Księga Przysłów 7: tekst

Księga Przysłów 7:1

 Synu mój ,  strzeż  moich słów i  przechowuj  u siebie moje przykazania.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Synu mój”  Przysłów 1:8; Przysłów 3:1
 „strzeż..”  Łukasza 8:15; Łukasza 11:28; Jana 14:23; Jana 15:20; Objawienia 1:3; Objawienia 22:9
 „przechowuj…”  Przysłów 2:1-7; Przysłów 10:14; Powtórzonego Prawa 11:28; Hioba 22:22
Powiązane artykuły: * „Zachowywać” w Biblii hebrajskiej

Księga Przysłów 7:2

Strzeż moich przykazań, a będziesz żył; strzeż mojego prawa jak źrenicy swych oczu.

Księga Przysłów 7:2

Księga Przysłów 7:2

Księga Przysłów 7:3

Przywiąż je do swoich palców, wypisz je na tablicy twego serca.

Księga Przysłów 7:4

Mów do mądrości: Jesteś moją siostrą, a roztropność nazywaj przyjaciółką;

Księga Przysłów 7:5

Aby cię strzegły przed cudzą żoną i przed obcą, która mówi gładkie słowa.

Księga Przysłów 7:6

Bo z okna swego domu wyglądałem przez kratę;

Księga Przysłów 7:7

I zobaczyłem wśród prostych, zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca;

Księga Przysłów 7:8

Który przechodził ulicą blisko jej narożnika, idąc drogą do jej domu.

Księga Przysłów 7:9

O zmierzchu, pod wieczór, w ciemności nocnej i w mroku.

Księga Przysłów 7:10

A oto spotkała go kobieta w stroju nierządnicy, chytrego serca;

Księga Przysłów 7:11

Wrzaskliwa i nieopanowana, której nogi nie mogą pozostać w domu:

Księga Przysłów 7:12

Raz na dworze, raz na ulicach i czyha na każdym rogu.

Księga Przysłów 7:13

Chwyciła go i pocałowała, z bezczelną miną powiedziała do niego:

Księga Przysłów 7:14

U mnie są ofiary pojednawcze; spełniłam dzisiaj swoje śluby.

Księga Przysłów 7:15

Dlatego wyszłam ci naprzeciw, szukałam pilnie twojej twarzy i znalazłam cię.

Księga Przysłów 7:16

Obiłam kobiercami swoje łoże, przystrojone rzeźbieniem i prześcieradłami z Egiptu.

Księga Przysłów 7:17

 Skropiłam  swoje posłanie   mirrą, aloesem i cynamonem .

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Skropiłam…”  Pieśń nad Pieśniami 3:6; Izajasza 57:7-9
  mirrą, aloesem i cynamonem  Psalm 45:8; Pieśń nad Pieśniami 4:13-14
Powiązane artykuły: * Aloes w Biblii: pan Jezus i grzesznica

Księga Przysłów 7:18

Chodź, upójmy się miłością aż do rana, nacieszmy się miłością.

Księga Przysłów 7:19

Bo mojego męża nie ma w domu; pojechał w daleką drogę.

Księga Przysłów 7:20

Wziął ze sobą worek pieniędzy; umówionego dnia wróci do domu.

Księga Przysłów 7:21

Nakłoniła go mnóstwem swoich słów i zniewoliła go pochlebstwem swoich warg.

Księga Przysłów 7:22

Wnet poszedł za nią jak wół prowadzony na rzeź i jak głupi na karę pęt.

Księga Przysłów 7:23

Aż strzała przebije mu wątrobę; spieszy jak ptak w sidła, nie wiedząc, że chodzi o jego życie.

Księga Przysłów 7:24

Więc teraz słuchajcie mnie, synowie, i zważajcie na słowa moich ust.

Księga Przysłów 7:25

Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi i nie tułaj się po jej ścieżkach.

Księga Przysłów 7:26

Bo wielu zranionych strąciła i wielu mocarzy pozabijała.

Księga Przysłów 7:27

Jej dom jest drogą do piekła, która wiedzie do komnat śmierci.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały