Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Rodzaju 11: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Wieża Babel

Księga Rodzaju 11:1

Na całej ziemi był jeden język i jedna mowa.

Księga Rodzaju 11:2

A gdy wędrowali od wschodu, znaleźli równinę w ziemi Szinear i tam mieszkali.

Księga Rodzaju 11:3

I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, zróbmy cegły i wypalmy je w ogniu; i mieli cegłę zamiast kamienia, a smołę zamiast zaprawy.

Księga Rodzaju 11:4

Potem powiedzieli: Chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi.

Księga Rodzaju 11. Historia wieży Babel

Księga Rodzaju 11. Historia wieży Babel

Księga Rodzaju 11:5

A PAN zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które synowie ludzcy budowali.

Księga Rodzaju 11:6

I PAN powiedział: Oto lud jest jeden i wszyscy mają jeden język, a jest to dopiero początek ich dzieła. Teraz nic nie powstrzyma ich od wykonania tego, co zamierzają uczynić.

Księga Rodzaju 11:7

Zstąpmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie zrozumiał języka drugiego.

Księga Rodzaju 11:8

I tak PAN rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi; i przestali budować miasto.

Księga Rodzaju 11:9

Dlatego nazwano je Babel, bo tam PAN pomieszał język całej ziemi. I stamtąd PAN rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Potomkowie Szema

Księga Rodzaju 11:10

To  dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, spłodził Arpachszada, dwa lata po potopie.

Księga Rodzaju 11:11

Po spłodzeniu Arpachszada Sem żył pięćset lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 11:12

Arpachszad żył trzydzieści pięć lat i spłodził Szelacha.

Księga Rodzaju 11:13

Po spłodzeniu Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 11:14

Szelach żył trzydzieści lat i spłodził Ebera.

Księga Rodzaju 11:15

Po spłodzeniu Ebera Szelach żył czterysta trzy lata i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 11:16

Eber żył trzydzieści cztery lata i spłodził Pelega.

Księga Rodzaju 11:17

Po spłodzeniu Pelega Eber żył czterysta trzydzieści lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 11:18

 Peleg żył trzydzieści lat i spłodził Reu.

Księga Rodzaju 11:19

Po spłodzeniu Reu Peleg żył dwieście dziewięć lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 11:20

Reu żył trzydzieści dwa lata i spłodził Seruga.

Księga Rodzaju 11:21

Po spłodzeniu Seruga Reu żył dwieście siedem lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 11:22

Serug żył trzydzieści lat i spłodził Nachora.

Księga Rodzaju 11:23

Po spłodzeniu Nachora Serug żył dwieście lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 11:24

Nachor żył dwadzieścia dziewięć lat i spłodził Teracha.

Księga Rodzaju 11:25

Po spłodzeniu Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat i spłodził synów i córki.

Księga Rodzaju 11:26

Terach żył siedemdziesiąt lat i spłodził Abrama, Nachora i Harana.

Potomkowie Teracha

Księga Rodzaju 11:27

A to są rody Teracha: Terach spłodził Abrama, Nachora i Harana.
Haran zaś spłodził Lota.

Księga Rodzaju 11:28

I Haran umarł za życia swego ojca Teracha w ziemi swego urodzenia, w Ur chaldejskim.

Księga Rodzaju 11:29

I Abram, i Nachor pojęli sobie żony: imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora – Milka.
Była ona córką Harana, ojca Milki i Jeski.

Księga Rodzaju 11:30

A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci.

Księga Rodzaju 11:31

 I Terach wziął swego syna Abrama i swego wnuka Lota, syna Harana, i swoją synową Saraj, żonę swego syna Abrama; i wyruszyli razem z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan.
Gdy przybyli do Charanu, zamieszkali tam.

Księga Rodzaju 11:32

I dni Teracha było dwieście pięć lat, i umarł w Charanie.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj