CHIAZMY
Księga Rodzaju 6:1-8:22. Potop Zobacz chiazm

Księga Rodzaju 8:1

Bóg pamiętał jednak o Noem i wszystkich zwierzętach, i wszelkim bydle, które było z nim w arce, i sprowadził Bóg wiatr na ziemię, a wody zaczęły opadać.

Księga Rodzaju 8:2

I źródła głębi i okna nieba zamknęły się, i deszcz z nieba został zatrzymany.

Księga Rodzaju 8:3

Wody stopniowo ustępowały z powierzchni ziemi, a po upływie stu pięćdziesięciu dni wody opadły.

Przekład interlinearny
Księga Rodzaju 8:3: hebrajski
וַיָּשֻׁבוּ הַמַּיִם מֵעַל הָאָרֶץ הָלֹוךְ וָשֹׁוב
וַיַּחְסְרוּ הַמַּיִם מִקְצֵה חֲמִשִּׁים וּמְאַת יֹום׃
tekst: Kodeks Leningradzki [B19A] / Nestle (1904)

Księga Rodzaju 8:3: hebrajski: przekład interlinearny

וַיַּחְסְרוּ וָשֹׁוב הָלֹוךְ הָאָרֶץ מֵעַל הַמַּיִם וַיָּשֻׁבוּ
wajjaḥsǝrû wāšôḇ hālôḵ hāʾāreṣ mēʿal hammajim wajjāšūḇû
i zmniejszyły się cofając się idąc ziemi z wody i cofnęły się
H2637 H7725 H1980 H776 H5921 H4325 H7725
יֹום וּמְאַת חֲמִשִּׁים מִקְצֵה הַמַּיִם
jôm ûmǝʾaṯ ḥămiššîm mikṣê hammajim
dzień i stu pięćdziesięciu przed końcem wody
H3117 H3967 H2572 H7097 H4325

Księga Rodzaju 8:4

I arka osiadła na górach Ararat w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca.

Księga Rodzaju 8:5

A wody opadały nadal aż do dziesiątego miesiąca.
I w dziesiątym miesiącu, pierwszego dnia, ukazały się szczyty gór.

Księga Rodzaju 8:6

Po upływie czterdziestu dni Noe otworzył okno arki, które zrobił.

Księga Rodzaju 8:7

I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.

Księga Rodzaju 8:8

Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy wody opadły z powierzchni ziemi.

Księga Rodzaju 8:9

A gdy gołębica nie znalazła dla siebie miejsca spoczynku, wróciła do niego do arki, bo wody były jeszcze na całej powierzchni ziemi.
Wyciągnął więc swoją rękę, pochwycił ją i wziął do siebie do arki.

Księga Rodzaju 8:10

A gdy odczekał jeszcze drugie siedem dni, ponownie wypuścił gołębicę z arki.

Księga Rodzaju 8:11

I gołębica wróciła do niego pod wieczór, a oto w dziobie zerwany liść oliwny.
Tak Noe poznał, że wody opadły z powierzchni ziemi.

Księga Rodzaju 8:12

Odczekał jeszcze drugie siedem dni i wypuścił gołębicę, ale już do niego nie wróciła.

Księga Rodzaju 8:13

W sześćset pierwszym roku, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia, wyschły wody na ziemi.
Wtedy Noe zdjął przykrycie arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi była sucha.

Księga Rodzaju 8:14

A w drugim miesiącu, dwudziestego siódmego dnia tego miesiąca, wyschła ziemia.

Księga Rodzaju 8:15

I Bóg powiedział do Noego:

Księga Rodzaju 8:16

Wyjdź z arki, ty i z tobą twoja żona, twoi synowie i żony twoich synów.

Księga Rodzaju 8:17

Wyprowadź ze sobą wszystkie zwierzęta, które  z tobą, z wszelkiego ciała, ptactwa, bydła i wszelkich zwierząt pełzających, które pełzają po ziemi, i niech się rozrodzą na ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają na ziemi.

Księga Rodzaju 8:18

Wyszedł więc Noe i z nim jego synowie, jego żona i żony jego synów.

Księga Rodzaju 8:19

Wyszły także z arki wszelkie bydlęta, wszelkie zwierzęta pełzające, wszelkie ptactwo oraz wszystko, co pełza po ziemi, według swoich rodzajów.

Księga Rodzaju 8:20

Potem Noe zbudował ołtarz dla PANA i wziął z każdego czystego zwierzęcia i z każdego czystego ptactwa, i złożył całopalenia na tym ołtarzu.

Księga Rodzaju 8:21

I PAN poczuł miłą woń, i PAN powiedział w swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości.
Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem.

Księga Rodzaju 8:22

Póki ziemia będzie trwać, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj