Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 68: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Triumf Boga

Psalm 68:1

 <Przewodnikowi chóru. Psalm i pieśń Dawida.> Niech Bóg powstanie, a rozproszeni będą jego wrogowie; niech pouciekają przed jego obliczem ci, którzy go nienawidzą.

Psalm 68:2

Jak dym jest rozwiany, tak ich rozpędzisz; jak wosk się rozpływa od ognia, tak niegodziwi poginą przed obliczem Boga.

Psalm 68:3

A sprawiedliwi będą się weselić i cieszyć przed obliczem Boga, i będą się radować niezmiernie.

Psalm 68:4

Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie psalmy jego imieniu, wywyższajcie tego, który przemierza niebiosa; PAN to jego imię, radujcie się przed jego obliczem.

Psalm 68:5

Ojcem dla sierot i sędzią dla wdów jest Bóg w swym świętym przybytku.

Psalm 68:6

Bóg samotnym daje dom, więźniów uwalnia z oków, ale oporni mieszkają w suchej ziemi.

Psalm 68:7

Boże, gdy wyruszałeś przed swoim ludem, gdy kroczyłeś przez pustynię. Sela;

Psalm 68:8

Ziemia się trzęsła, a niebiosa rozpływały się przed obliczem Boga i sama góra Synaj zadrżała przed obliczem Boga, Boga Izraela.

Psalm 68:9

Zesłałeś obfity deszcz, Boże, otrzeźwiłeś swoje dziedzictwo, gdy omdlewało.

Psalm 68:10

Twoje zastępy mieszkają w nim; ty, Boże, w swojej dobroci przygotowałeś je dla ubogiego.

Psalm 68:11

Pan dał swoje słowo, wielki był zastęp zwiastujących dobre wieści.

Psalm 68:12

Królowie wojsk uciekali, uciekali; a ta, która doglądała domu, dzieliła łupy.

Psalm 68:13

Chociaż musieliście leżeć wśród kotłów, będziecie jak skrzydła gołębicy pokryte srebrem, a jej pióra żółtym złotem.

Psalm 68:14

Gdy Wszechmogący rozproszył królów w ziemi, była biała jak śnieg na górze Salmon.

Psalm 68:15

Góra Boża jest jak góra Baszanu, wzgórze wysokie, jak góra Baszanu.

Psalm 68:16

Dlaczego wyskakujecie, wzgórza wysokie? Na tej górze spodobało się Bogu mieszkać, tam PAN będzie mieszkał na wieki.

Psalm 68:17

Rydwanów Bożych jest dwadzieścia tysięcy, wiele tysięcy aniołów; Pan przebywa wśród nich w świątyni, jak na Synaju.

Psalm 68:18

 Wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntowników, aby PAN Bóg mógł z nimi zamieszkać.

Psalm 68:19

Błogosławiony Pan; codziennie obsypuje nas swymi dobrami Bóg naszego zbawienia.
Sela.

Psalm 68:20

Nasz Bóg jest Bogiem zbawienia, Pan BÓG wybawia od śmierci.

Psalm 68:21

Bóg zrani głowę swoich wrogów i owłosioną czaszkę tego, który trwa w swoich grzechach.

Psalm 68:22

Pan powiedział: Wyprowadzę znów swoich z Baszanu, wyprowadzę ich znowu z głębin morskich; 

Psalm 68:23

Aby twoja stopa była skąpana we krwi, a język twoich psów we krwi wrogów.

Psalm 68:24

Widzieli twoje pochody, Boże; pochody mego Boga, mego Króla w świątyni.

Psalm 68:25

 Przodem szli śpiewacy, za nimi grający na instrumentach, wśród nich dziewczęta uderzające w bębenki.

Psalm 68:26

W zgromadzeniach błogosławcie Boga, Pana, wy, którzy pochodzicie ze źródła Izraela.

Psalm 68:27

Tam jest mały Beniamin, który im przewodzi, władcy Judy i ich hufce, władcy Zebulona i władcy Neftalego.

Psalm 68:28

Twój Bóg obdarzył cię siłą; umocnij, Boże, to, co dla nas uczyniłeś.

Psalm 68:29

 Ze względu na twoją świątynię w Jeruzalem królowie będą przynosić ci dary.

Psalm 68:30

Zgrom rzeszę kopijników, stado byków z cielcami ludu, chlubiących się kawałkiem srebra; rozprosz narody pragnące wojny.

Psalm 68:31

Przyjdą dostojnicy z Egiptu; Etiopia szybko wyciągnie swe ręce do Boga.

Psalm 68:32

Śpiewajcie Bogu, królestwa ziemi, wysławiajcie Pana.
Sela.

Psalm 68:33

Temu, który przemierza najwyższe niebiosa odwieczne; oto wydaje swój głos, głos potężny.

Psalm 68:34

Uznajcie moc Boga, jego majestat jest nad Izraelem i jego moc w obłokach.

Psalm 68:35

Groźny jesteś, Boże, ze swych świętych przybytków; Bóg Izraela sam daje moc i siłę swemu ludowi.
Niech będzie Bóg błogosławiony.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj