Zobacz także
Biblijne święta. Ich pierwotny cel i wypełnienie podczas 1. i 2. przyjścia Jezusa KLIKNIJ!

Księga Kapłańska 23:1

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Kapłańska 23:2

Przemów do synów Izraela i powiedz im: Uroczyste święta PANA, które będziecie ogłaszać jako święte zgromadzenia.
One są moimi uroczystymi świętami.

Księga Kapłańska 23:3

Przez sześć dni będziecie wykonywać pracę, ale siódmy dzień będzie szabatem odpoczynku, świętym zgromadzeniem, nie będziecie wykonywać wtedy żadnej pracy.
Jest to szabat PANA we wszystkich waszych domach.

Księga Kapłańska 23:4

Oto uroczyste święta PANA, święte zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych porach:

Księga Kapłańska 23:5

W pierwszym miesiącu, czternastego dnia tego miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha PANA.

Księga Kapłańska 23:6

A piętnastego dnia tego miesiąca będzie Święto Przaśników dla PANA.
Przez siedem dni będziecie jeść przaśne chleby.

Księga Kapłańska 23:7

Pierwszego dnia będziecie mieć święte zgromadzenie.
Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy.

Księga Kapłańska 23:8

Lecz będziecie składali PANU ofiarę spalaną przez siedem dni.
Siódmego dnia będzie święte zgromadzenie.
Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy.

Księga Kapłańska 23:9

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Kapłańska 23:10

Przemów do synów Izraela i powiedz im: Gdy wejdziecie do ziemi, którą wam daję, i będziecie zbierać plony, wtedy przyniesiecie do kapłana snop z pierwocin waszego plonu.

Księga Kapłańska 23:11

I on będzie kołysał tym snopem przed PANEM, aby był przyjęty za was.
Nazajutrz po sabacie kapłan będzie nim kołysał.

Księga Kapłańska 23:12

W dniu kołysania tym snopem złożycie w ofierze rocznego baranka bez skazy jako całopalenie dla PANA;

Księga Kapłańska 23:13

Wraz z nim na ofiarę pokarmową dwie dziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą jako ofiarę spalaną PANU na miłą woń, a do tego także ofiarę z płynów, jedną czwartą hinu wina.

Księga Kapłańska 23:14

Nie będziecie jeść chleba ani prażonego ziarna, ani świeżych kłosów aż do dnia, w którym przyniesiecie ofiarę waszemu Bogu.
Będzie to wieczna ustawa przez wszystkie wasze pokolenia, we wszystkich waszych mieszkaniach.

Księga Kapłańska 23:15

I odliczycie sobie od pierwszego dnia po szabacie, od dnia, w którym przynieśliście snop kołysania, siedem pełnych tygodni.

Księga Kapłańska 23:16

Aż do pierwszego dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie PANU nową ofiarę pokarmową.

Księga Kapłańska 23:17

Przyniesiecie z waszych domów  dwa chleby na ofiarę kołysania .
Będą one z dwóch dziesiątych efy mąki pszennej, upieczone na  zakwasie to będą  pierwociny  dla PANA.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 dwa chleby na ofiarę kołysania  Liczb 28:26
 zakwasie  Kapłańska 7:13; Mateusza 13:33
 pierwociny  Kapłańska 23:10; Wyjścia 22:29; Wyjścia 23:16,19; Wyjścia 34:22,26; Liczb 15:17,19-21; Powtórzonego Prawa 26:1,2; Przysłów 3:9,10; Rzymian 8:23; 1 Koryntian 15:20; Jakuba 1:18; Objawienia 14:4

Księga Kapłańska 23:18

Razem z tym chlebem złożycie w ofierze siedem rocznych baranków bez skazy, jednego młodego cielca i dwa barany.
Będą one na ofiarę całopalenia dla PANA wraz z ich ofiarą pokarmową i ofiarami z płynów.
Będzie to ofiara spalana na miłą woń dla PANA.

Księga Kapłańska 23:19

Złożycie też jednego kozła na ofiarę za grzech i dwa roczne baranki na ofiarę pojednawczą.

Księga Kapłańska 23:20

I kapłan będzie je kołysał razem z chlebem pierwocin na ofiarę kołysania przed PANEM wraz z dwoma barankami.
One będą poświęcone PANU, przeznaczone dla kapłana.

Księga Kapłańska 23:21

I ogłosicie w tym dniu święto; będzie to dla was święte zgromadzenie.
Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy.
To będzie wieczysta ustawa we wszystkich waszych domach, przez wszystkie wasze pokolenia.

Księga Kapłańska 23:22

A gdy będziecie zbierać plony waszej ziemi, nie będziesz wycinać doszczętnie skraju twego pola i nie będziesz zbierać pokłosia twoich plonów.
Zostawisz je dla ubogiego i przybysza.
Ja jestem PAN, wasz Bóg.

Księga Kapłańska 23:23

PAN dalej mówił do Mojżesza:

Księga Kapłańska 23:23-25

Księga Kapłańska 23:23-25

Księga Kapłańska 23:24

Przemów do synów Izraela i powiedz im: W siódmym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, będziecie mieli szabat, upamiętnienie przez trąbienie, święte zgromadzenie.

Księga Kapłańska 23:25

Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy, lecz złożycie PANU ofiarę spalaną.

Księga Kapłańska 23:26

PAN powiedział jeszcze do Mojżesza:

Księga Kapłańska 23:27

Lecz dziesiątego dnia tego siódmego miesiąca będzie Dzień Przebłagania.
Będzie to dla was święte zgromadzenie; będziecie trapić swoje dusze i składać PANU ofiarę spalaną.

Księga Kapłańska 23:28

W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, gdyż jest to Dzień Przebłagania, żeby dokonano dla was przebłagania przed PANEM, waszym Bogiem.

Księga Kapłańska 23:29

Każdy bowiem człowiek, który nie będzie trapił swojej duszy tego dnia, zostanie wykluczony ze swego ludu.

Księga Kapłańska 23:30

Także każdego, kto będzie wykonywał jakąkolwiek pracę w tym dniu, zgładzę spośród jego ludu.

Księga Kapłańska 23:31

Nie będziecie wykonywać żadnej pracy; będzie to wieczysta ustawa przez wszystkie wasze pokolenia, we wszystkich waszych domach.

Księga Kapłańska 23:32

Będzie to dla was szabat odpoczynku i będziecie trapić swoje dusze.
Dziewiątego dnia tego miesiąca, wieczorem, od wieczora aż do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat.

Księga Kapłańska 23:33

PAN dalej mówił do Mojżesza:

Księga Kapłańska 23:34

Przemów do synów Izraela i powiedz im: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca będzie Święto Namiotów przez siedem dni dla PANA.

Księga Kapłańska 23:35

Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie.
Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy.

Księga Kapłańska 23:36

Przez siedem dni będziecie składać PANU ofiarę spalaną.
Ósmego dnia będziecie mieć święte zgromadzenie i będziecie składać PANU ofiarę spalaną.
Jest to święto, żadnej uciążliwej pracy nie będziecie wykonywać.

Księga Kapłańska 23:37

To są święta PANA, które ogłosicie jako święte zgromadzenia, abyście składali PANU ofiarę spalaną, całopalenie, ofiarę pokarmową, ofiarę pojednawczą i ofiary z płynów, każdą w swój dzień;

Księga Kapłańska 23:38

Oprócz szabatów PANA, oprócz waszych darów, oprócz wszystkich waszych ślubów i wszystkich waszych dobrowolnych ofiar, które będziecie składać PANU.

Księga Kapłańska 23:39

Piętnastego dnia siódmego miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzili święto dla PANA przez siedem dni; w pierwszym dniu będzie odpoczynek, także w ósmym dniu będzie odpoczynek.

Księga Kapłańska 23:40

Pierwszego dnia weźmiecie sobie owoce z najlepszych drzew, gałązki palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzbiny znad potoku i będziecie się weselić przed PANEM, waszym Bogiem, przez siedem dni.

Księga Kapłańska 23:41

Będziecie obchodzić to święto dla PANA przez siedem dni, co rok.
Będzie to wieczysta ustawa przez wszystkie wasze pokolenia.
W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić.

Księga Kapłańska 23:42

Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach.
Wszyscy urodzeni Izraelici będą mieszkać w szałasach;

Księga Kapłańska 23:43

Aby wasze pokolenia wiedziały, że kazałem synom Izraela mieszkać w szałasach, gdy wyprowadziłem ich z ziemi Egiptu.
Ja jestem PAN, wasz Bóg.

Księga Kapłańska 23:44

I ogłosił Mojżesz synom Izraela te święta PANA.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj