Chiazmy
Ślub nazirejczyka [chiazm]. Księga Liczb 6:1-21 zobacz tekst

Księga Liczb 6: tekst

Księga Liczb 6:1

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 6:2

Przemów do synów Izraela i powiedz do nich: Gdy mężczyzna albo kobieta złoży szczególny ślub nazirejczyka, aby się poświęcić PANU;

Księga Liczb 6:2

Księga Liczb 6:2

Księga Liczb 6:3

 Niech powstrzyma się od wina i mocnego napoju; nie będzie pił octu z wina i octu z mocnego napoju; nie będzie pił żadnego soku z winogron i nie będzie jeść winogron, ani świeżych, ani suszonych. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK] Tabela
 cały werset  Kapłańska 10:9; Sędziów 13:14; Przysłów 31:4-5; Jeremiasza 35:6-8; Amosa 2:12; Łukasza 1:15; Łukasza 7:33-34; Łukasza 21:34; Efezjan 5:18; 1 Tesaloniczan 5:22; 1 Tymoteusza 5:23
przysięga nazirejczyka Poza religijnym charakterem tej instytucji, wydaje się, że miała ona częściowo charakter cywilny i ostrożnościowy. Trzeźwość i wstrzemięźliwość, których nazirejczycy musieli przestrzegać, bardzo sprzyjały zdrowiu. W związku z tym ceniono ich za jasną i rumianą cerę; mówi się, że jest bielsza od mleka i bardziej rumiana niż rubiny (Lamentacje 4:7); to oczywiste oznaki zdrowej i zdrowej kondycji. Można zauważyć, że gdy Bóg zamierzał wzbudzić Samsona wraz z siłą jego ciała, aby prześladować wrogów Izraela, rozkazał, aby od dzieciństwa nie pił wina, lecz żył według ślubu nazirejczyka, ponieważ to znacznie przyczyniło się do uczynienia go silnym i zdrowym; po tym, jak natura uczyniła wszystko, co w jej mocy, aby uformować to niezwykłe narzędzie opatrzności Bożej, zaplanował On pokryć niedostatki nadprzyrodzoną mocą. Zobacz także: Jewish Antiquities Jenninga, B. I. w. 8.
Powiązane artykuły * Czy apostoł Paweł był nazirejczykiem?

Księga Liczb 6:4

Przez wszystkie dni swego oddzielenia nie będzie jeść niczego, co pochodzi z winorośli, od ziarenka aż do łupiny.

Księga Liczb 6:5

Przez wszystkie dni ślubu swego oddzielenia brzytwa nie dotknie jego głowy.
Dopóki nie wypełni się czas, na który poświęcił się PANU, będzie święty i zapuści włosy na swojej głowie.

Księga Liczb 6:6

Nie zbliży się do umarłego przez cały okres swego oddzielenia dla PANA.

Księga Liczb 6:7

Nie zanieczyści się przy ojcu, matce, bracie czy siostrze, którzy umarli, gdyż ma na głowie poświęcenie dla swego Boga.

Księga Liczb 6:8

Przez wszystkie dni swego oddzielenia będzie świętym dla PANA.

Księga Liczb 6:9

I gdyby ktoś nagle przy nim umarł i zanieczyścił jego poświęconą głowę, to ogoli swoją głowę w dniu swego oczyszczenia; ogoli ją siódmego dnia.

Księga Liczb 6:10

A ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie do kapłana, przed wejście do Namiotu Zgromadzenia;

Księga Liczb 6:11

I kapłan złoży jednego na ofiarę za grzech, a drugiego na ofiarę całopalenia, i dokona za niego przebłagania za to, że zgrzeszył przy umarłym, i tego samego dnia poświęci jego głowę.

Księga Liczb 6:12

Potem poświęci PANU dni swego oddzielenia i przyniesie rocznego baranka za przewinienie.
Minione dni jednak przepadną, gdyż jego oddzielenie zostało zanieczyszczone.

Księga Liczb 6:13

A takie jest prawo nazirejczyka: Gdy wypełnią się dni jego oddzielenia, przyprowadzi się go przed wejście do Namiotu Zgromadzenia;

Księga Liczb 6:14

I złoży PANU w ofierze jednego rocznego baranka bez skazy na ofiarę całopalenia, jedną roczną owcę bez skazy na ofiarę za grzech i jednego barana bez skazy na ofiarę pojednawczą;

Księga Liczb 6:15

Do tego kosz przaśnych chlebów z mąki pszennej, placki zmieszane z oliwą oraz przaśne podpłomyki pomazane oliwą z ich ofiarą pokarmową i ofiarą z płynów.

Księga Liczb 6:16

I kapłan przyniesie to przed PANA i złoży jego ofiarę za grzech oraz jego całopalenie.

Księga Liczb 6:17

Barana zaś złoży PANU na ofiarę pojednawczą wraz z koszem przaśnych chlebów.
Kapłan złoży też jego ofiarę pokarmową oraz jego ofiarę z płynów.

Księga Liczb 6:18

I nazirejczyk ogoli swoją poświęconą głowę u wejścia do Namiotu Zgromadzenia i weźmie włosy ze swojej poświęconej głowy, i położy je na ogień, który jest pod ofiarą pojednawczą.

Księga Liczb 6:19

Następnie kapłan weźmie ugotowaną łopatkę barana, jeden przaśny placek z kosza i jeden przaśny podpłomyk i złoży to w ręce nazirejczyka, gdy ten ogoli swoje poświęcone włosy;

Księga Liczb 6:20

I kapłan będzie to kołysał jako ofiarę kołysania przed PANEM; jest to święta rzecz i należy do kapłana wraz z mostkiem kołysania i łopatką wzniesienia.
Potem nazirejczyk będzie mógł pić wino.

Księga Liczb 6:21

Takie jest prawo dotyczące nazirejczyka, który składa ślub, jak i jego ofiary dla PANA za jego oddzielenie, oprócz tego, na co go stać.
Zgodnie ze swoim ślubem, który złożył, tak uczyni według prawa swego oddzielenia.

Księga Liczb 6:22

Potem PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 6:23

Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich:

Księga Liczb 6:24

Niech ci błogosławi PAN i niech cię strzeże;

Księga Liczb 6:25

Niech PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech ci będzie łaskawy;

Księga Liczb 6:26

Niech PAN zwróci ku tobie swoje oblicze i niech da ci pokój.

Księga Liczb 6:27

I będą wzywać mojego imienia nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Liczb: inne rozdziały