Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

1 List do Tymoteusza 2: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Modlitwa za wszystkich ludzi

1 List do Tymoteusza 2:1

Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;

1 List do Tymoteusza 2:2

Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością.

1 List do Tymoteusza 2:3

Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;

1 List do Tymoteusza 2:4

Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

1 List do Tymoteusza 2:5

Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;

1 List do Tymoteusza 2:6

Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.

1 List do Tymoteusza 2:7

Ze względu na nie zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem – mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.

1 List do Tymoteusza 2:8

Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.

Zachowanie kobiet

1 List do Tymoteusza 2:9

Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami;

1 List do Tymoteusza 2:10

Lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne.

1 List do Tymoteusza 2:11

Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości.

Przekład interlinearny
1 Tymoteusza 2:11: przekład interlinearny
Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ
Gynē en hēsychia manthanetō en pasē hypotagē
kobieta w cichości niech uczy się w całkowitym poddaniu
G1135 G1722 G2271 G3129 G1722 G3956 G5292

1 List do Tymoteusza 2:12

Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości.

1 List do Tymoteusza 2:13

Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa.

1 List do Tymoteusza 2:14

I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo.

1 List do Tymoteusza 2:15

Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z umiarem.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

1 List do Tymoteusza 2: podsumowanie

1 List do Tymoteusza 2

1 List do Tymoteusza 2

Paweł zaleca Tymoteuszowi i wszystkim innym świętym, aby modlili się za wszystkich ludzi, zwłaszcza za tych, którzy sprawują władzę, aby mogli żyć w pokoju i pobożności. Podkreśla, że Bóg chce zbawienia i poznania prawdy przez wszystkich ludzi.

Paweł wyznaje swoją wiarę w jedynego Boga i jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, Chrystusa Jezusa, który oddał swoje życie za wszystkich ludzi. Paweł świadczy o swoim powołaniu jako głosiciela i apostoła Ewangelii dla pogan.

Paweł daje wskazówki dotyczące zachowania się mężczyzn i kobiet podczas modlitwy. Mężczyźni mają modlić się z czystym sercem, bez gniewu i sporu. Kobiety mają ubierać się skromnie i przyozdabiać się dobrymi uczynkami. Kobiety w Efezie są zachęcane, aby poznawały Drogę Pańską, powołując się m.in. na przykład z ogrodu Eden.

1 List do Tymoteusza: pozostałe rozdziały