Psalm 94:1

Boże zemsty, PANIE Boże zemsty, objaw się!

Psalm 94:2

Powstań, Sędzio całej ziemi, odpłać pysznym.

Psalm 94:3

Jak długo niegodziwi, PANIE, jak długo niegodziwi będą się radować?

Psalm 94:4

Jak długo będą pleść, mówić zuchwale i chełpić się wszyscy czyniący nieprawość?

Psalm 94:5

Depczą twój lud, PANIE, i gnębią twoje dziedzictwo.

Psalm 94:6

Mordują wdowy i przybysza, zabijają sieroty.

Psalm 94:7

I mówią: PAN tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba.

Psalm 94:8

Zrozumcie, nierozumni wśród ludu! A wy, głupcy, kiedy zmądrzejecie?

Psalm 94:9

Czy ten, który wszczepił ucho, nie słyszy? Czy ten, który ukształtował oko, nie widzi?

Psalm 94:10

Czy ten, który chłoszcze narody, nie będzie karał? Ten, który uczy człowieka wiedzy, czy nie wie?

Psalm 94:11

PAN zna myśli ludzkie; wie, że są marnością.

Psalm 94:12

Błogosławiony mąż, którego ty chłoszczesz, PANIE, i uczysz go twym prawem;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 94:13

Aby dać mu odpocząć od złych dni, aż będzie wykopany dół dla niegodziwego.

Psalm 94:14

PAN bowiem nie odrzuci swego ludu i nie opuści swego dziedzictwa.

Psalm 94:15

Ale sąd powróci do sprawiedliwości, a wszyscy serca prawego pójdą za nim.

Psalm 94:16

Któż stanie przy mnie przeciwko złoczyńcom? Kto ujmie się za mną przeciwko czyniącym nieprawość?

Psalm 94:17

Gdyby PAN nie przyszedł mi z pomocą, moja dusza przebywałaby w milczeniu.

Psalm 94:18

Gdy powiedziałem: Moja noga się chwieje, twoje miłosierdzie, PANIE, mnie wsparło.

Psalm 94:19

W niezliczonych myślach mego serca twoje pociechy rozweselają moją duszę.

Psalm 94:20

Czy sprzymierzy się z tobą tron nieprawości, który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa?

Psalm 94:21

Zbierają się przeciw duszy sprawiedliwego i krew niewinną potępiają.

Psalm 94:22

Lecz PAN jest moją twierdzą, mój Bóg – skałą mojej ucieczki.

Psalm 94:23

On obróci przeciwko nim ich nieprawość i za ich zło ich wytraci; wytraci ich PAN, nasz Bóg.

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj