Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Ewangelia Łukasza 21:1

A gdy spojrzał, zobaczył bogaczy wrzucających swoje ofiary do skarbony.

Ewangelia Łukasza 21:2

Zobaczył też pewną ubogą wdowę wrzucającą tam dwie drobne monety.

Ewangelia Łukasza 21:3

I powiedział: Prawdziwie mówię wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy.

Ewangelia Łukasza 21:4

Oni wszyscy bowiem wrzucili do darów Bożych z tego, co im zbywało, ale ona ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.

Ewangelia Łukasza 21:5

A gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest ozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział:

Ewangelia Łukasza 21:6

Przyjdą dni, w których z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.

Ewangelia Łukasza 21:7

I zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to będzie miało stać?

Ewangelia Łukasza 21:8

A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi.

Ewangelia Łukasza 21:7-8

Ewangelia Łukasza 21:7-8

Ewangelia Łukasza 21:9

Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie bójcie się. To bowiem najpierw musi się stać, ale koniec nie nastąpi natychmiast.

Ewangelia Łukasza 21:10

Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu.

Ewangelia Łukasza 21:11

I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi oraz głód i zaraza, będą także straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba.

Ewangelia Łukasza 21:12

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydawać do synagog i więzień, prowadzić do królów i namiestników z powodu mego imienia.

Ewangelia Łukasza 21:13

A to was spotka na świadectwo.

Ewangelia Łukasza 21:14

Dlatego postanówcie sobie w sercu, aby nie obmyślać wcześniej, jak macie odpowiadać.

Ewangelia Łukasza 21:15

Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć ani się sprzeciwić wszyscy wasi przeciwnicy.

Ewangelia Łukasza 21:16

A wydawać was też będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i zabiją niektórych z was.

Ewangelia Łukasza 21:17

Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia.

Ewangelia Łukasza 21:18

Ale nawet włos z waszej głowy nie zginie.

Ewangelia Łukasza 21:19

Przez swoją cierpliwość zyskajcie wasze dusze.

Ewangelia Łukasza 21:20

A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie.

Ewangelia Łukasza 21:21

Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, którzy są wewnątrz miasta, niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie wchodzą.

Ewangelia Łukasza 21:22

Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.

Ewangelia Łukasza 21:23

Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach! Będzie bowiem wielki ucisk w tej ziemi i gniew nad tym ludem.

Ewangelia Łukasza 21:24

I polegną od ostrza miecza, i będą uprowadzeni w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan.

Ewangelia Łukasza 21:25

 I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga zrozpaczonych narodów, gdy zaszumi morze i fale.

Ewangelia Łukasza 21:26

Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios.

Ewangelia Łukasza 21:27

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.

Ewangelia Łukasza 21:28

A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie.

Ewangelia Łukasza 21:29

I opowiedział im przypowieść: Popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa.

Ewangelia Łukasza 21:30

 Gdy widzicie, że już wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko.

Ewangelia Łukasza 21:31

Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.

Ewangelia Łukasza 21:31

Ewangelia Łukasza 21:31

Ewangelia Łukasza 21:32

Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

Ewangelia Łukasza 21:33

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

Ewangelia Łukasza 21:34

Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył.

Ewangelia Łukasza 21:35

Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi.

Ewangelia Łukasza 21:36

Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Ewangelia Łukasza 21:37

Ewangelia Łukasza 21:38

 W ciągu dnia nauczał w świątyni, a w nocy wychodził i przebywał na górze zwanej Oliwną.

Ewangelia Łukasza 21:39

Rano zaś wszyscy ludzie schodzili się do niego, aby go słuchać w świątyni.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej