Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Wyjścia 1: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Liczba Izraela w Egipcie rośnie

Księga Wyjścia 1:1

Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu; każdy przybył ze swoją rodziną:

Przekład interlinearny
Księga Wyjścia 1:1: przekład interlinearny

A oto imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu z Jakubem; każdy przybył ze swoją rodziną.

אֵ֣ת מִצְרָ֑יְמָה הַבָּאִ֖ים יִשְׂרָאֵ֔ל בְּנֵ֣י שְׁמֹות֙ וְאֵ֗לֶּה
ʾēṯ miṣrājǝmâ habbāʾîm Jiśrāʾēl bǝnê šǝmôṯ wǝʾēllê
z Egipt którzy przybyli Izraela synów imiona a oto
בָּֽאוּ וּבֵיתֹ֖ו אִ֥ישׁ יַעֲקֹ֔ב
bāʾû ûḇêṯô ʾîš jaʿăkōḇ
przybyli i jego dom mężczyzna Jakubem

Księga Wyjścia 1:2

Ruben, Symeon, Lewi i Juda;

Księga Wyjścia 1:3

Issachar, Zebulon i Beniamin;

Księga Wyjścia 1:4

Dan, Neftali, Gad i Aszer.

Księga Wyjścia 1:5

A wszystkich dusz, które wyszły z bioder Jakuba, było siedemdziesiąt. Józef zaś już był w Egipcie.

Księga Wyjścia 1:6

Potem umarli Józef, wszyscy jego bracia i całe to pokolenie.

Księga Wyjścia 1:7

A synowie Izraela byli płodni, rozrodzili się, rozmnożyli i bardzo umacniali, a ziemia była ich pełna.

Faraon prześladuje Izraela

Księga Wyjścia 1:8

Wówczas nastał nad Egiptem nowy król, który nie znał Józefa.

Księga Wyjścia 1:9

I powiedział do swego ludu: Oto lud synów Izraela stał się liczniejszy i potężniejszy od nas.

Księga Wyjścia 1:10

Postąpmy więc z nimi mądrze, by się nie rozmnożyli, bo gdyby przyszła wojna, mogliby przyłączyć się do naszych wrogów i walczyć przeciwko nam, i opuścić ziemię.

Księga Wyjścia 1:11

Ustanowiono więc nad nimi nadzorców, aby ich gnębili ciężarami. I lud Izraela zbudował dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramzes.

Księga Wyjścia 1:12

Ale im bardziej ich gnębili, tym bardziej się rozmnażali i rośli, tak że zatrwożyli się z powodu synów Izraela.

Księga Wyjścia 1

Księga Wyjścia 1

Księga Wyjścia 1:13

I Egipcjanie zmuszali synów Izraela do ciężkiej pracy.

Księga Wyjścia 1:14

I uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i przy cegłach, i przy każdej robocie na polu. Do wszelkiej pracy zmuszali ich bez litości.

Księga Wyjścia 1:15

I król Egiptu rozkazał hebrajskim położnym, z których jedna miała na imię Szifra, a druga Pua;

Księga Wyjścia 1:16

Powiedział: Gdy będziecie przy porodach hebrajskich kobiet i zobaczycie, że urodził się syn, zabijcie go, a jeśli córka, niech zostanie przy życiu.

Księga Wyjścia 1:17

Lecz położne bały się Boga i nie robiły tak, jak im rozkazał król Egiptu, ale pozostawiały chłopców przy życiu.

Księga Wyjścia 1:18

Wtedy król Egiptu wezwał położne i powiedział do nich: Dlaczego tak postąpiłyście, że pozostawiłyście chłopców przy życiu?

Księga Wyjścia 1:19

Położne odpowiedziały faraonowi: Hebrajskie kobiety nie  takie jak egipskie kobiety. Są bowiem żywotne, rodzą wcześniej, zanim przyjdzie do nich położna.

Księga Wyjścia 1:20

I Bóg dobrze czynił tym położnym, a lud się mnożył i bardzo się wzmocnił.

Księga Wyjścia 1:21

A ponieważ położne bały się Boga, zbudował im domy.

Księga Wyjścia 1:22

Wtedy faraon rozkazał całemu swemu ludowi: Każdego syna, który się urodzi, wrzućcie do rzeki, a każdą córkę pozostawcie przy życiu.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj