Księga Przysłów 9: tekst

Księga Przysłów 9:1

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem słupów;

Księga Przysłów 9:2

 Zabiła  swoje  bydło ,  zmieszała  wino i zastawiła stół;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Zabiła…”  Izajasza 25:6; Mateusza 22:3-14; 1 Koryntian 5:7-8
 bydło  hebr. ubój; Rodzaju 43:16
 zmieszała  Przysłów 9:5; Przysłów 23:30; Łukasza 14:17

Księga Przysłów 9:3

Rozesłała swoje służące, woła na szczytach najwyższych miejsc miasta:

Księga Przysłów 9:4

 Ktokolwiek jest prostym, niech wstąpi; a do nierozumnego mówi:

Księga Przysłów 9:5

Chodźcie, jedzcie mój chleb i pijcie wino, które zmieszałam.

Księga Przysłów 9:6

Porzućcie głupotę, a będziecie żyli, i chodźcie drogą roztropności.

Księga Przysłów 9:7

Kto upomina szydercę, ściąga na siebie hańbę, a kto strofuje niegodziwego, ten się plami.

Księga Przysłów 9:8

Nie strofuj szydercy, aby cię nie znienawidził; strofuj mądrego, a będzie cię miłował.

Księga Przysłów 9:8

Księga Przysłów 9:8

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Przysłów 9:9

Upomnij mądrego, a będzie mądrzejszy; poucz sprawiedliwego, a pomnoży swą wiedzę.

Księga Przysłów 9:10

Początkiem mądrości jest bojaźń PANA, a wiedza o tym, co święte, to rozum.

Księga Przysłów 9:10

Księga Przysłów 9:10

Księga Przysłów 9:11

Bo dzięki mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia.

Księga Przysłów 9:12

Jeśli będziesz mądry, tobie samemu będzie służyła twoja mądrość; a jeśli szydercą, sam poniesiesz szkodę.

Księga Przysłów 9:13

Głupia kobieta jest wrzaskliwa, prosta i nic nie rozumie;

Księga Przysłów 9:14

Siedzi u drzwi swego domu, na krześle, na wysokich miejscach w mieście;

Księga Przysłów 9:15

Aby wołać na przechodzących, którzy idą prosto swoimi ścieżkami:

Księga Przysłów 9:16

Ktokolwiek jest prosty, niech wstąpi; a do nierozumnego mówi:

Księga Przysłów 9:17

Kradzione wody są słodkie, a chleb jedzony pokątnie smaczny.

Księga Przysłów 9:18

Ale on nie wie, że tam są umarli, że jej zaproszeni  w głębinach piekła.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały