Psalm 117 – przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

(1) Chwalcie PANA, wszystkie narody! Chwalcie go, wszyscy ludzie!

(2) Wielkie jest bowiem jego miłosierdzie nad nami, a prawda PANA trwa na wieki. Alleluja.

Psalm 117 – komentarz New European Commentary

Komentarz: Psalm 117:1 – Chwalcie JHWH, wszystkie narody! – Zaproszenie jest skierowane do narodów pogańskich, aby wielbiły Boga z powodu Jego łaski (miłosierdzia) skierowanemu do nas (Psalm 117:2).

Psalm 117 – w wersji muzycznej