Księga Przysłów 23: tekst

Księga Przysłów 23:1

Gdy usiądziesz do posiłku z władcą, zważaj pilnie, co jest przed tobą;

Księga Przysłów 23:2

I przyłóż nóż do gardła, jeśli jesteś łakomy.

Księga Przysłów 23:3

Nie pragnij jego przysmaków, bo to pokarm zwodniczy.

Księga Przysłów 23:4

Nie zabiegaj o bogactwo, porzuć swoją mądrość.

Księga Przysłów 23:4-5

Księga Przysłów 23:4-5

Księga Przysłów 23:5

Czy obrócisz swoje oczy na to, co jest niczym? Bo bogactwa robią sobie skrzydła i ulatują do nieba jak orzeł.

Księga Przysłów 23:6

Nie jedz chleba człowieka, który ma złe oko, ani nie pożądaj jego przysmaków.

Księga Przysłów 23:7

Bo  jak  myśli w swym sercu, taki on jest.
 Jedz  i pij – mówi do ciebie, ale jego serce nie jest z tobą.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „jak…”  Przysłów 19:22; Mateusza 9:3-4; Łukasza 7:39
 „Jedz…”  Sędziów 16:15; 2 Samuela 13:26-28; Psalm 12:2; Psalm 55:21; Daniela 11:27; Łukasza 11:37-54
Powiązane artykuły * Myślenie człowieka, jego czyny a Duch Święty

Księga Przysłów 23:8

Kęs, który zjadłeś, zwrócisz i utracisz swoje wdzięczne słowa.

Księga Przysłów 23:9

Nie mów do uszu głupca, bo wzgardzi mądrością twoich słów.

Księga Przysłów 23:10

Nie przesuwaj dawnej granicy i nie wchodź na pole sierot.

Księga Przysłów 23:11

Bo ich obrońca jest mocny, przeprowadzi ich sprawę przeciwko tobie.

Księga Przysłów 23:12

Nakłoń swoje serce na pouczenie, a swe uszy na słowa rozumne.

Księga Przysłów 23:13

Nie szczędź dziecku karcenia, bo jeśli je bijesz rózgą, nie umrze.

Księga Przysłów 23:14

Będziesz je bił rózgą, a jego duszę ocalisz od piekła.

Księga Przysłów 23:15

Synu mój, jeśli twoje serce będzie mądre, moje serce będzie się radowało, właśnie moje;

Księga Przysłów 23:16

I moje nerki będą się weselić, gdy twoje usta będą mówiły to, co jest prawe.

Księga Przysłów 23:17

Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz każdego dnia postępuj w bojaźni PANA;

Księga Przysłów 23:18

Bo koniec jest pewny i twoja nadzieja nie będzie zawiedziona.

Księga Przysłów 23:19

Słuchaj, synu mój, i bądź mądry, i skieruj swoje serce na drogę.

Księga Przysłów 23:20

Nie bywaj wśród pijaków ani wśród obżerających się mięsem;

Księga Przysłów 23:21

Bo pijak i żarłok zubożeją, a ospały będzie chodził w łachmanach.

Księga Przysłów 23:22

Słuchaj ojca, który cię spłodził, a nie gardź matką, gdy się zestarzeje.

Księga Przysłów 23:23

Kupuj prawdę i nie sprzedawaj jej; kupuj mądrość, karność i rozum.

Księga Przysłów 23:24

Ojciec sprawiedliwego będzie się wielce radował, a kto spłodzi mądrego, będzie się z niego cieszył.

Księga Przysłów 23:25

Niech się weseli twój ojciec i matka i niech się raduje ta, która cię rodziła.

Księga Przysłów 23:26

Synu mój, daj mi swoje serce, a niech twoje oczy strzegą moich dróg.

Księga Przysłów 23:27

Bo nierządnica jest głębokim dołem, a cudza kobieta jest ciasną studnią.

Księga Przysłów 23:28

Ona też czyha jak zbój i pomnaża przewrotnych wśród ludzi.

Księga Przysłów 23:29

U kogo biada? U kogo żal? U kogo kłótnie? U kogo szemranie? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy?

Księga Przysłów 23:30

Ci, którzy przesiadują przy winie; ci, którzy idą szukać zmieszanego wina.

Księga Przysłów 23:31

Nie patrz na wino, gdy się czerwieni; gdy wydaje łunę swą w kielichu, a samo się przesuwa.

Księga Przysłów 23:32

Na koniec ugryzie jak wąż i ukąsi jak żmija;

Księga Przysłów 23:33

Twoje oczy będą patrzeć na cudze kobiety, a twoje serce będzie mówiło rzeczy przewrotne;

Księga Przysłów 23:34

I będziesz jak ten, który leży na środku morza, i jak ten, który śpi na szczycie masztu;

Księga Przysłów 23:35

Powiesz: Bili mnie, a nie bolało, uderzyli mnie, a nic nie czułem.
Gdy się obudzę, znów go poszukam.

[/su_column]

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów 23: komentarze

Księga Przysłów 23:10: Przeciw tym, którzy uciskają sieroty

treść wersetu: Przysłów 23:10
Nie przesuwaj dawnej granicy i nie wchodź na pole sierot.

Treść wersetu (por. Przysłów 22:28) jest podobna w treści do słów z egipskich Napomnień Amenemopeta (XIII w. p.n.e.), które brzmią:

„Nie przesuwaj oznaczeń na granicach pól (…) nie wchodź w granice wdowy”

To przykład z licznych podobieństw do tej egipskiej księgi, które zawiera Księga Przysłów 22:17-24:22 1.

Z kolei patrząc do kontekstu samej Biblii słowa przypominają napomnienie z Księgi Powtórzonego Prawa:

Nie przesuniesz granicy swego bliźniego założonej przez przodków w twoim dziedzictwie, które posiądziesz w ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje ci w posiadanie (Powtórzonego Prawa 19:14)

Werset 20, tworzy całość z kolejnym – 11.: „Bo ich obrońca jest mocny, przeprowadzi ich sprawę przeciwko tobie”. To z kolei prowadzi nas do słów z Ew. Łukasza 1:52-53 utrzymanych w podobnym tonie (por. Mateusza 5:3-4):

Strącił mocarzy z tronów, a wywyższył pokornych; Głodnych napełnił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym (UBG)

Problem nierówności społecznych, które sprawiały, że w konsekwencji cierpieli ci najbardziej poszkodowani przez los, był problemem, który połączył Egipt, starożytny Izrael i Palestynę z czasów Jezusa.

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały

Przypisy
  1. The IVP Bible Background Commentary; red. John H. Walton, Victor H. Matthews, Mark W. Chavalas; s. 560