Księga Liczb 8: tekst

Księga Liczb 8:1

I PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy:

Księga Liczb 8:2

 Powiedz Aaronowi: Gdy zapalisz lampy, siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Wyjścia 25:37; Wyjścia 37:18-19; Wyjścia 37:23; Wyjścia 40:25; Kapłańska 24:1-2; Psalm 119:105; Psalm 119:130; Izajasza 8:20; Mateusza 5:14; Jana 1:9; 2 Piotra 1:19; Objawienia 1:12; Objawienia 1:20; Objawienia 2:1; Objawienia 4:5

Czytaj także -> Księga Kapłańska 24:2: Rozkaż synom Izraela,  aby przynieśli  ci…

Księga Liczb 8:3

I Aaron tak uczynił.
Z przedniej strony świecznika zapalił lampy, tak jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Liczb 8:4

Świecznik był wykuty ze złota, od trzonu aż po kwiaty był kuty.
Zgodnie ze wzorem, który PAN pokazał Mojżeszowi, tak zrobił świecznik.

Księga Liczb 8:5

Potem PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 8:6

Weź Lewitów spośród synów Izraela i oczyść ich.

Księga Liczb 8:7

I tak postąpisz z nimi, aby ich oczyścić: Pokrop ich wodą oczyszczenia, a oni niech ogolą całe swoje ciało i wypiorą swoje szaty, wtedy będą czyści.

Księga Liczb 8:8

Następnie niech wezmą młodego cielca wraz z jego ofiarą pokarmową z mąki pszennej zmieszanej z oliwą, drugiego zaś młodego cielca weźmiesz na ofiarę za grzech.

Księga Liczb 8:9

I przyprowadzisz Lewitów przed Namiot Zgromadzenia, i zbierzesz całe zgromadzenie synów Izraela;

Księga Liczb 8:10

I przyprowadzisz Lewitów przed PANA, a synowie Izraela położą na nich swoje ręce.

Księga Liczb 8:11

Wtedy Aaron przedstawi Lewitów przed PANEM jako ofiarę od synów Izraela, aby pełnili służbę dla PANA.

Księga Liczb 8:12

Lewici zaś położą swoje ręce na głowy cielców.
Ty złożysz jednego na ofiarę za grzech, a drugiego na ofiarę całopalną dla PANA, aby dokonać przebłagania za Lewitów.

Księga Liczb 8:13

Następnie postawisz Lewitów przed Aaronem i przed jego synami i przedstawisz ich jako ofiarę dla PANA.

Księga Liczb 8:14

W ten sposób oddzielisz Lewitów spośród synów Izraela i Lewici będą należeć do mnie.

Księga Liczb 8:15

Potem Lewici wejdą, aby służyć w Namiocie Zgromadzenia, gdy ich oczyścisz i przedstawisz jako ofiarę.

Księga Liczb 8:16

Oni bowiem są mi oddani spośród synów Izraela; w miejsce każdego, kto otwiera łono, w miejsce wszystkich pierworodnych synów Izraela wziąłem ich sobie.

Księga Liczb 8:17

Gdyż do mnie należy wszystko, co pierworodne wśród synów Izraela, zarówno z ludzi, jak i ze zwierząt.
Poświęciłem ich sobie w dniu, w którym zabiłem wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu.

Księga Liczb 8:18

Wziąłem Lewitów w zamian za wszystkich pierworodnych wśród synów Izraela.

Księga Liczb 8:18

Księga Liczb 8:18

Księga Liczb 8:19

I dałem Lewitów jako dar Aaronowi i jego synom spośród synów Izraela, aby pełnili służbę synów Izraela w Namiocie Zgromadzenia i dokonywali przebłagania za nich, aby nie spadła na synów Izraela żadna kara, gdy będą zbliżać się do świątyni.

Księga Liczb 8:20

Wtedy Mojżesz i Aaron oraz całe zgromadzenie synów Izraela postąpili z Lewitami tak, jak PAN rozkazał Mojżeszowi o Lewitach; tak postąpili z nimi synowie Izraela.

Księga Liczb 8:21

Lewici oczyścili się i wyprali swoje szaty, a Aaron przedstawił ich jako ofiarę przed PANEM i dokonał przebłagania za nich, aby ich oczyścić.

Księga Liczb 8:22

Potem Lewici weszli, aby pełnić swoją służbę w Namiocie Zgromadzenia przed Aaronem i przed jego synami.
Jak PAN rozkazał Mojżeszowi odnośnie do Lewitów, tak z nimi postąpili.

Księga Liczb 8:23

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 8:24

Oto co dotyczy Lewitów: Od dwudziestego piątego roku życia wzwyż przystąpią, by pełnić służbę w Namiocie Zgromadzenia.

Księga Liczb 8:25

A od pięćdziesiątego roku życia przestaną pełnić służbę i więcej nie będą służyć.

Księga Liczb 8:26

Będą jednak usługiwać swym braciom w Namiocie Zgromadzenia w pełnieniu straży, lecz samej służby nie będą pełnić.
Tak postąpisz z Lewitami w sprawie ich służby.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Liczb: inne rozdziały