Księga Wyjścia 40:1

Potem PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Wyjścia 40:2

W pierwszym dniu, pierwszego miesiąca, wystawisz przybytek, czyli Namiot Zgromadzenia.

Księga Wyjścia 40:3

I postawisz tam arkę świadectwa, i zakryjesz ją zasłoną.

Księga Wyjścia 40:4

Wstawisz stół i ustawisz na nim to, co należy; wniesiesz także świecznik i zapalisz jego lampy.

Księga Wyjścia 40:5

Postawisz też złoty ołtarz do kadzenia przed arką świadectwa i zawiesisz zasłonę przy wejściu do przybytku.

Księga Wyjścia 40:6

Postawisz także ołtarz całopalenia przed wejściem do przybytku, do Namiotu Zgromadzenia.

Księga Wyjścia 40:7

Postawisz też kadź między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem i nalejesz do niej wody.

Księga Wyjścia 40:8

Wystawisz również i dziedziniec wokoło i zawiesisz zasłonę w bramie dziedzińca.

Księga Wyjścia 40:9

Potem weźmiesz olejek do namaszczania i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest, i poświęcisz go ze wszystkimi jego naczyniami, a będzie święty.

Księga Wyjścia 40:10

Namaścisz też ołtarz całopalenia i wszystkie jego naczynia i poświęcisz ołtarz, a stanie się najświętszym ołtarzem.

Księga Wyjścia 40:11

I namaścisz kadź i jej podstawę, i poświęcisz ją.

Księga Wyjścia 40:12

Potem każesz podejść Aaronowi i jego synom przed wejście do Namiotu Zgromadzenia i umyjesz ich wodą.

Księga Wyjścia 40:13

Obleczesz Aarona w święte szaty i namaścisz go, i poświęcisz go, aby mi sprawował urząd kapłański.

Księga Wyjścia 40:14

Także jego synom każesz podejść i obleczesz ich w szaty;

Księga Wyjścia 40:15

I namaścisz ich, jak namaściłeś ich ojca, aby mi sprawowali urząd kapłański.
A ich namaszczenie będzie dla nich wiecznym kapłaństwem po wszystkie ich pokolenia.

Księga Wyjścia 40:16

Mojżesz uczynił więc wszystko, jak mu PAN rozkazał; tak uczynił.

Księga Wyjścia 40:17

I tak pierwszego miesiąca, drugiego roku, pierwszego dnia miesiąca, został wzniesiony przybytek.

Księga Wyjścia 40:18

I Mojżesz wystawił przybytek, podstawił jego podstawki, postawił deski, włożył drążki i postawił jego słupy.

Księga Wyjścia 40:19

Rozciągnął też namiot nad przybytkiem i z wierzchu nałożył przykrycie namiotu nad nim, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Wyjścia 40:20

Potem wziął świadectwo i włożył je do arki, i włożył drążki u arki, i umieścił przebłagalnię z wierzchu na arce.

Księga Wyjścia 40:21

I wniósł arkę do przybytku, i zawiesił zasłonę zakrywającą, i zasłonił arkę świadectwa, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 40:22

Postawił też stół w Namiocie Zgromadzenia po północnej stronie przybytku przed zasłoną.

Księga Wyjścia 40:23

I poukładał na nim chleby przed PANEM, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 40:24

Postawił też świecznik w Namiocie Zgromadzenia naprzeciwko stołu, po południowej stronie przybytku.

Księga Wyjścia 40:25

Zapalił też lampy przed PANEM, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 40:26

Ustawił i złoty ołtarz w Namiocie Zgromadzenia przed zasłoną;

Księga Wyjścia 40:27

I zapalił na nim wonne kadzidło, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 40:28

Potem zawiesił zasłonę u wejścia do przybytku.

Księga Wyjścia 40:29

Postawił też ołtarz całopalenia u wejścia do przybytku, czyli do Namiotu Zgromadzenia, i złożył na nim całopalenie i ofiarę pokarmową, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 40:30

Potem umieścił kadź między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem i nalał do niej wody do obmywania.

Księga Wyjścia 40:31

I Mojżesz, Aaron i jego synowie obmyli w niej swoje ręce i nogi.

Księga Wyjścia 40:32

Gdy wchodzili do Namiotu Zgromadzenia i gdy zbliżali się do ołtarza, obmywali się, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Wyjścia 40:33

Na koniec wystawił dziedziniec dokoła przybytku i ołtarza oraz zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca.
I tak Mojżesz zakończył tę pracę.

Księga Wyjścia 40:34

Wtedy obłok okrył Namiot Zgromadzenia, a chwała PANA napełniła przybytek.

Księga Wyjścia 40:35

I Mojżesz nie mógł wejść do Namiotu Zgromadzenia, bo spoczywał nad nim obłok, a chwała PANA napełniła przybytek.

Księga Wyjścia 40:36

A gdy obłok wznosił się znad przybytku, synowie Izraela wyruszali w swoje wędrówki.

Księga Wyjścia 40:37

A jeśli obłok nie wznosił się, nie wyruszali aż do dnia, kiedy się unosił.

Księga Wyjścia 40:38

A obłok PANA był nad przybytkiem w ciągu dnia, w nocy zaś ogień był nad nim na oczach całego domu Izraela, w czasie całej ich wędrówki.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj