Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 59: treść

Psalm 59:1

<Przewodnikowi chóru. Al taszchet. Miktam Dawida, gdy Saul posłał ludzi, którzy pilnowali domu Dawida, aby go zabić.> Ocal mnie od moich wrogów, mój Boże; obroń mnie przed tymi, którzy powstają przeciwko mnie.

Psalm 59:2

Ocal mnie od czyniących nieprawość i wybaw mnie przed krwawymi ludźmi.

Psalm 59:2

Psalm 59:2

Psalm 59:3

Oto bowiem czyhają na moją duszę; zbierają się przeciwko mnie mocarze, chociaż nie zawiniłem ani nie zgrzeszyłem, PANIE.

Psalm 59:4

Chociaż nie popełniłem nieprawości, biegną i szykują się; powstań, wyjdź mi na spotkanie i zobacz.

Psalm 59:5

Ty, PANIE, Boże zastępów, Boże Izraela, obudź się, aby nawiedzić wszystkie narody; nie lituj się nad żadnym z tych nikczemnych przestępców. Sela.

Psalm 59:6

Wracają wieczorem, ujadają jak psy i krążą po mieście.

Psalm 59:7

Oto bluzgają swymi ustami, miecze na ich wargach. Mówią bowiem: Któż słyszy?

Psalm 59:8

Lecz ty, PANIE, będziesz się śmiał z nich, szydzić będziesz ze wszystkich narodów.

Psalm 59:9

Z powodu jego mocy będę się trzymać ciebie, bo ty, Boże, jesteś moją twierdzą.

Psalm 59:10

Mój miłosierny Bóg wyjdzie mi naprzeciw, Bóg pozwoli mi oglądać zemstę nad moimi wrogami.

Psalm 59:11

Nie zabijaj ich, aby mój lud nie zapomniał, lecz rozprosz ich swoją mocą i powal, o Panie, nasza tarczo.

Psalm 59:12

Za grzech ich ust i słowa ich warg niech schwytani będą w swej pysze; za złorzeczenia i kłamstwa, które mówią.

Psalm 59:13

Wytrać ich w gniewie, wytrać, by już ich nie było. Niech poznają, że Bóg panuje w Jakubie i po krańce ziemi. Sela.

Psalm 59:14

I niech wracają wieczorem, niech ujadają jak psy i krążą po mieście.

Psalm 59:15

Niech się włóczą, szukając pokarmu; niech warczą, gdy się nie nasycą.

Psalm 59:16

Ale ja będę śpiewał o twojej mocy, rankiem będę wysławiać twoje miłosierdzie, bo ty stałeś się dla mnie twierdzą i ucieczką w dniu mego ucisku.

Psalm 59:16

Psalm 59:16

Psalm 59:17

Moja mocy, tobie będę śpiewał; bo ty, Boże, jesteś moją twierdzą, Boże mój miłosierny.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Psalm 59: podsumowanie

  • ci, którzy ufają Bogu, w końcowym rozrachunku odniosą triumf
  • sprawiedliwość niekiedy triumfuje nie od razu, nie oznacza to, że mamy nie pamiętać, czym jest zło
  • naszą prawdziwą siłą jest Bóg