Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Powtórzonego Prawa 1:1

Oto słowa, które Mojżesz wypowiedział do całego Izraela po tej stronie Jordanu na pustyni, na równinie, naprzeciw Morza Czerwonego, pomiędzy Faran, Tofel, Laban, Chaserot a Dizahab [kometarz do wersetu].

Księga Powtórzonego Prawa 1:2

A jedenaście dni drogi jest od Horebu  przez  górę Seir  do  Kadesz-Barnea.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „przez…”  Powtórzonego Prawa 1:44; Powtórzonego Prawa 2:4; Powtórzonego Prawa 2:8; Liczb 20:17-21
 „do…”  lub: przygotował

Księga Powtórzonego Prawa 1:3

W czterdziestym roku, jedenastego miesiąca, pierwszego dnia tego miesiąca, Mojżesz powiedział synom Izraela to wszystko, co PAN mu dla nich rozkazał.

Księga Powtórzonego Prawa 1:4

Gdy pobił Sichona, króla Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie, i Oga, króla Baszanu, który mieszkał w Asztarot w Edrei;

Księga Powtórzonego Prawa 1:5

Po tej stronie Jordanu, w ziemi Moabu, Mojżesz zaczął objaśniać to prawo:

Księga Powtórzonego Prawa 1:6

PAN, nasz Bóg, przemówił do nas na Horebie: Dość długo przebywacie na tej górze.

Księga Powtórzonego Prawa 1:7

Zawróćcie i wyruszcie, a idźcie w stronę góry Amorytów oraz do wszystkich miejsc leżących w jej pobliżu, na równinie, w górach i w dolinie, na południu i na wybrzeżu morza, do ziemi Kanaan i do Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat.

Księga Powtórzonego Prawa 1:8

Oto położyłem przed wami tę ziemię.
Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą PAN przysiągł dać waszym ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich.

Księga Powtórzonego Prawa 1:9

I powiedziałem wam w tamtym czasie: Nie mogę już sam was nosić.

Księga Powtórzonego Prawa 1:10

 PAN, wasz Bóg, rozmnożył was, a oto jesteście dziś tak liczni jak gwiazdy na niebie.

Księga Powtórzonego Prawa 1:11

Niech PAN, Bóg waszych ojców, rozmnoży was jeszcze tysiąckroć i błogosławi wam, tak jak wam obiecał.

Księga Powtórzonego Prawa 1:12

Jak mogę sam znosić troskę o was, wasz ciężar i wasze spory?

Księga Powtórzonego Prawa 1:13

Wybierzcie spośród siebie mężczyzn mądrych, rozumnych i doświadczonych w waszych pokoleniach, a ja ustanowię ich waszymi przywódcami.

Księga Powtórzonego Prawa 1:14

 Wtedy odpowiedzieliście mi: Dobra to rzecz, którą nakazałeś uczynić.

Księga Powtórzonego Prawa 1:15

I wybrałem naczelników z waszych pokoleń, mężczyzn mądrych i doświadczonych, i ustanowiłem ich waszymi zwierzchnikami: przełożonymi nad tysiącami, nad setkami, nad pięćdziesięcioma i nad dziesięcioma oraz urzędnikami dla waszych pokoleń.

Księga Powtórzonego Prawa 1:16

I rozkazałem waszym sędziom w tym czasie: Wysłuchujcie spraw między waszymi braćmi i sądźcie sprawiedliwie pomiędzy każdym mężczyzną a jego bratem czy obcym.

Księga Powtórzonego Prawa 1:17

Nie miejcie względu na osoby w sądzie; wysłuchujcie zarówno małego, jak i wielkiego.
Nie bójcie się nikogo, ponieważ jest to sąd Boga.
Jeśli sprawa będzie dla was zbyt trudna, przedstawcie ją mnie i ja jej wysłucham.

Księga Powtórzonego Prawa 1:18

I przykazałem wam w tamtym czasie wszystko, co macie czynić.

Księga Powtórzonego Prawa 1:19

Potem wyruszyliśmy z Horebu i przeszliśmy przez całą tę wielką i straszną pustynię, którą widzieliście po drodze do góry Amorytów, jak nakazał nam PAN, nasz Bóg, i przyszliśmy aż do Kadesz-Barnea.

Księga Powtórzonego Prawa 1:20

I powiedziałem do was: Przyszliście do góry Amorytów, którą daje nam PAN, nasz Bóg.

Księga Powtórzonego Prawa 1:21

Oto PAN, twój Bóg, położył przed tobą tę ziemię.
Idź i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział PAN, Bóg twoich ojców; nie bój się i nie lękaj się.

Księga Powtórzonego Prawa 1:22

 I przyszliście do mnie wszyscy, i tak powiedzieliście: Wyślijmy mężczyzn przed sobą, aby wyszpiegowali nam tę ziemię i zdali nam sprawę o drodze, którą mamy iść, i o miastach, do których mamy wejść.

