Księga Przysłów 15: tekst

Księga Przysłów 15:1

 Łagodna  odpowiedź uśmierza zapalczywość, a  przykre  słowa wzniecają gniew.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Łagodna…”  Przysłów 25:15; Sędziów 8:1-3; 1 Samuela 25:21-33
 „przykre…”  Przysłów 15:18; Przysłów 10:12; Przysłów 28:25; Przysłów 29:22; Sędziów 12:3-6; 1 Samuela 25:10-11; 1 Samuela 25:21-22; 2 Samuela 19:43; 1 Królewska 12:13-16

Księga Przysłów 15:2

Język mądrych zdobi wiedzę, ale usta głupich tryskają głupotą.

Księga Przysłów 15:3

Oczy PANA są na każdym miejscu, upatrują złych i dobrych.

Księga Przysłów 15:4

Zdrowy język jest drzewem życia, a jego przewrotność jest zniszczeniem dla ducha.

Księga Przysłów 15:5

Głupi gardzi pouczeniem swego ojca, a kto przyjmuje upomnienia, jest roztropny.

Księga Przysłów 15:5

Księga Przysłów 15:5

Księga Przysłów 15:6

W domu sprawiedliwego jest wielki dostatek, a w dochodach niegodziwego jest zamieszanie.

Księga Przysłów 15:7

Wargi mądrych szerzą wiedzę, a serce głupich nie.

Księga Przysłów 15:8

Ofiara niegodziwych budzi odrazę w PANU, a modlitwa prawych mu się podoba.

Księga Przysłów 15:9

Droga niegodziwego wzbudza odrazę w PANU, a miłuje on tego, kto podąża za sprawiedliwością.

Księga Przysłów 15:10

Sroga kara należy się temu, kto zbacza z drogi, a kto nienawidzi upomnień, umrze.

Księga Przysłów 15:11

Piekło i zatracenie  przed PANEM; o ileż bardziej serca synów ludzkich.

Księga Przysłów 15:12

Szyderca nie miłuje tego, który go strofuje, ani nie pójdzie do mądrych.

Księga Przysłów 15:13

Radosne serce rozwesela twarz, ale gdy smutek w sercu, duch jest przygnębiony.

Księga Przysłów 15:14

Serce rozumne szuka wiedzy, a usta głupich karmią się głupotą.

Księga Przysłów 15:15

Wszystkie dni strapionego  złe, ale kto jest wesołego serca, ma nieustanną ucztę.

Księga Przysłów 15:16

Lepiej mieć mało z bojaźnią PANA niż wielki skarb z kłopotem.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Przysłów 15:17

Lepsza jest potrawa z jarzyn, gdzie miłość, niż tuczny wół, gdzie panuje nienawiść.

Księga Przysłów 15:18

Człowiek gniewny wszczyna kłótnie, a nieskory do gniewu łagodzi spory.

Księga Przysłów 15:19

Droga leniwego jest jak płot cierniowy, a ścieżka prawych jest wyrównana.

Księga Przysłów 15:20

Mądry syn jest radością ojca, a człowiek głupi gardzi własną matką.

Księga Przysłów 15:21

Głupota jest radością dla nierozumnego, a człowiek roztropny postępuje uczciwie.

Księga Przysłów 15:22

Gdzie nie ma rady, nie udają się zamysły; powiodą się zaś przy mnóstwie doradców.

Księga Przysłów 15:23

Człowiek cieszy się z odpowiedzi swoich ust, a słowo powiedziane we właściwym czasie jakże jest dobre!

Księga Przysłów 15:24

Droga życia dla mądrego jest w górze, aby uniknął głębokiego piekła.

Księga Przysłów 15:25

PAN zniszczy dom pysznych, a utwierdzi granicę wdowy.

Księga Przysłów 15:26

Myśli złego budzą odrazę w PANU, a słowa czystych  przyjemne.

Księga Przysłów 15:27

Kto jest chciwy zysku, ściąga kłopoty na własny dom, a kto nienawidzi darów, będzie żył.

Księga Przysłów 15:28

Serce sprawiedliwego rozmyśla nad odpowiedzią, a usta niegodziwych tryskają złymi rzeczami.

Księga Przysłów 15:29

 PAN jest daleko od niegodziwych, ale wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych.

Księga Przysłów 15:30

Światło oczu rozwesela serce, a dobra wieść tuczy kości.

Księga Przysłów 15:31

 Ucho, które słucha upomnienia życia, będzie mieszkać pośród mądrych.

Księga Przysłów 15:32

Kto odrzuca karność, gardzi własną duszą, a kto przyjmuje upomnienie, nabiera rozumu.

Księga Przysłów 15:33

 Bojaźń PANA jest pouczeniem w mądrości, a pokora poprzedza chwałę.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały