Psalm 93:1

PAN króluje, przyoblekł się w majestat, odział się PAN i przepasał potęgą; utwierdził też świat, że się nie zachwieje.

Psalm 93:2

Twój tron jest utwierdzony od wieków, ty jesteś od wieczności.

Psalm 93:3

Podniosły rzeki, PANIE, podniosły rzeki swój szum, podniosły rzeki swoje fale.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 93:4

Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie mocniejszy jest PAN na wysokości.

Psalm 93:5

Twoje świadectwa są bardzo pewne; twemu domowi, PANIE, przystoi świętość na wieczne czasy.

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj