Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Rodzaju 4: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Kain i Abel

Księga Rodzaju 4:1

Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała: Otrzymałam mężczyznę od PANA. [komentarz]

Przekład interlinearny

Księga Rodzaju 4:1: przekład interlinearny

וַתֵּ֣לֶד וַתַּ֙הַר֙ אִשְׁתּ֑וֹ חַוָּ֣ה אֶת־ יָדַ֖ע וְהָ֣אָדָ֔ם
wattēleḏ wattahar ʾištô ḥawwâ ʾeṯ jāḏaʿ wǝhāʾāḏām
i urodziła i poczęła jego żonę Ewę poznał i człowiek
H3205 H2029 H802 H2332 H853 H3045 H120
יְהוָֽה׃ אֶת אִ֖ישׁ קָנִ֥יתִי וַתֹּ֕אמֶר קַ֔יִן אֶת־
JHWH ʾeṯ ʾîš kānîṯî wattōʾmer Kajin ʾeṯ
JHWH z pomocą mężczyznę urodziłam i powiedziała Kaina
H3068 H854 H376 H7069 H559 H7014 H853

Księga Rodzaju 4:2

I urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel był pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem.

Księga Rodzaju 4:3

Z biegiem czasu zdarzyło się, że Kain przyniósł PANU ofiarę z plonów ziemi.

Księga Rodzaju 4:4

Także Abel przyniósł z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu. A PAN wejrzał na Abla i jego ofiarę.

Księga Rodzaju 4:5

Lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Kain rozgniewał się bardzo i spochmurniała jego twarz.

Księga Rodzaju 4:6

Wtedy PAN zapytał Kaina: Dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz?

Księga Rodzaju 4:7

Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi; a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować.

Księga Rodzaju 4:8

I Kain rozmawiał ze swoim bratem Ablem. A gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swemu bratu Ablowi i zabił go.

Księga Rodzaju 4. Kain i Abel / Lorenzo Ghiberti; Drzwi Raju (Sailko/CC BY 2.5 DEED)

Księga Rodzaju 4. Kain i Abel / Lorenzo Ghiberti; Drzwi Raju (Sailko/CC BY 2.5 DEED)

Księga Rodzaju 4:9

Wtedy PAN zapytał Kaina: Gdzie jest twój brat Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czy ja jestem stróżem mego brata?

Księga Rodzaju 4:10

Bóg zapytał: Cóż uczyniłeś? Głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi.

Księga Rodzaju 4:11

Teraz więc przeklęty będziesz na ziemi, która otworzyła swe usta, aby przyjąć krew twego brata przelaną przez twoją rękę.

Księga Rodzaju 4:12

Gdy będziesz uprawiał ziemię, nie da ci już swego plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi.

Księga Rodzaju 4:13

Wtedy Kain powiedział do PANA: Zbyt ciężka jest moja kara, bym mógł ją znieść.

Księga Rodzaju 4:14

Oto wyganiasz mnie dziś z powierzchni ziemi, a przed twoją twarzą będę ukryty. Będę tułaczem i zbiegiem na ziemi, a stanie się tak, że ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie.

Księga Rodzaju 4:15

PAN mu odpowiedział: Zaprawdę, ktokolwiek zabije Kaina, poniesie siedmiokrotną zemstę. I nałożył PAN na Kaina piętno, aby nie zabił go nikt, kto by go spotkał.

Księga Rodzaju 4:16

Wtedy odszedł Kain sprzed oblicza PANA i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu.

Potomkowie Kaina i Set

Księga Rodzaju 4:17

I Kain obcował ze swoją żoną, a ona poczęła i urodziła Henocha. Zbudował też miasto i nazwał je imieniem swego syna – Henoch.

Księga Rodzaju 4:18

Henochowi urodził się Irad, a Irad spłodził Mechujaela, a Mechujael spłodził Matuszaela, a Matuszael spłodził Lameka.

Księga Rodzaju 4:19

I Lamek pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej – Silla.

Księga Rodzaju 4:20

Ada urodziła Jabala, który był ojcem mieszkających w namiotach i pasterzy.

Księga Rodzaju 4:21

Jego brat miał na imię Jubal, a był on ojcem wszystkich grających na harfie i na flecie.

Księga Rodzaju 4:22

Silla urodziła Tubalkaina, który był rzemieślnikiem wszelkiej roboty od miedzi i żelaza. Siostrą Tubalkaina była Noema.

Księga Rodzaju 4:23

I Lamek powiedział swym żonom, Adzie i Silli: Słuchajcie mego głosu, żony Lameka, posłuchajcie moich słów; zabiłem mężczyznę za zranienie mnie i młodzieńca za siniec.

Księga Rodzaju 4:24

Jeśli Kain ma być pomszczony siedem razy, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy.

Księga Rodzaju 4:25

I Adam znów obcował ze swoją żoną, a ona urodziła syna i nadała mu imię Set, mówiąc: Dał mi Bóg inne potomstwo za Abla, którego zabił Kain.

Księga Rodzaju 4:26

Setowi też urodził się syn i nadał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia PANA.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Rodzaju 4: komentarze

Księga Rodzaju 4:1; Ewa urodziła czy otrzymała mężczyznę?

treść wersetu: Rodzaju 4:1 - kliknij, żeby rozwinąć
Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy.
A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła:  Urodziłam  mężczyznę z pomocą Jahwe. (BT II)

Przekłady różnie oddają  קָנָה (kānâ/H7069)  – Od „nabyłam” (mężczyznę) (Cylkow), przez „otrzymałam” (BT V), „wydałam na świat” (B. Warsz.) aż po „urodziłam” (B. Warszawsko-Praska). Wskazówką może być język ugarycki i „kny” oznaczające „stworzyć”, „uczynić”, również w kontekście prokreacji.