Księga Powtórzonego Prawa 1:23

To mi się spodobało, więc wybrałem spośród was dwunastu mężczyzn, po jednym z każdego pokolenia.

Księga Powtórzonego Prawa 1:24

Oni zaś wyruszyli i weszli na górę, potem dotarli do doliny Eszkol i przebadali ziemię.

Księga Powtórzonego Prawa 1:25

Zabrali też ze sobą owoc tej ziemi i przynieśli do nas, i zdając nam o tym sprawę, powiedzieli: Ziemia, którą daje nam PAN, nasz Bóg, jest dobra.

Księga Powtórzonego Prawa 1:26

Lecz nie chcieliście iść i buntowaliście się przeciw nakazowi PANA, swojego Boga.

Księga Powtórzonego Prawa 1:27

I szemraliście w swoich namiotach, mówiąc: Z nienawiści do nas PAN wyprowadził nas z ziemi Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorytów na naszą zgubę.

Księga Powtórzonego Prawa 1:28

Dokąd pójdziemy? Nasi bracia napełnili nasze serca strachem, gdy mówili: Ten lud jest wyższy i roślejszy od nas, miasta  wielkie i obwarowane aż do nieba, a ponadto widzieliśmy tam synów Anakitów.

Księga Powtórzonego Prawa 1:29

Wtedy mówiłem do was: Nie lękajcie się ani nie bójcie się ich.

Księga Powtórzonego Prawa 1:30

PAN, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was, tak jak wam uczynił w Egipcie na waszych oczach;

Księga Powtórzonego Prawa 1:30

Księga Powtórzonego Prawa 1:30

Księga Powtórzonego Prawa 1:31

 I na pustyni, gdzie widziałeś, jak PAN, twój Bóg, nosił cię tak, jak ojciec nosi swego syna, przez całą drogę, którą szliście, aż przybyliście na to miejsce.

Księga Powtórzonego Prawa 1:32

Lecz mimo to nie uwierzyliście PANU, swojemu Bogu;

Księga Powtórzonego Prawa 1:33

Który szedł przed wami w drodze, wypatrując dla was miejsca do rozbicia obozu, nocą w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą macie iść, we dnie zaś w obłoku.

Księga Powtórzonego Prawa 1:34

A PAN usłyszał głos waszych słów i bardzo się rozgniewał, i przysiągł tymi słowy:

Księga Powtórzonego Prawa 1:35

Żaden człowiek z tego złego pokolenia nie zobaczy tej dobrej ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom;

Księga Powtórzonego Prawa 1:36

Oprócz Kaleba, syna Jefunnego; on ją zobaczy i jemu dam ziemię, którą stąpał, a także jego synom, gdyż chodził całkowicie za PANEM.

Księga Powtórzonego Prawa 1:37

Także na mnie rozgniewał się PAN z waszego powodu, mówiąc: Ty również tam nie wejdziesz.

Księga Powtórzonego Prawa 1:38

Jozue, syn Nuna, który ci służy, on tam wejdzie.
Umacniaj go, gdyż on ją poda w dziedzictwo Izraelowi.

Księga Powtórzonego Prawa 1:39

Także wasze dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy w tym dniu nie odróżniali dobra od zła, oni tam wejdą i im ją oddam, a oni ją wezmą w posiadanie;

Księga Powtórzonego Prawa 1:40

A wy zawróćcie i idźcie na pustynię drogą ku Morzu Czerwonemu.

Księga Powtórzonego Prawa 1:41

Wtedy odpowiedzieliście mi: Zgrzeszyliśmy przeciwko PANU, pójdziemy i będziemy walczyć zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nam PAN, nasz Bóg.
I każdy z was przypasał sobie broń wojenną i chcieliście wejść na górę.

Księga Powtórzonego Prawa 1:42

I PAN powiedział do mnie: Powiedz im: Nie wstępujcie ani nie walczcie, gdyż nie ma mnie wśród was, abyście nie byli pobici przez swoich wrogów.

Księga Powtórzonego Prawa 1:43

Powiedziałem wam o tym, lecz nie słuchaliście, ale zbuntowaliście się przeciw nakazowi PANA i uparliście się, i weszliście na górę.

Księga Powtórzonego Prawa 1:44

Wtedy Amoryci, którzy mieszkali na tej górze, wystąpili przeciwko wam i ścigali was, jak to czynią pszczoły, i pobili was w Seirze aż do Chorma.

Księga Powtórzonego Prawa 1:45

Potem wróciliście i płakaliście przed PANEM; lecz PAN nie wysłuchał waszego głosu i nie nakłonił ku wam swego ucha.

Księga Powtórzonego Prawa 1:46

I mieszkaliście w Kadesz przez wiele dni, według liczby dni, ile tam mieszkaliście.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj