ogrodzie ogórkowym, jak miasto oblężone.

Księga Izajasza 1:9

Gdyby PAN zastępów nie zostawił nam malutkiej resztki, bylibyśmy jak Sodoma, stalibyśmy się podobni do Gomory.

Księga Izajasza 1:10

Słuchajcie słowa PANA, przywódcy Sodomy! Nakłońcie ucha ku prawu naszego Boga, ludzie Gomory!

Księga Izajasza 1:11

Co mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi PAN. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu tuczonych zwierząt; nie pragnę krwi cielców, jagniąt i kozłów.

Księga Izajasza 1:12

Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto od waszych rąk żądał tego, abyście deptali po moich dziedzińcach?

Księga Izajasza 1:13

Nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie odrazę; nowiów i szabatów, zgromadzeń nie mogę znieść – bo to nieprawość, ani uroczystości.

Księga Izajasza 1:14

Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się dla mnie ciężarem; znużyło mnie ich znoszenie.

Księga Izajasza 1:15

Gdy wyciągniecie swoje ręce, skryję swoje oczy przed wami. A gdy będziecie mnożyć modlitwy, nie wysłucham, gdyż wasze ręce są pełne krwi.

Księga Izajasza 1:16

Obmyjcie się i oczyśćcie; usuńcie sprzed moich oczu zło waszych uczynków; przestańcie źle czynić.

Księga Izajasza 1:17

Uczcie się czynić dobrze; szukajcie tego, co sprawiedliwe, wspomagajcie uciśnionego, brońcie sieroty, wstawiajcie się za wdową.

Księga Izajasza 1:18

Chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi PAN: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna.

Księga Izajasza 1:19

Jeśli będziecie ulegli i posłuszni, będziecie zażywali dóbr ziemi.

Księga Izajasza 1:20

Lecz jeśli będziecie nieposłuszni i uparci, miecz was pożre. Tak bowiem wyrzekły usta PANA.

Niewierne miasto

Księga Izajasza 1:21

Jakże to wierne miasto stało się nierządnicą! Niegdyś pełne sądu; mieszkała w nim sprawiedliwość, lecz teraz – mordercy.

Księga Izajasza 1:22

Twoje srebro zamieniło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą.

Księga Izajasza 1:23

Twoi książęta są buntownikami i wspólnikami złodziei. Każdy z nich kocha dary, goni za nagrodą; sierocie nie wymierzają sprawiedliwości, a sprawa wdowy do nich nie dociera.

Księga Izajasza 1:24

Dlatego mówi Pan, PAN zastępów, Mocarz Izraela: Biada! Ulżę sobie od swoich przeciwników i zemszczę się na moich wrogach.

Księga Izajasza 1:25

I zwrócę moją rękę przeciwko tobie, wypalę twój żużel i usunę całą twoją cynę.

Księga Izajasza 1:26

I przywrócę twoich sędziów, tak jak dawniej, i twoich doradców, jak na początku. Potem nazwą cię Miastem Sprawiedliwości, Miastem Wiernym.

Księga Izajasza 1:27

Syjon zostanie odkupiony przez sąd, a jego nawróceni – przez sprawiedliwość.

Księga Izajasza 1:28

Ale przestępcy i grzesznicy będą razem starci, a ci, którzy opuścili PANA, zginą.

Księga Izajasza 1:29

Będziecie bowiem zawstydzeni z powodu dębów, których pożądaliście, i zarumienicie się z powodu ogrodów, które sobie wybraliście.

Księga Izajasza 1:30

Staniecie się bowiem jak dąb, którego liście zwiędły, i jak ogród, w którym nie ma wody.

Księga Izajasza 1:31

I mocarz będzie jak paździerz, a ten, który go uczynił – jak iskra; i zapłoną obaj razem, a nie będzie nikogo, kto by ich ugasił.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Przypisy
  • tekst hebrajski (audio): eBible.org (CC BY-NC-ND 4.0) / czyta: Abraham Szmuelof
  • tekst hebrajski (interlinia): Kodeks Leningradzki