Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

List do Rzymian 2:1

Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo.

List do Rzymian 2:2

Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy.

List do Rzymian 2:3

Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego?

List do Rzymian 2:4

Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty?

List do Rzymian 2:5

Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga;

List do Rzymian 2:6

Który odda każdemu według jego uczynków:

List do Rzymian 2:7

Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne;

List do Rzymian 2:8

Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew.

List do Rzymian 2:9

Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem i Greka;

List do Rzymian 2:10

A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi.

List do Rzymian 2:11

U Boga bowiem nie ma względu na osobę.

List do Rzymian 2:11

List do Rzymian 2:11

List do Rzymian 2:12

Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą, a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni;

List do Rzymian 2:13

(Gdyż nie słuchacze prawa  sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni.

List do Rzymian 2:14

Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem.

List do Rzymian 2:15

Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających);

List do Rzymian 2:16

W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej ewangelii.

List do Rzymian 2:17

Oto ty się nazywasz Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem;

List do Rzymian 2:18

Znasz jego wolę, rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo;

List do Rzymian 2:19

I uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności;

List do Rzymian 2:20

Wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy.

List do Rzymian 2:21

Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz?

List do Rzymian 2:22

Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Ty, który się brzydzisz bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa?

List do Rzymian 2:23

 Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga?

List do Rzymian 2:24

Ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga.

List do Rzymian 2:25

Obrzezanie bowiem jest pożyteczne, jeśli wypełniasz prawo, ale jeśli przekraczasz prawo, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem.

List do Rzymian 2:26

Jeśli więc nieobrzezany przestrzega przepisów prawa, czyż jego nieobrzezanie nie będzie uznane za obrzezanie?

List do Rzymian 2:27

 I ten, który jest nieobrzezany z natury, a wypełnia prawo, osądzi ciebie, który mając literę i obrzezanie, przekraczasz prawo.

List do Rzymian 2:28

Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele;

List do Rzymian 2:29

Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj