Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Ezechiela 38: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Proroctwo przeciw Gogowi

Księga Ezechiela 38:1

I doszło do mnie słowo PANA mówiące:

Księga Ezechiela 38:2

Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu w Meszek i Tubal, i prorokuj przeciw niemu.

Księga Ezechiela 38:3

 I mów: Tak mówi Pan BÓG:  Oto jestem  przeciw tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszek i Tubal.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Oto jestem  Ezechiela 13:8; Ezechiela 29:3; Ezechiela 35:3; Ezechiela 39:1-2; Ezechiela 39:10

Księga Ezechiela 38:4

Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem;

Księga Ezechiela 38:5

A z nimi Persów, Etiopczyków i Putejczyków, wszystkich uzbrojonych w tarczę i hełm;

Księga Ezechiela 38:6

Gomer i wszystkie jego oddziały, dom Togarmy z północnych stron i wszystkie jego oddziały, liczne narody z tobą.

Księga Ezechiela 38:7

Przygotuj się i bądź gotowy, ty i twoje wszystkie zastępy, które się zebrały u ciebie, i bądź ich stróżem.

Księga Ezechiela 38:8

Po wielu dniach zostaniesz nawiedzony, przy końcu lat przybędziesz do ziemi uwolnionej od miecza, której lud został zebrany spośród wielu narodów, na góry Izraela, które były długo spustoszeniem, a będąc wyprowadzeni spośród narodów, oni wszyscy zamieszkają bezpiecznie.

Księga Ezechiela 38:9

Wyruszysz i nadciągniesz jak burza, będziesz jak chmura okrywająca ziemię, ty i wszystkie twoje zastępy oraz liczne ludy z tobą.

Księga Ezechiela 38:10

Tak mówi Pan BÓG: W tym dniu zrodzą się myśli w twoim sercu i będziesz miał złe zamiary;

Księga Ezechiela 38:11

I powiesz: Wyruszę do ziemi o nieobwarowanych wsiach; napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, na wszystkich, którzy mieszkają bez murów i nie mają ani rygli, ani bram;

Księga Ezechiela 38:12

Aby zabrać łupy i zagarnąć zdobycze, aby swą rękę położyć na spustoszone miejsca, które znowu zostały zamieszkane, i na lud zgromadzony spośród narodów, który zdobył bydło i dobra, a mieszka w środku ziemi.

Księga Ezechiela 38:13

Szeba, Dedan i kupcy Tarszisz oraz wszystkie jego lwięta zapytają cię: Czy przybyłeś, aby zabrać łupy? Czy na zagarnięcie zdobyczy zgromadziłeś swoje zastępy, aby zabrać srebro i złoto, zabierać bydło i dobra, aby zgarnąć wielki łup?

Księga Ezechiela 38:14

Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan BÓG: Czy w dniu, gdy mój lud Izraela będzie mieszkał bezpiecznie, nie będziesz o tym wiedział?

Księga Ezechiela 38:15

I przyjdziesz ze swego miejsca z północnych stron, ty i liczne ludy z tobą, wszyscy jadący na koniach, wielki zastęp i liczne wojsko;

Księga Ezechiela 38:16

I nadciągniesz przeciwko mojemu ludowi Izraela jak chmura, by okryć tę ziemię. W dniach ostatecznych przyprowadzę cię do swojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy będę uświęcony w tobie, Gogu, na ich oczach.

Księga Ezechiela 38:17

Tak mówi Pan BÓG: Czyż ty nie jesteś tym, o którym mówiłem w dawnych dniach przez moje sługi, proroków Izraela, którzy prorokowali za dni tamtych lat, że ja sprowadzę cię na nich?

Księga Ezechiela 38:18

Ale w dniu, w którym Gog nadciągnie przeciwko ziemi Izraela, mówi Pan BÓG, wzmoże się zapalczywość mego gniewu;

Księga Ezechiela 38:19

Powiedziałem bowiem w swojej gorliwości i w ogniu swojego gniewu: Zaprawdę, w tym dniu będzie wielkie trzęsienie w ziemi Izraela;

Księga Ezechiela 38:20

I zadrżą przede mną ryby morskie i ptactwo niebieskie, zwierzęta polne i wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi, a także wszyscy ludzie, którzy są na powierzchni ziemi; rozpadną się góry, upadną wysokie wieże i każdy mur runie na ziemię.

Księga Ezechiela 38:21

Przywołam miecz przeciwko niemu po wszystkich moich górach, mówi Pan BÓG. Miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu.

Księga Ezechiela 38:22

I osądzę go zarazą i krwią, ześlę ulewny deszcz i kamienie gradu, ogień i siarkę – na niego, na jego wojska i na liczne ludy, które z nim będą.

Księga Ezechiela 38:23

Okażę się wielki i święty i dam się poznać na oczach wielu narodów, i poznają, że ja jestem PANEM.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Ezechiela 38: komentarze

Oparte m.in. na komentarzach DailyReadings.co.uk

Ezechiela 38:2: 

treść wersetu: Ezechiela 38:2
Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu w Meszek i Tubal, i prorokuj przeciw niemu. [UBG]

Gog to przeciwnik Izraela w czasach ostatecznych

Izrael Gog i sprzymierzone narody
po jednej stronie: Żydzi zgromadzeni w swojej ziemi po drugiej stronie: narody pragnące zniszczenia Izraela (por. komentarz do Ezechiela 35:12)
martwy Izrael powstaje z grobu (Ezechiela 37) potężny Gog zostaje zabity (Ezechiela 38 i Ezechiela 39)
ocalały od miecza (Ezechiela 38:8) zabity mieczem (Ezechiela 38:21)
Izrael zostaje ożywiony (Ezechiela 37:11-12: te kości to cały Dom Izraela. Oto oni mówią: Wyschły nasze kości, przepadła nasza nadzieja, jesteśmy zgubieni! (…) Tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja otworzę wasze groby i wywiodę was z grobów waszych, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi Izraela) Gog pogrzebany (Ezechiela 38:11: dam Gogowi miejsce na grób, tam w Izraelu (…) Pogrzebią tam Goga i całą jego rzeszę)
Kości Izraela zostają złączone (Ezechiela 37:7) i ożywione Gog zniszczony „trzęsieniem ziemi” (Ezechiela 38:11), a jego kości pogrzebane (Ezechiela 39:15)
Lud Boży prowadzony przez Dawida, sługę Boga, chodzi według Bożego słowa (Ezechiela 37:24) Gog chce wkroczyć do Izraela, prowadząc ze sobą inne państwa (Ezechiela 38:2)

Agag z proroctwa Balaama (Liczb 24:7) zostaje również oddany jako „Gog” w Septuagincie (Γωγ). 

Ezechiela 38:4: 

treść wersetu: Ezechiela 38:4
Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem; [UBG]

Potężny władca zostaje porównany do zwierzęcia (por. Daniela 7) – obrazowy opis przypomina rozprawę z władcą Asyrii. 

A ponieważ tak bardzo się na Mnie zawziąłeś i twoje zuchwalstwo doszło do mych uszu, włożę ci do nosa metalowe kółko, a w twoje usta wędzidło, i zmuszę cię do odwrotu tą drogą, którą przybyłeś! (2 Królewska 19:28)

W prezentacji poświęconej typologii w historii króla Ezechiasza zasugerowaliśmy, że pobicie wrogiej armii asyryjskiej jest obrazem militarnej klęski wrogów Boga w Dniu PANA (2 Królewska 19:35″Tej samej nocy PAN wysłał anioła, który pobił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy. Następnego dnia rano wszędzie leżały ciała zmarłych”) – zobacz nagranie od 27:59. Podobnie proroctwo o Gogu jest proroczym obrazem tego samego wydarzenia.

Ezechiela 38:8: 

treść wersetu: Ezechiela 38:8
Po wielu dniach zostaniesz nawiedzony, przy końcu lat przybędziesz do ziemi uwolnionej od miecza, której lud został zebrany spośród wielu narodów, na góry Izraela, które były długo spustoszeniem, a będąc wyprowadzeni spośród narodów, oni wszyscy zamieszkają bezpiecznie. [UBG]

Obietnicą Boga było to, że lud będzie mieszkał bezpiecznie:

Ja dam [też] krajowi pokój: będziecie spoczywać, a nikt was nie zatrwoży. Wygnam też drapieżne zwierzęta z kraju; miecz nie przejdzie przez wasz kraj. (Kapłańska 26:6)

Drapieżne zwierzęta często obrazują wrogie mocarstwa (zobacz komentarz do wersetu 4.). Moment, kiedy Gog napada na Boży lud pokazuje, że nie mówimy jeszcze o czasach Królestwa, ale o czasie go poprzedzającym (Izrael wrócił już po wygnaniu, a czasy pogan dobiegają końca – por. Łukasza 21:24) – w rozdziale Ezechiela 39 czytamy o klęsce Goga, a następnym etapem jest budowa świątyni w Królestwie) (por. Jeremiasza 32:37: Oto zgromadzę ich ze wszystkich ziem, do których ich wygnałem w swoim gniewie, w swoim oburzeniu i w wielkiej zapalczywości i przyprowadzę ich z powrotem na to miejsce, i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie).

Wcześniej Ezechiel pisze:

I będą w niej mieszkać bezpiecznie, pobudują domy i zasadzą winnice. Będą mieszkać bezpiecznie, gdy wykonam sądy na wszystkich dokoła nich, którzy nimi wzgardzili. I poznają, że ja jestem PANEM, ich Bogiem.

Tym wrogiem, który zostanie pokonany jako ostatni, będzie Gog. Czasy zapowiedziane przez Zachiarasza 14:11 („Będą w niej mieszkać, a klątwy nie będzie więcej. Jerozolima będzie zamieszkała bezpiecznie) to czas nadejścia Królestwa.

Atak Goga i jego początkowy triumf następuje tuż przed powrotem Chrystusa, który przybędzie w imieniu Boga. Zachariasza 14:3-4:

(3) Wtedy PAN wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy.
(4) I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę; i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej – na południe.

Końcem będzie wywyższenie góry PANA (Izajasza 2:2-4):

A na górze Syjon będzie wybawienie i będzie ona święta, a dom Jakuba posiądzie swoje posiadłości. (Obadiasza 1:17)

Ezechiela 38:10: 

treść wersetu: Ezechiela 38:16
Tak mówi Pan BÓG: Stanie się w owym dniu, że powstaną myśli w twoim sercu, podejmiesz zły zamysł [P. Ekum.]

„Zły zamysł” (plan, zamiar) pojawia się również w Ks. Estery:  Niech zły zamiar, jaki Haman powziął przeciw Żydom, obróci się przeciwko niemu. I Hamana oraz jego synów powieszono na drzewie (Estery 9:25). Haman powziął zamiar wytracenia Żydów, ponieważ Mordechaj nie chciał oddać mu czci niczym bogu (por. podobny motyw w Ks. Daniela). To wskazuje, że Ks. Estery nie jest tylko opowiastką, ale stanowi typ wydarzeń, które nadejdą w Dniu PANA. Tak jak Haman, pyszni i wyniośli zostaną poniżeni (Izajasza 2:12).

Ezechiela 38:11: 

treść wersetu: Ezechiela 38:16
I powiesz: Wyruszę do ziemi o nieobwarowanych wsiach; napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, na wszystkich, którzy mieszkają bez murów i nie mają ani rygli, ani bram; [UBG]

Fakt, że Izrael pozostaje „bez murów” może wskazywać, że to będzie kolejny ruch w historii tego kraju. Obecny mur jest na ustach całego świata, więc jego usunięcie w przyszłości byłoby spektakularnym wydarzeniem. Ale bezpieczeństwo zapewnione traktatami podpisanymi przez ludzi nie ma wartości w oczach Boga. Stąd ów niespodziewany w ich oczach atak Goga. Kiedy mieszkali (w ich oczach bezpiecznie), wciąż pozostawali z dala od Boga (obecnie Izrael jest zbudowany na świeckich fundamentach). O tych czasach mówił Bóg w Ezechiela 39:26:

Gdy już zniosą swoją hańbę i wszystkie swoje przestępstwa, którymi wystąpili przeciwko mnie, wtedy gdy bezpiecznie mieszkali w swojej ziemi, a nikt ich nie trwożył

Ezechiela 38:16: 

treść wersetu: Ezechiela 38:16
I nadciągniesz przeciwko mojemu ludowi Izraela jak chmura, by okryć tę ziemię. W dniach ostatecznych przyprowadzę cię do swojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy będę uświęcony w tobie, Gogu, na ich oczach. [UBG]

Bóg nie jest tylko Bogiem Izraela; jego chwała zostaje objawiona całemu światu, mimo że ten może Go nie znać. Por.:

Ezechiela 36:23: Poznają narody, że Ja jestem Jahwe — wyrocznia Pana, Jahwe — gdy okażę się świętym w was na ich oczach.
Ezechiela 38:23: Objawię się przed oczyma licznych narodów i poznają, że ja jestem Jahwe.

Ezechiela 38:19: 

treść wersetu: Ezechiela 38:19
Powiedziałem bowiem w swojej gorliwości i w ogniu swojego gniewu: Zaprawdę, w tym dniu będzie wielkie trzęsienie w ziemi Izraela; [UBG]

„Wielkie trzęsienie ziemi” to w Biblii obraz zmian (geo)politycznych, zmieniających obraz świata, jaki znają ludzie (Objawienia 6:12 pokazujące dramatyczne zmiany w Cesarstwie Rzymskim mające wpływ na rozwój chrześcijaństwa; Objawienia 16:18 – trzęsienie w czasach końca, ” jakiego nie było, odkąd człowiek jest na ziemi). 

Ezechiela 38:20: 

treść wersetu: Ezechiela 38:20
I zadrżą przede mną ryby morskie i ptactwo niebieskie, zwierzęta polne i wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi, a także wszyscy ludzie, którzy są na powierzchni ziemi; rozpadną się góry, upadną wysokie wieże i każdy mur runie na ziemię. [UBG]

Świat, jaki znamy, poprzedzielany jest murami, ponieważ każdy naród zazdrośnie strzeże swojego terytorium. Ale zapominają przy tym, że do Boga „należy cała ziemia” (Wyjścia 19:5). W czasach ostatecznych upadną również podziały stworzone przez ludzi.

Ezechiela 38:21: 

treść wersetu: Ezechiela 38:21
Przywołam miecz przeciwko niemu po wszystkich moich górach, mówi Pan BÓG. Miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu. [UBG]

„Miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu” – to pokazuje chaos czasów ostatecznych – wrogowie Izraela będą wzajemnie ze sobą skonfliktowani (Aggeusza 2:22: „każdy zginie od miecza swojego brata”; Zachariasza 14:13: „W tym dniu będzie wśród nich wielkie zamieszanie od PANA, tak że jeden uchwyci rękę drugiego, a jego ręka podniesie się na rękę swego bliźniego”). 

Ezechiela 38:22: 

treść wersetu: Ezechiela 38:22
 I osądzę go zarazą i krwią, ześlę ulewny deszcz i kamienie gradu, ogień i siarkę – na niego, na jego wojska i na liczne ludy, które z nim będą. [UBG]

Podobny język zostaje użyty przy wejściu Jozuego do Ziemi Obiecanej (Jozuego 10:11) i walki z wrogami w samej Ziemi (Pieśń Debory – Sędziów 5:20).