Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

1 List do Tymoteusza 1: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Pozdrowienia

1 List do Tymoteusza 1:1

Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją;

1 List do Tymoteusza 1:2

Do Tymoteusza, mego własnego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, naszego Ojca, i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.

Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami

1 List do Tymoteusza 1:3

Jak cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, byś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali;

1 List do Tymoteusza 1:4

I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory niż zbudowanie Boże, które oparte jest na wierze.

1 List do Tymoteusza 1:5

Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej;

1 List do Tymoteusza 1:6

Od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie;

1 List do Tymoteusza 1:7

Chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą.

1 List do Tymoteusza 1:8

Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje.

1 List do Tymoteusza 1:9

Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców;

1 List do Tymoteusza 1:10

Dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce;

1 List do Tymoteusza 1:11

Zgodnie z chwalebną ewangelią błogosławionego Boga, którą mi powierzono.

Chrystus przyszedł, by zbawić grzeszników

1 List do Tymoteusza 1:12

Dziękuję więc temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi;

1 List do Tymoteusza 1:13

Mnie, który przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem, ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze.

1 List do Tymoteusza 1:14

A łaska naszego Pana stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.

1 List do Tymoteusza 1:15

Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.

1 List do Tymoteusza 1:16

Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, aby we mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w niego uwierzyć ku życiu wiecznemu.

1 List do Tymoteusza 1:17

A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

1 List do Tymoteusza 1:18

Ten nakaz daję tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój;

1 List do Tymoteusza 1:19

Mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze.

1 List do Tymoteusza 1:20

Do nich należą Hymenajos i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

1 List do Tymoteusza: streszczenie

1 List do Tymoteusza 1

1 List do Tymoteusza 1

Paweł przedstawia się jako apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga i nazywa Tymoteusza swym prawowitym dzieckiem w wierze. Życzy mu łaski, miłosierdzia i pokoju od Boga. Przypomina mu o swojej prośbie, aby pozostał w Efezie i zwalczał fałszywych nauczycieli, którzy zajmują się baśniami i genealogiami bez końca, które nie służą planowi Bożemu zgodnie z wiarą. Podkreśla, że celem nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej.

Wyjaśnia, że Prawo jest dobre, jeśli ktoś je prawnie stosuje, rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, lecz dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych. Wymienia różne rodzaje grzechów i występków, które są sprzeczne ze zdrową nauką w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga.

Paweł dziękuje Bogu za to, że ustanowił go głosicielem i apostołem Ewangelii dla pogan. Przyznaje się do swojej przeszłości jako bluźniercy, prześladowcy i oszczercy Kościoła. Dostąpił jednak miłosierdzia od Boga, ponieważ działał z nieświadomością i w niewierze. Łaska Boga okazała się nad miarę obfita wraz z wiarą i miłością w Chrystusie Jezusie. Paweł stwierdza naukę zasługującą na wiarę i godną całkowitego uznania: Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników. Paweł oddaje cześć i chwałę Bogu na wieki wieków.

Paweł nakazuje Tymoteuszowi toczyć dobrą walkę mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu we wierze. Do nich należą Hymenajos i Aleksander, których Paweł przekazał szatanowi, aby oduczyli się bluźnić.

1 List do Tymoteusza: pozostałe rozdziały