przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Powtórzonego Prawa 8:1

Wszystkich przykazań, które ci dziś nakazuję, będziecie przestrzegać i wypełniać je, abyście żyli, rozmnażali się, weszli i posiedli ziemię, którą PAN przysiągł waszym ojcom.

Księga Powtórzonego Prawa 8:2

Pamiętaj całą drogę, którą prowadził cię PAN, twój Bóg, przez te czterdzieści lat po pustyni, by cię ukorzyć i doświadczać, aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie.

Księga Powtórzonego Prawa 8:3

Upokorzył cię, dawał ci odczuć głód i karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, aby cię nauczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust PANA.

Księga Powtórzonego Prawa 8:4

Twoja odzież nie zniszczyła się na tobie i twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat.

Księga Powtórzonego Prawa 8:5

Rozważ więc w swym sercu, że jak człowiek karze swego syna, tak PAN, twój Bóg, karze ciebie.

Księga Powtórzonego Prawa 8:6

Dlatego przestrzegaj przykazań PANA, swego Boga, abyś chodził jego drogami i bał się go.

Księga Powtórzonego Prawa 8:7

PAN, twój Bóg, prowadzi cię bowiem do ziemi dobrej, do ziemi potoków wód, źródeł i głębin, wytryskających w dolinach i górach;

Księga Powtórzonego Prawa 8:8

Do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli, figowców i drzew granatu; do ziemi oliwy i miodu;

Księga Powtórzonego Prawa 8:9

Do ziemi, w której będziesz jeść chleb, nie odczuwając niedostatku; w której niczego ci nie zabraknie; do ziemi, której kamienie są żelazem, a z jej gór będziesz wydobywać miedź.

Księga Powtórzonego Prawa 8:10

Gdy będziesz jadł do syta, będziesz błogosławił PANA, swego Boga, za dobrą ziemię, którą ci dał.

Księga Powtórzonego Prawa 8:11

Strzeż się, byś nie zapomniał PANA, swego Boga, i nie zaniedbał jego przykazań, jego praw i jego nakazów, które ci dziś nakazuję;

Księga Powtórzonego Prawa 8:12

 Aby – gdy najesz się do syta, pobudujesz piękne domy i zamieszkasz w nich;

Księga Powtórzonego Prawa 8:13

I kiedy twoje bydło i owce rozmnożą się, przybędzie ci srebra i złota oraz wszystko, co będziesz miał, powiększy się;

Księga Powtórzonego Prawa 8:14

Twoje serce nie uniosło się i abyś nie zapomniał PANA, swego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli;

Powtórzonego Prawa 8:11-14

Powtórzonego Prawa 8:11-14

Księga Powtórzonego Prawa 8:15

Który cię przeprowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez suchą ziemię, bez wody, i wydobył ci wodę z krzemiennej skały;

Księga Powtórzonego Prawa 8:16

Który cię karmił na pustyni manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię ukorzyć i doświadczać, by w przyszłości wyświadczyć ci dobro;

Księga Powtórzonego Prawa 8:17

Abyś nie mówił w swym sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo;

Księga Powtórzonego Prawa 8:18

Ale pamiętaj PANA, swego Boga, gdyż to on daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje.

Księga Powtórzonego Prawa 8:19

Ale jeśli całkiem zapomnisz PANA, swego Boga, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał pokłon, to  oświadczam wam  dziś, że na pewno zginiecie.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 oświadczam wam  Powtórzonego Prawa 4:26; Powtórzonego Prawa 28:58-68; Powtórzonego Prawa 29:25-28; Powtórzonego Prawa 30:18-19; Jozuego 23:13; 1 Samuela 12:25; Daniela 9:2; Amosa 3:2; Sofoniasza 1:18; Sofoniasza 3:6; Łukasza 12:47-48; Łukasza 13:3; Łukasza 13:5
Powiązane artykuły * Mówię ci dziś: Będziesz ze mną w raju

Księga Powtórzonego Prawa 8:20

Jak narody, które PAN niszczy przed wami, tak zginiecie, ponieważ nie słuchaliście głosu PANA, waszego Boga.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj