Księga Liczb 31:1

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 31:2

 Pomścij  krzywdy synów Izraela na  Midianitach .
Potem zostaniesz  przyłączony  do swego ludu.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Pomścij…”  Liczb 31:3; Liczb 25:17-18; Powtórzonego Prawa 32:35; Sędziów 16:24; Sędziów 16:28-30; Psalm 94:1-3; Izajasza 1:24; Nahuma 1:2; Łukasza 21:22; Rzymian 12:19; Rzymian 13:4; 1 Tesaloniczan 4:6; Hebrajczyków 10:30; Objawienia 6:10; Objawienia 18:20; Objawienia 19:2
 Midianitach  Liczb 25:6; Liczb 25:14-18; Rodzaju 25:1-4; Wyjścia 2:16
 „przyłączony…”  Liczb 27:13; Rodzaju 15:15; Rodzaju 25:8; Rodzaju 25:17; Sędziów 2:10; Dzieje 13:36Kto stworzył wszechświat?

Księga Liczb 31:3

Mojżesz powiedział więc do ludu: Przygotujcie spośród siebie mężczyzn do bitwy, aby wyruszyli przeciw Midianitom i dokonali na nich zemsty PANA.

Księga Liczb 31:3

Księga Liczb 31:3

Księga Liczb 31:4

Wyślecie na wojnę po tysiącu z każdego pokolenia, ze wszystkich pokoleń Izraela.

Księga Liczb 31:5

I wyznaczono z tysięcy Izraela po tysiącu z każdego pokolenia, dwanaście tysięcy gotowych do walki.

Księga Liczb 31:6

I Mojżesz wysłał ich na wojnę po tysiącu z każdego pokolenia; posłał też z nimi Pinchasa, syna kapłana Eleazara, na wojnę, a w jego ręku były święte sprzęty i trąby sygnałowe.

Księga Liczb 31:7

Wtedy walczyli z Midianitami, jak PAN rozkazał Mojżeszowi, i pozabijali wszystkich mężczyzn.

Księga Liczb 31:8

Oprócz innych zabitych, zabili też królów Midianu: Ewiego, Rekema, Sura, Chura i Rebę – pięciu królów Midianu.
Zabili też mieczem Balaama, syna Beora.

Księga Liczb 31:9

Synowie Izraela wzięli do niewoli kobiety Midianu i ich dzieci; zabrali też całe ich bydło i trzody, i cały ich majątek;

Księga Liczb 31:10

Spalili też ogniem wszystkie ich miasta, w których mieszkali, oraz wszystkie ich zamki;

Księga Liczb 31:11

I zabrali cały łup oraz całą zdobycz zarówno z ludzi, jak i ze zwierząt;

Księga Liczb 31:12

I przyprowadzili więźniów, zdobycz i łup do Mojżesza, do kapłana Eleazara i do zgromadzenia synów Izraela, do obozu na równinach Moabu, które są nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.

Księga Liczb 31:13

A Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy naczelnicy zgromadzenia wyszli im naprzeciw poza obóz.

Księga Liczb 31:14

I Mojżesz bardzo się rozgniewał na dowódców wojska, tysiączników i setników, którzy wrócili z walki.

Księga Liczb 31:15

I mówił do nich Mojżesz: Czy zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety?

Księga Liczb 31:16

Oto one za radą Balaama spowodowały, że synowie Izraela dopuścili się przewinienia przeciwko PANU w związku z Peorem, a to sprowadziło plagę na zgromadzenie PANA.

Księga Liczb 31:17

Zabijcie więc teraz wszystkich chłopców spośród dzieci, zabijcie też każdą kobietę, która obcowała z mężczyzną;

Księga Liczb 31:18

 Lecz wszystkie dziewczyny, które nie obcowały z mężczyzną, zostawcie przy życiu dla siebie.

Księga Liczb 31:19

A wy sami zostańcie przez siedem dni poza obozem.
Każdy, kto zabił człowieka, i każdy, kto dotknął zabitego, niech się oczyści trzeciego i siódmego dnia, wy i wasi jeńcy.

Księga Liczb 31:20

Oczyśćcie również każdą szatę, wszelkie przedmioty skórzane i wszystko, co wykonano z koziej sierści, a także wszelkie drewniane przedmioty.

Księga Liczb 31:21

Potem kapłan Eleazar powiedział do wojowników, którzy wyruszyli na wojnę: Taka jest ustawa prawa, którą PAN nadał Mojżeszowi:

Księga Liczb 31:22

Tylko złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę i ołów;

Księga Liczb 31:23

Wszystko, co może znieść ogień, przeprowadzicie przez ogień i będzie czyste; jednak najpierw będzie oczyszczone wodą oczyszczenia.
Wszystko zaś, co nie może znieść ognia, oczyścicie wodą.

