Psalm 109:1

 <Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida>
Boże mojej chwały, nie milcz;

Psalm 109:2

Bo otworzyły się przeciwko mnie usta niegodziwego i usta podstępnego; mówili przeciwko mnie językiem kłamliwym;

Psalm 109:3

Otoczyli mnie słowami nienawiści i walczą przeciwko mnie bez przyczyny.

Psalm 109:4

Sprzeciwiają mi się w zamian za moją miłość, choć ja się za nich modliłem.

Psalm 109:5

Odpłacają mi złem za dobro i nienawiścią za moją miłość.

Psalm 109:5

Psalm 109:5

Psalm 109:6

Postaw nad nim niegodziwego, a szatan niech stoi po jego prawicy.

Psalm 109:7

Gdy stanie przed sądem, niech wyjdzie potępiony, a jego modlitwa niech zamieni się w grzech.

Psalm 109:8

Niech jego dni będą krótkie, a jego urząd niech przejmie inny.

Psalm 109:9

Niech jego dzieci będą sierotami, a jego żona wdową.

Psalm 109:10

Niech jego dzieci będą tułaczami i żebrzą, niech żebrzą z dala od swoich opustoszałych miejsc.

Psalm 109:11

Niech lichwiarz przejmie wszystko, co ma, a obcy niech rozgrabią owoc jego pracy.

Psalm 109:12

Niech nie będzie nikogo, kto by mu okazał miłosierdzie; niech nie będzie nikogo, kto by się zlitował nad jego sierotami.

Psalm 109:13

Niech jego potomkowie zostaną wykorzenieni, niech ich imię zginie w drugim pokoleniu.

Psalm 109:14

Niech PAN pamięta nieprawość jego przodków, a grzech jego matki niech nie będzie zgładzony.

Psalm 109:15

Niech będą zawsze przed PANEM, aż wykorzeni z ziemi pamięć o nich;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 109:16

Dlatego że nie pamiętał, by okazać miłosierdzie, ale prześladował człowieka nędznego i ubogiego, a strapionego w sercu chciał zabić.

Psalm 109:17

Skoro umiłował przekleństwo, niech na niego spadnie; skoro nie chciał błogosławieństwa, niech się od niego oddali.

Psalm 109:18

Ubierał się w przekleństwo jak w szatę, więc niech wejdzie jak woda do jego wnętrzności i jak oliwa do jego kości.

Psalm 109:19

Niech mu będzie jak płaszcz, który go okrywa, i jak pas, który go zawsze opasuje.

Psalm 109:20

Taka niech będzie zapłata od PANA dla moich przeciwników i tych, którzy źle mówią przeciwko mojej duszy.

Psalm 109:21

Ale ty, BOŻE, Panie, ujmij się za mną przez wzgląd na twoje imię; ocal mnie, bo wielkie jest twoje miłosierdzie.

Psalm 109:22

Jestem bowiem ubogi i nędzny, a moje serce we mnie jest zranione.

Psalm 109:23

Niknę jak cień, który się chyli, strząsają mnie jak szarańczę.

Psalm 109:24

Moje kolana słabną od postu, a moje ciało wychudło bez tłuszczu.

Psalm 109:25

Stałem się też dla nich pośmiewiskiem; gdy mnie widzą, kiwają głowami.

Psalm 109:26

Wspomóż mnie, PANIE, mój Boże; wybaw mnie według swego miłosierdzia;

Psalm 109:27

Aby mogli poznać, że to twoja ręka; że ty, PANIE, to uczyniłeś.

Psalm 109:28

Niech oni przeklinają, ale ty błogosław; gdy powstają, niech będą zawstydzeni, a twój sługa niech się weseli.

Psalm 109:29

Niech moi przeciwnicy okryją się hańbą i niech się okryją własnym wstydem jak płaszczem.

Psalm 109:30

Będę wielce wysławiał PANA swymi ustami i pośród tłumu będę go chwalić;

Psalm 109:31

Bo staje po prawicy nędznego, aby go wybawić od tych, którzy osądzają jego duszę.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj