Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Ezechiela 44: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Brama dla Księcia

Księga Ezechiela 44:1

Potem zaprowadził mnie w stronę bramy świątyni zewnętrznej, która była zwrócona ku wschodowi, a była zamknięta.

Księga Ezechiela 44:2

I PAN powiedział do mnie: Ta brama będzie zamknięta i nie będzie otwierana ani nikt nie będzie przez nią wchodził.
PAN bowiem, Bóg Izraela, wszedł przez nią i dlatego będzie zamknięta.

Księga Ezechiela 44:3

Jest dla księcia.
Jedynie książę będzie zasiadać w niej, aby jeść chleb przed PANEM.
Będzie wchodził przez przedsionek tej bramy i tą samą drogą będzie wychodził.

Księga Ezechiela 44:4

Następnie zaprowadził mnie przez bramę północną do przedniej strony domu.
I spojrzałem, a oto chwała PANA napełniła dom PANA.
I upadłem na twarz.

Księga Ezechiela 44:5

A PAN powiedział do mnie: Synu człowieczy, zwróć uwagę, patrz swoimi oczami i słuchaj swoimi uszami wszystkiego, co ci powiem o wszystkich ustawach domu PANA i o wszystkich jego prawach.
Zwróć uwagę na wejście do domu i na wszystkie wyjścia ze świątyni.

Księga Ezechiela 44:6

I powiedz buntownikom, domowi Izraela: Tak mówi Pan BÓG: Dosyć już wszystkich waszych obrzydliwości, domu Izraela!

Księga Ezechiela 44:7

Wprowadziliście tu cudzoziemców nieobrzezanych na sercu i nieobrzezanych na ciele, aby przebywali w mojej świątyni i zbezcześcili mój dom, gdy ofiarowaliście mój chleb, tłuszcz i krew, a oni łamali moje przymierze przez wszystkie wasze obrzydliwości.

Księga Ezechiela 44:8

A nie pełniliście straży przy moich świętych rzeczach, ale ustanowiliście sobie stróżów nad moją służbą w mojej świątyni.

Księga Ezechiela 44:9

Tak mówi Pan BÓG: Żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele nie wejdzie do mojej świątyni, żaden spośród cudzoziemców, którzy  wśród synów Izraela.

Księga Ezechiela 44:10

Także i Lewici, którzy się oddalili ode mnie, gdy Izrael błądził i odszedł ode mnie za swoimi bożkami, obciążą się swoją nieprawością.

Księga Ezechiela 44:11

Lecz będą sługami w mojej świątyni, pełniąc obowiązki przy bramach domu, i będą służyć przy domu: będą zabijać ofiary na całopalenie i ofiary dla ludu i będą stać przed nimi, aby im służyć.

Księga Ezechiela 44:12

Ponieważ służyli im przed ich bożkami i byli dla domu Izraela przyczyną upadku w nieprawość, podniosłem rękę przeciwko nim, mówi Pan BÓG, i obciążą się swoją nieprawością.

Księga Ezechiela 44:13

Nie będą się zbliżać do mnie, aby sprawować mi urząd kapłański, i nie będą zbliżać się do moich świętych rzeczy ani do najświętszych, ale poniosą swoją hańbę i obrzydliwości, które popełnili.

Księga Ezechiela 44:14

Dlatego ustanowię ich stróżami porządku domu do każdej posługi i do wszystkiego, co będzie w nim wykonywane.

Zasady dla lewitów

Księga Ezechiela 44:15

Lecz kapłani, Lewici, synowie Sadoka, którzy pełnili straż w mojej świątyni, gdy synowie Izraela odeszli ode mnie, oni zbliżą się do mnie, aby mi służyć, i staną przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew, mówi Pan BÓG.

Księga Ezechiela 44:16

Oni będą wchodzić do mojej świątyni i będą przystępować do mego stołu, aby mi służyć i pełnić moją służbę.

Księga Ezechiela 44:17

A gdy będą mieli wchodzić przez bramę dziedzińca wewnętrznego, ubiorą się w lniane szaty.
Nie włożą na siebie nic wełnianego, gdy będą pełnić służbę w bramach dziedzińca wewnętrznego i wewnątrz.

Księga Ezechiela 44:18

Lniane mitry będą mieli na swej głowie i lniane spodnie na swych biodrach; nie będą się opasywać niczym, co wywołuje pot.

Księga Ezechiela 44:19

A gdy będą wychodzić na dziedziniec zewnętrzny, do ludu na dziedzińcu zewnętrznym, zdejmą z siebie swoje szaty, w których pełnili służbę, a złożą je w komorach świątyni i ubiorą się w inne szaty; nie będą uświęcali ludu swoimi szatami.

Księga Ezechiela 44:20

Nie będą golić swojej głowy ani nie będą zapuszczać włosów, ale będą równo strzyc swoje głowy.

Księga Ezechiela 44:21

Żaden kapłan nie będzie pił wina, gdy będzie miał wchodzić na dziedziniec wewnętrzny.

Księga Ezechiela 44:22

Nie będą brali sobie za żonę ani wdowy, ani porzuconej, ale wezmą sobie dziewicę z potomstwa domu Izraela lub wdowę, która została wdową po kapłanie.

Księga Ezechiela 44:23

Będą uczyć mój lud różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte, a także mają uczyć rozróżniać pomiędzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste.

Księga Ezechiela 44:24

A gdy będzie jakiś spór, oni staną, aby sądzić, i będą sądzić według moich sądów.
Będą przestrzegali moich praw i moich ustaw we wszystkie moje uroczyste święta i będą święcili moje szabaty.

Księga Ezechiela 44:25

Nie będą się zbliżać do człowieka zmarłego, aby się nie zanieczyścić.
Mogą się jednak zanieczyścić przy ojcu lub matce, przy synu lub córce i przy bracie lub siostrze, która jeszcze nie była zamężna.

Księga Ezechiela 44:26

A po jego oczyszczeniu odliczą mu siedem dni.

Księga Ezechiela 44:27

W tym dniu, w którym będzie wchodził do świątyni, na dziedziniec wewnętrzny, aby pełnić służbę w świątyni, złoży ofiarę za swój grzech, mówi Pan BÓG.

Księga Ezechiela 44:28

To będzie ich dziedzictwo: Ja jestem ich dziedzictwem.
Nie będzie się im dawać posiadłości w Izraelu.
Ja jestem ich posiadłością.

Księga Ezechiela 44:29

Będą spożywali ofiarę z pokarmów, ofiarę za grzech i ofiarę za przewinienie.
Do nich będzie należała wszelka rzecz ofiarowana Bogu w Izraelu.

Księga Ezechiela 44:30

I to, co najlepsze ze wszystkich pierwocin wszystkiego, i każda ofiara podniesiona ze wszystkich rzeczy, wszystkie wasze ofiary będą należeć do kapłana.
To, co najlepsze z waszych ciast, również dacie kapłanowi, aby sprawił, że błogosławieństwo spocznie na twoim domu.

Księga Ezechiela 44:31

Kapłani nie będą jedli żadnej padliny ani tego, co rozszarpane, czy to z ptactwa, czy z bydlęcia.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska więcej o Biblii Gdańskiej tutaj