Księga Liczb 31:24

Siódmego dnia wypierzecie też swoje szaty i będziecie czyści, a potem wejdziecie do obozu.

Księga Liczb 31:25

Następnie PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 31:26

Razem z kapłanem Eleazarem i głowami spośród ojców zgromadzenia policz całą zdobycz uprowadzoną w ludziach i zwierzętach;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 31:27

I podziel zdobycz na dwie części: pomiędzy tych, którzy wyruszyli na wojnę, i pomiędzy całe zgromadzenie.

Księga Liczb 31:28

Od wojowników, którzy wyruszyli na wojnę, pobierz też daninę dla PANA, po jednym na pięćset, tak z ludzi, jak i wołów, osłów i owiec;

Księga Liczb 31:29

Weź to z ich połowy i oddaj kapłanowi Eleazarowi na ofiarę wzniesienia dla PANA.

Księga Liczb 31:30

A z połowy synów Izraela weź po jednym z pięćdziesięciu z ludzi, wołów, osłów, owiec, słowem ze wszystkich zwierząt, i oddaj to Lewitom, którzy pełnią straż przy przybytku PANA.

Księga Liczb 31:31

I Mojżesz, i kapłan Eleazar uczynili tak, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Liczb 31:32

A zdobycz z pozostałego łupu, który zdobyli wojownicy, wynosiła sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy owiec;

Księga Liczb 31:33

Siedemdziesiąt dwa tysiące wołów;

Księga Liczb 31:34

Sześćdziesiąt jeden tysięcy osłów;

Księga Liczb 31:35

I trzydzieści dwa tysiące kobiet, które nie obcowały z mężczyzną.

Księga Liczb 31:36

Połowa przypadająca w udziale tym, którzy wyruszyli na wojnę, wynosiła trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset owiec.

Księga Liczb 31:37

Danina dla PANA z tych owiec wynosiła sześćset siedemdziesiąt pięć sztuk.

Księga Liczb 31:38

Wołów było trzydzieści sześć tysięcy, a z tego danina dla PANA – siedemdziesiąt dwie;

Księga Liczb 31:39

Osłów było trzydzieści tysięcy pięćset, a z tego danina dla PANA – sześćdziesiąt jeden.

Księga Liczb 41:40

Ludzi było szesnaście tysięcy, a z tego danina dla PANA – trzydzieści dwie osoby.

Księga Liczb 31:41

I Mojżesz oddał kapłanowi Eleazarowi daninę na ofiarę wzniesienia dla PANA, tak jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Liczb 31:42

A z połowy należącej do synów Izraela, którą Mojżesz oddzielił od tych, którzy wyruszyli na wojnę;

Księga Liczb 31:43

(Połowa należąca do zgromadzenia wynosiła trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset owiec;

Księga Liczb 31:44

Trzydzieści sześć tysięcy wołów;

Księga Liczb 31:45

Trzydzieści tysięcy pięćset osłów;

Księga Liczb 31:46

I szesnaście tysięcy osób).

Księga Liczb 31:47

Z tej połowy należącej do synów Izraela Mojżesz wziął po jednym na pięćdziesiąt z ludzi i zwierząt, i dał to Lewitom pełniącym straż przy przybytku PANA, tak jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Liczb 31:48

Wtedy przyszli do Mojżesza dowódcy wojska, tysiącznicy i setnicy.

Księga Liczb 31:49

I powiedzieli do niego: My, twoi słudzy, policzyliśmy wojowników, którzy byli pod naszym dowództwem, i nie brakuje z nas ani jednego.

Księga Liczb 31:50

Dlatego przynieśliśmy na ofiarę dla PANA to, co każdy zdobył: złote przedmioty, łańcuszki, bransolety, pierścienie, kolczyki i naszyjniki, by dokonać przebłagania za nasze dusze przed PANEM.

Księga Liczb 31:51

Mojżesz i kapłan Eleazar przyjęli więc od nich to złoto, wszystkie wykonane przedmioty.

Księga Liczb 31:52

A całego złota tej ofiary, którą oddali PANU, od tysiączników i setników, było szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt syklów.

Księga Liczb 31:53

Wojownicy bowiem zatrzymali łup, każdy dla siebie.

Księga Liczb 31:54

Mojżesz i kapłan Eleazar przyjęli to złoto od tysiączników i setników i zanieśli do Namiotu Zgromadzenia jako pamiątkę synów Izraela przed PANEM.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj