Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Ezechiela 39:1

Ty więc, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan BÓG: Oto jestem przeciwko tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszek i Tubal.

Księga Ezechiela 39:2

Zawrócę cię i zostawię z ciebie tylko szóstą część, wyprowadzę cię z północnych stron i wprowadzę cię na góry Izraela.

Księga Ezechiela 39:3

 Wytrącę twój łuk z twej lewej ręki i wybiję twoje strzały z twej prawej ręki. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Ezechiela 20:21-24; Psalm 46:9; Psalm 76:3; Jeremiasza 21:4,5; Ozeasza 1:5

Księga Ezechiela 39:4

Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy oraz ludy, które będą z tobą. Wydam cię na pożarcie ptactwu, wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym.

Księga Ezechiela 39:5

Padniesz na otwartym polu, bo ja to wypowiedziałem, mówi Pan BÓG.

Księga Ezechiela 39:6

I ześlę ogień na Magoga i na tych, którzy bezpiecznie mieszkają na wyspach. I poznają, że ja jestem PANEM.

Księga Ezechiela 39:7

A dam poznać moje święte imię pośród mojego ludu Izraela i nie pozwolę już zbezcześcić mojego świętego imienia. I poznają narody, że ja jestem PANEM, Święty w Izraelu.

Księga Ezechiela 39:8

Oto nadchodzi to i spełni się, mówi Pan BÓG. To jest dzień, o którym mówiłem.

Księga Ezechiela 39:9

Wtedy mieszkańcy miast Izraela wyjdą, rozniecą ogień i spalą oręże: tarcze i puklerze, łuki i strzały, oszczepy i włócznie. I będą tym palić ogień przez siedem lat.

Księga Ezechiela 39:10

Nie będą znosić drwa z pola ani rąbać go w lasach, ale orężem będzie się palić. A złupią tych, którzy ich łupili, i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali, mówi Pan BÓG.

Księga Ezechiela 39:11

I stanie się w tym dniu, że dam Gogowi miejsce na grób, tam w Izraelu, dolinę przechodzących na wschód od morza, która zatka usta przechodniów. Pogrzebią tam Goga i całą jego rzeszę i nazwą ją Doliną Hamon-Gog.

Księga Ezechiela 39:12

Dom Izraela będzie ich grzebać przez siedem miesięcy, aby oczyścić ziemię.

Księga Ezechiela 39:13

A tak będzie ich grzebał cały lud tej ziemi i wyjdzie mu to na chwałę w dniu, w którym będę uwielbiony, mówi Pan BÓG.

Księga Ezechiela 39:14

I wyznaczą mężczyzn, którzy będą stale przechodzić po tej ziemi, aby wraz z przechodniami grzebać tych, którzy pozostali na ziemi, by ją oczyścić. Po upływie siedmiu miesięcy zaczną przeszukiwanie.

Księga Ezechiela 39:15

A gdy przybysze będą przechodzić przez ziemię, a któryś z nich zobaczy kość ludzką, postawią przy niej znak, aż grabarze ją pogrzebią w Dolinie Hamon-Gog.

Księga Ezechiela 39:16

A nazwa tego miasta będzie Hamona. I tak oczyszczą ziemię.

Księga Ezechiela 39:17

A ty, synu człowieczy, tak mówi Pan BÓG: Powiedz ptactwu, wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym: Zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ofiarę, którą wam przygotowałem, wielką ofiarę na górach Izraela, abyście jedli mięso i pili krew.

Księga Ezechiela 39:18

Będziecie jeść mięso mocarzy i pić krew książąt ziemi, baranów, jagniąt, kozłów i cielców, wszystkie tuczniki z Baszanu.

Księga Ezechiela 39:19

Najecie się tłuszczu do syta i upoicie się krwią z mojej ofiary, którą wam przygotowałem.

Księga Ezechiela 39:20

I nasycicie się przy moim stole końmi, jeźdźcami, mocarzami i wszystkimi wojownikami, mówi Pan BÓG.

Księga Ezechiela 39:21

Tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody zobaczą mój sąd, który wykonałem, i moją rękę, którą na nie wyciągnąłem.

Księga Ezechiela 39:22

I pozna dom Izraela, że ja jestem PANEM, ich Bogiem, od tego dnia i na zawsze.

Księga Ezechiela 39:23

Poznają też narody, że dom Izraela z powodu swojej nieprawości został uprowadzony do niewoli, ponieważ wystąpił przeciwko mnie. Dlatego też zakryłem przed nim swoje oblicze i wydałem go w ręce jego wrogów, i polegli wszyscy od miecza.

Księga Ezechiela 39:24

Według ich nieczystości i według ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem przed nimi swoje oblicze.

Księga Ezechiela 39:25

Dlatego tak mówi Pan BÓG: Teraz odwrócę niewolę Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i będę zazdrosny o moje święte imię;

Księga Ezechiela 39:26

Gdy już zniosą swoją hańbę i wszystkie swoje przestępstwa, którymi wystąpili przeciwko mnie, wtedy gdy bezpiecznie mieszkali w swojej ziemi, a nikt ich nie trwożył.

Księga Ezechiela 39:27

A gdy sprowadzę ich z narodów i zgromadzę z ziem ich wrogów, i będę w nich uświęcony na oczach wielu narodów;

Księga Ezechiela 39:28

Wtedy poznają, że ja jestem PANEM, ich Bogiem, który uprowadził ich do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich znowu w ich ziemi, a nie pozostawię tam żadnego z nich.

Księga Ezechiela 39:28

Księga Ezechiela 39:28

Księga Ezechiela 39:29

I nie zakryję już przed nimi mojego oblicza, gdyż wyleję mojego ducha na dom Izraela, mówi Pan BÓG.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj