ong>Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 64: tekst

Psalm 64:1

 <Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.> Wysłuchaj, o Boże, mego głosu, gdy się modlę; zachowaj moje życie od strachu przed wrogiem.

Psalm 64:2

Ukryj mnie przed tajemną radą złoczyńców, przed zgrają czyniących nieprawość;

Psalm 64:3

Którzy naostrzyli swój język jak miecz, nałożyli swoje strzały, słowa jadowite;

Psalm 64:4

Aby strzelać z ukrycia w niewinnego; strzelają znienacka i nikogo się nie boją.

Psalm 64:5

Utwierdzają się w złym zamiarze, zmawiają się, jak ukryć pułapki, i mówią: Któż je zobaczy?

Psalm 64:6

Szukają nieprawości, starannie jej poszukują; ich wnętrze i serce są głębokie.
Przekład interlinearny
Palm 64:6: hebrajski
tekst: Kodeks Leningradzki [B19A]יַֽחְפְּֽשׂוּ־עֹולֹ֗ת תַּ֭מְנוּ חֵ֣פֶשׂ מְחֻפָּ֑שׂ וְקֶ֥רֶב אִ֝֗ישׁ וְלֵ֣ב עָמֹֽק׃

Palm 64:6: przekład interlinearny

אִ֝֗ישׁ וְקֶ֥רֶב מְחֻפָּ֑שׂ חֵ֣פֶשׂ תַּ֭מְנוּ עֹולֹ֗ת יַֽחְפְּֽשׂוּ
ʾîš wǝkereḇ mǝḥūppāś ḥēp̱eś tamnû ʿôlōṯ jaḥǝpǝśû
człowieka i wnętrze przebiegle spisek obmyślają nieprawości szukają
H376 H7130 H2665 H2664 H8552 H5766 H2664
עָמֹֽק וְלֵ֣ב
ʿāmōk wǝlēḇ
głębokie i serce
H6013 H3820

Psalm 64:7

Ale Bóg wypuści na nich strzałę, nagle odniosą rany;

Psalm 64:8

Własny język doprowadzi ich do upadku; wszyscy, którzy ich zobaczą, uciekną.

Psalm 64:9

I zlękną się wszyscy ludzie, będą opowiadali o dziele Boga i zrozumieją jego czyny.

Psalm 64:10

A sprawiedliwy będzie się weselić w PANU 1 i będzie mu ufał; i będą się chlubili wszyscy prawego serca.
Psalm 64. "A sprawiedliwy będzie się weselić w PANU..."

Psalm 64. „A sprawiedliwy będzie się weselić w PANU…”

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Psalm 64: komentarze

Psalm 64: kontekst

Psalm 64 jest „częścią większego zbioru Psalmów 55-68, w których potężne dzieła Boga ukazują Jego moc nad całą ziemią, w ten sposób coraz więcej ludzi łączy się, aby go wysławiać” 2. Tłem historycznym jest bunt syna Dawida – Absaloma (2 Samuela 15-18). Czytaj także: Psalm 59 / Psalm 60 / Psalm 67

Psalm 64: struktura

1. Błaganie Dawida (Psalm 64:1-2)
2. Prześladowcy Dawida (Psalm 64:3-6)
3. Obrońca Dawida (Psalm 64:7-9)
4. Radość Dawida (Psalm 64:10)

Psalm 64: poetycki zabieg

Autor opiera się na podobnie brzmiących słowach, mających zbliżony rdzeń (spółgłoski).

jrh jr’ r’h jir’eh
 strzelać   bać się   widzieć   zobaczy 

 Nagle / znienacka  (פִּתְאֹם / pite’om)” – zestawia działanie wrogów i obronę zapewnioną przez Boga.

Inne podobne słowa:
*  niewinny  (tm; w. 4) i  umyślili  (tmm; w. 6)

(1) <Przewodnikow chóru. Psalm Dawida. Wysłuchaj, o Boże, mego głosu, gdy się modlę; zachowaj moje życie od strachu przed wrogiem.
(2) Ukryj mnie przed tajemną radą złoczyńców, przed zgrają czyniących nieprawość;
(3) Którzy naostrzyli swój język jak miecz, nałożyli swoje strzały, słowa jadowite;
(4) Aby  strzelać  z ukrycia w  niewinnego ;  strzelają   znienacka  i nikogo się nie  boją .
(5) Utwierdzają się w złym zamiarze, zmawiają się, jak ukryć pułapki, i mówią: Któż je  zobaczy ?
(6)  Knują zbrodnię i kryją się z tym, co  umyślili ; niezgłębione są myśli i serce każdego z nich (przekład w. 6.: B. Poznańska)
(7) Ale Bóg  wypuści  na nich strzałę,  nagle  odniosą rany;
(8) Własny język doprowadzi ich do upadku; wszyscy, którzy ich  zobaczą , uciekną.
(9) I  zlękną się  wszyscy ludzie, będą opowiadali o dziele Boga i zrozumieją jego czyny.
(10) A sprawiedliwy będzie się weselić w PANU i będzie mu ufał; i będą się chlubili wszyscy prawego serca. 

Psalm 64: centralny punkt

Psalm 64:6 (c): „ich wnętrze i serce są głębokie” (UBG) / „niezgłębione są myśli i serce każdego z nich” (B. Pozn.)

Ta część wersetu „wydaje się być kluczowym stwierdzeniem Psalmu i stanowi refleksję w formie wykrzyknienia nad głębią ludzkiej natury, która owocuje takim zachowaniem jak opisano” w wersetach 3-6 (b): „Zdolność ludzkiego umysłu do przebiegłego knucia i spiskowania w demoniczny sposób przeciwko niewinnemu wymaga głębokiego zrozumienia, wytężającego ludzką zdolność pojmowania”. 3

Źródła i uwagi

  • korzystałem z notatek Williama Barricka na temat Psalmu 64.
  1. JHWH: imię Boga użyte po raz pierwszy od Psalmu 59:8; po raz kolejny zostanie użyte w Psalmie 68.
  2. Gerald H. Wilson, „Psalms, tom 1, NIV Application Commentary”; Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2002 r., s. 898.
  3. Marvin E. Tate, „Psalms 51
    – 100, Word Biblical Commentary”; Dallas, Tex.: Word Books, Publisher, 1990 r., s. 134.