Psalm 129:1

<Pieśń stopni>
Bardzo mnie uciskali od mojej młodości, niech powie teraz Izrael;

Psalm 129:2

Bardzo mnie uciskali od mojej młodości, lecz mnie nie przemogli.

Psalm 129:3

Zorali mój grzbiet  oracze  i długie bruzdy porobili.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 oracze  Psalm 141:7; Izajasza 51:23

Psalm 129:4

Ale PAN jest sprawiedliwy; poprzecinał powrozy niegodziwych.

Psalm 129:4

Psalm 129:4

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 129:5

Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.

Psalm 129:5

Psalm 129:5

Psalm 129:6

Będą jak trawa na dachu, która usycha, zanim zakwitnie;

Psalm 129:7

Którą żniwiarz nie napełni swej garści ani swego naręcza ten, który wiąże snopy.

Psalm 129:8

I nie powiedzą przechodnie: Niech będzie z wami błogosławieństwo PANA albo: Błogosławimy wam w imię PANA.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj