Księga Liczb 28:1

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 28:2

Rozkaż synom Izraela i powiedz im: Przestrzegajcie składania mi w wyznaczonym czasie mojej ofiary, mojego pokarmu dla moich spalanych ofiar na miłą woń dla mnie.

Księga Liczb 28:3

I powiedz im: To jest ofiara spalana, którą będziecie składać PANU:  dwa roczne baranki  bez skazy  codziennie , na nieustanne całopalenie;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „dwa roczne baranki…”  Wyjścia 29:38-39; Kapłańska 6:9; Ezechiela 46:13-15; Jana 1:29; 1 Piotra 1:19,20; Objawienia 13:8
 „codziennie”  Daniela 8:13; Daniela 11:31; Daniela 12:11

Księga Liczb 28:4

Jednego baranka będziesz składać rankiem, a drugiego wieczorem.

Księga Liczb 28:5

Do tego na ofiarę pokarmową jedną dziesiątą efy mąki pszennej zmieszanej z jedną czwartą hinu wytłoczonej oliwy.

Księga Liczb 28:6

To jest nieustanne całopalenie, które ustalono na górze Synaj jako miłą woń, ofiarę spalaną dla PANA.

Księga Liczb 28:7

A jej ofiarą z płynów będzie jedna czwarta hinu na jednego baranka; ofiarę z płynów, z mocnego napoju, wylejesz w miejscu świętym dla PANA.

Księga Liczb 28:8

Drugiego baranka będziesz składał wieczorem; złożysz go podobnie jak poranną ofiarę pokarmową i ofiarę z płynów – jako ofiarę spalaną na miłą woń dla PANA.

Księga Liczb 28:9

Lecz w dniu szabatu złożysz dwa roczne baranki bez skazy i dwie dziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę z pokarmów wraz z jej ofiarą z płynów.

Księga Liczb 28:10

To jest całopalenie sobotnie w każdy szabat, oprócz nieustannego całopalenia i jego ofiary z płynów.

Księga Liczb 28:11

A na początku każdego waszego miesiąca będziecie składać PANU całopalenie: dwa młode cielce, jednego barana, siedem rocznych baranków bez skazy;

Księga Liczb 28:12

I trzy dziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę pokarmową na każdego cielca oraz dwie dziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę pokarmową na każdego barana;

Księga Liczb 28:13

I jedną dziesiątą efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę pokarmową na każdego baranka jako całopalenie na miłą woń, ofiarę spalaną dla PANA.

Księga Liczb 28:14

Ich ofiarami z płynów będą: pół hinu wina na każdego cielca, jedna trzecia hinu na każdego barana i jedna czwarta hinu na każdego baranka; to jest całopalenie na nowiu księżyca przez wszystkie miesiące roku.

Księga Liczb 28:15

Także jednego kozła ze stada jako ofiarę za grzech będziecie składać PANU oprócz nieustannego całopalenia oraz jego ofiary z płynów.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 28:16

A pierwszego miesiąca, czternastego dnia, jest Pascha PANA.

Księga Liczb 28:16

Księga Liczb 28:16

Księga Liczb 28:17

A piętnastego dnia tego miesiąca jest uroczyste święto: przez siedem dni będziecie jeść przaśne chleby.

Księga Liczb 28:18

Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie, nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy.

Księga Liczb 28:19

Lecz złożycie PANU ofiarę spalaną na całopalenie: dwa młode cielce, jednego barana i siedem rocznych baranków.
Mają być bez skazy.

Księga Liczb 28:20

A ich ofiara pokarmowa będzie z mąki pszennej zmieszanej z oliwą: będziecie składać trzy dziesiąte efy na każdego cielca, a dwie dziesiąte na każdego barana;

Księga Liczb 28:21

Po jednej dziesiątej efy złożysz na każdego baranka z tych siedmiu baranków;

Księga Liczb 28:22

 I jednego kozła na ofiarę za grzech, na dokonanie przebłagania za was.

Księga Liczb 28:23

Będziecie to wszystko składać oprócz porannego całopalenia, które jest nieustannym całopaleniem.

Księga Liczb 28:24

Tak każdego dnia przez te siedem dni będziecie składać pokarm ofiary spalanej na miłą woń dla PANA.
Będziecie to składać oprócz nieustannego całopalenia i jego ofiary z płynów.

Księga Liczb 28:25

A siódmego dnia będziecie mieli święte zgromadzenie; nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy.

Księga Liczb 28:26

A w dniu pierwocin, gdy będziecie składać PANU nową ofiarę pokarmową, gdy się wypełnią wasze tygodnie, będziecie mieli święte zgromadzenie; nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy.

Księga Liczb 28:27

I złożycie PANU całopalenie na miłą woń: dwa młode cielce, jednego barana, siedem rocznych baranków.

Księga Liczb 28:28

A na ich ofiarę pokarmową z mąki pszennej zmieszanej z oliwą: trzy dziesiąte efy na każdego cielca, dwie dziesiąte na każdego barana;

Księga Liczb 28:29

Po jednej dziesiątej na każdego baranka z tych siedmiu baranków;

Księga Liczb 28:30

I jednego kozła z kóz na dokonanie przebłagania za was.

Księga Liczb 28:31

Będziecie to wszystko składać oprócz nieustannego całopalenia i jego ofiary pokarmowej, które mają być bez skazy, wraz z ich ofiarami z płynów.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj