Psalm 132:1

<Pieśń stopni.> Pamiętaj, PANIE, Dawida i wszystkie jego utrapienia;

Psalm 132:2

Jak  przysiągł  PANU i ślubował  potężnemu  Bogu Jakuba, mówiąc:

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 przysiągł  Psalm 56:12; Psalm 65:1; Psalm 66:13-14; Psalm 116:14-18; Psalm 119:106; 2 Samuela 7:1
 potężnemu  Psalm 132:5; Psalm 46:11; Psalm 50:1; Psalm 146:5-6; Rodzaju 49:24

Psalm 132:3

Zaprawdę, nie wejdę do przybytku, do mego domu, i nie wstąpię na posłanie mego łoża;

Psalm 132:4

I nie dam zasnąć swoim oczom ani drzemać swoim powiekom;

Psalm 132:5

Póki nie znajdę miejsca dla PANA, mieszkania dla potężnego Boga Jakuba.

Psalm 132:6

Oto usłyszeliśmy o niej w Efrata, znaleźliśmy ją na polach leśnych.

Psalm 132:7

Wejdźmy do jego przybytków, oddajmy pokłon u podnóżka jego stóp.

Psalm 132:8

Powstań, PANIE, i wejdź do miejsca twego odpoczynku, ty i arka twojej mocy.

Psalm 132:9

Niech twoi kapłani ubiorą się w sprawiedliwość, a twoi święci niech się radują.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 132:10

Ze względu na Dawida, twego sługę, nie odtrącaj oblicza twego pomazańca.

Psalm 132:11

Przysiągł PAN Dawidowi prawdę i nie wycofa się z tego: Z owocu twoich bioder posadzę na twoim tronie.

Psalm 132:11

Psalm 132:11

Psalm 132:12

Jeśli twoi synowie będą strzegli mojego przymierza i moich świadectw, których ich nauczę, to wtedy i ich synowie aż na wieki będą siedzieli na twoim tronie.

Psalm 132:13

PAN bowiem wybrał Syjon i upodobał go sobie na mieszkanie:

Psalm 132:14

To będzie mój odpoczynek aż na wieki; tu będę mieszkał, bo go sobie upodobałem.

Psalm 132:15

Będę obficie błogosławił jego żywność, a jego ubogich nasycę chlebem.

Psalm 132:16

Jego kapłanów przyodzieję zbawieniem, a jego święci będą wołać radośnie.

Psalm 132:17

Tam sprawię, że zakwitnie róg Dawida; tam zgotuję pochodnię memu pomazańcowi.

Psalm 132:18

Okryję jego nieprzyjaciół wstydem, ale nad nim rozkwitnie jego korona.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj